concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Octubre de 2017

Octubre de 2017

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dilluns, 9 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 350................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA AL PONT DE SUERT,

VALL DE BO&Iacute;, PARC NACIONAL

D&#39;AIG&Uuml;ES TORTES, VIELLA, ETC.&quot;</span></font></span></span></em></strong><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><strong>del dilluns 9 al dijous

12 d&#39;octubre de 2017</strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA

o</strong></span></span></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:26px;'>Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71 &nbsp;</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'><strong>-----------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Dissabte, 21 de Octubre
Hora: 10:00 - 13:30
Lloc: CAIXA FORUM
Resum: CURSOS I TALLERS.................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><em><strong><span style='font-family: arial,helvetica,sans-serif;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#008000;'>&nbsp;<span style='font-size:28px;'><span style='background-color:#FFD700;'>APLA&Ccedil;AT FINS NOU AVIS</span></span></span></span></span></strong></em></span>

&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:36px;'><span style='color:#ff0000;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>PRESENTACI&Oacute; DELS DIVERSOS

CURSOS I TALLERS 2017-2018</span></strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center'><span style='font-size:48px;'>------------------------</span></div>

Gràcies a PHP iCalendar