concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - 2022

2022

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dijous, 27 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Ateneu de Cultura Popular de l'Hospitalet
Resum: Somnis en aquarel·la de Pär Blanking
Descripció: <em><span style='font-size:16px;'><strong>Inauguraci&oacute; Exposici&oacute;:</strong></span></em>

<font color='#0000ff'><span style='font-size: 20px;'><b><u>Somnis en aquarel&middot;la&nbsp;</u></b></span></font><span style='font-size:14px;'>De la m&agrave; de l&#39;artista suec&nbsp;<b>P&auml;r Blanking</b>.&quot;La veritable inspiraci&oacute; de les meves obres prov&eacute; dels meus somnis i el meu estat de vida present. Abans de comen&ccedil;ar a pintar, puc estar bloquejat sense saber per on comen&ccedil;ar. Doncs els motius creixen a mesura que pinto. A vegades creo una obra quasi com si no fos meva. &Eacute;s enigm&agrave;tica. El pinzell ve guiat del meu bra&ccedil; i canell, que segueixen all&ograve; que em diu el cor.&quot;&nbsp;</span>

<span style='font-size:16px;'><strong>Data i hora:</strong>&nbsp;Dijous 27 de gener a 2/4 de 8&nbsp;del vespre

<span style='font-size:14px;'><u>Entrada lliure</u>&nbsp;(Aforament limitat).&nbsp;

&Uacute;s obligatori&nbsp;de mascareta.</span></span>

&nbsp;
Divendres, 18 de Març
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular de l&#039;Hospitalet
Resum: Concert | Cançons en clau de dona
Descripció: <em><span style='font-size:16px;'><strong>Concert:&nbsp;</strong></span></em>

<font color='#0000ff'><span style='font-size: 20px;'><b><u>Can&ccedil;ons en clau de dona</u></b></span></font><span style='font-size:14px;'>A c&agrave;rrec del grup Klaws de Sol.</span>(alumnes del curs de guitarra amb Jesus Garcia&nbsp;

<span style='font-size:16px;'><strong>Data i hora:</strong>&nbsp;divendres 18 de mar&ccedil; les 6 de la tarda

<span style='font-size:14px;'><u>Entrada lliure</u>&nbsp;(Aforament limitat).&nbsp;

&Uacute;s obligatori&nbsp;de mascareta.</span></span>

&nbsp;
Divendres, 8 de Abril
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular de l&#039;Hospitalet
Resum: Vetllada musical | Jesus Christ Superstar
Descripció: <em><span style='font-size:16px;'><strong>Vetllada musical:&nbsp;</strong></span></em>

<font color='#0000ff'><span style='font-size: 20px;'><b><u>Jesus Christ Superstar</u></b></span></font><span style='font-size:14px;'>A c&agrave;rrec del la Secci&oacute; de M&uacute;sica de l&#39;Ateneu</span>

<span style='font-size:16px;'><strong>Data i hora:</strong>&nbsp;divendres 8 d&#39;abril a les 7 del vespre

<span style='font-size:14px;'><u>Entrada lliure</u>&nbsp;(Aforament limitat).&nbsp;

&Uacute;s obligatori&nbsp;de mascareta.</span></span>

&nbsp;
Dijous, 21 de Abril
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular de l&#039;Hospitalet
Resum: Presentació del llibre &quot;Vora l&#039;esfinx, obra poètica (1981-2021)&quot;
Descripció: <em><span style='font-size:16px;'><strong>Presentaci&oacute; del llibre:&nbsp;&nbsp;</strong></span></em>

<font color='#0000ff'><span style='font-size: 20px;'><b>&quot;<u>Vora l&#39;esfinx, obra po&egrave;tica (1981-2021)</u>&quot;</b></span></font>

<span style='font-size:16px;'><strong>d&#39;Antoni Prats i Gr&agrave;cia&nbsp;&nbsp;</strong></span>

<span style='font-size:14px;'>Publicaci&oacute; n&uacute;m. 1 de la col&middot;lecci&oacute; de poesia HemeroskopeionPresentaci&oacute; i pr&ograve;leg a c&agrave;rrec de <strong>Matilde Marc&eacute; i Piera&nbsp;</strong></span><span style='font-size:16px;'><strong>Data i hora:</strong>&nbsp;dijous 21 d&#39;abril a 2/4 de 8 del vespre

<span style='font-size:14px;'><u>Entrada lliure</u>&nbsp;(Aforament limitat).&nbsp;

&Uacute;s obligatori&nbsp;de mascareta.</span></span>

&nbsp;
Diumenge, 24 de Abril
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular de l&#039;Hospitalet
Resum: Concert JAZZ i BOSSA NOVA | Música de cine
Descripció: <em><span style='font-size:16px;'><strong>Concert:&nbsp;&nbsp;</strong></span></em>

<font color='#0000ff'><span style='font-size: 20px;'><b>JAZZ i BOSSA NOVA |&nbsp;M&uacute;sica de cine&nbsp;</b></span></font>

<span style='font-size:14px;'>A&nbsp;c&agrave;rrec <span style='font-size:16px;'><strong>d&#39;&Agrave;ngels Mateo</strong></span> (veu)

amb&nbsp;Jordi Castell&agrave; al piano</span><span style='font-size:16px;'><strong>Data i hora:</strong>&nbsp;diumenge 24 d&#39;abril a les 7 del vespre

<span style='font-size:14px;'><strong><u>Taquilla Inversa</u>&nbsp;</strong>&nbsp;(Aforament limitat).&nbsp;

&Uacute;s obligatori&nbsp;de mascareta.

(es prega puntualitat) Cal estar 10 minuts abans de l&#39;hora d&#39;inici</span></span><span style='font-size:16px;'><strong>Reserva d&#39;entrades:&nbsp;</strong></span>

<ul>
    <li>a secretaria (de dilluns a divendres de 18 a 20h)</li>
    <li>trucant al <strong>93 337 05 78</strong></li>
    <li>o enviant correu a&nbsp;<strong>ateneu@ateneulh.cat&nbsp; &nbsp;</strong></li>
</ul>
Dijous, 28 de Abril
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular de l&#039;Hospitalet
Resum: Cicle de conferències sobre informàtica per a no informàtics
Descripció: <font color='#0000ff'><span style='font-size: 20px;'><b>Internet 30 anys despr&eacute;s.&nbsp;</b></span></font>

<span style='font-size:14px;'>Presentem la primera&nbsp;confer&egrave;ncia&nbsp;sobre <strong>inform&agrave;tica per a no inform&agrave;tics</strong>, dins del&nbsp;

<u>Cicle de confer&egrave;ncies: El futur es va accelerar fa 2 anys. No et quedis enrere!</u>&nbsp;<strong>&nbsp;Continguts:&nbsp;</strong></span>

<ul>
    <li><span style='font-size:12px;'>- Conceptes d&rsquo;inform&agrave;tica</span></li>
    <li><span style='font-size:12px;'>- Que &eacute;s i com funciona Internet</span></li>
    <li><span style='font-size:12px;'>- De com estalviar temps i diners utilitzant Internet</span></li>
    <li><span style='font-size:12px;'>- Navegar si, per&ograve; segurs!</span></li>
</ul>
<span style='font-size:14px;'><strong>Data i hora:</strong>&nbsp;dijous 28 d&#39;abril a 2/4 de 8 del vespre

<strong>Entrada lliure</strong>&nbsp;(Aforament limitat).&nbsp;</span>

&nbsp;
<ul>
    <li><span style='font-size:12px;'>Sobre el cicle de confer&egrave;ncies:&nbsp;</span></li>
</ul>
<span style='font-size:12px;'> </span>

<div style='margin-left: 40px;'><span style='font-size:12px;'><em>Durant la pand&egrave;mia una bona part de l&rsquo;activitat econ&ograve;mica, el sistema educatiu, l&rsquo;oci i les relacions entre persones s&rsquo;han recolzat amb la connectivitat a trav&eacute;s de Internet.</em></span></div>

<div style='margin-left: 40px;'><span style='font-size:12px;'><em>La&nbsp;<strong>digitalitzaci&oacute;</strong>&nbsp;s&rsquo;ha accelerat enormement i&nbsp;<strong>tecnologies de la informaci&oacute;</strong>&nbsp;que a les hores pod&iacute;em considerar emergents com la Intel&middot;lig&egrave;ncia Artificial o el Blockchain, avui dia s&oacute;n una realitat i a l&rsquo;hora, una aposta de futur que tots esperem aportin oportunitats, creixement, feines de m&eacute;s qualitat, sostenibilitat e inclusi&oacute; social. Aquest Cicle de conferencies t&eacute; per objectiu acostar aquestes tecnologies al gran p&uacute;blic, de forma el m&eacute;s entenedora i divulgativa possible.</em></span></div>

<ul>
    <li><span style='font-size:12px;'>Pon&egrave;ncia a c&agrave;rrec de:</span></li>
</ul>
<span style='font-size:12px;'> </span>

<div style='margin-left: 40px;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-size:12px;'><strong>Jaume Mateu:</strong>&nbsp;Llicenciat en Ci&egrave;ncies F&iacute;siques, M&agrave;ster en Enginyeria del software i 3 cursos postgrau. Amb 34 anys de recorregut professional en empreses del sector Serveis IT i segueix aprenent. Ha desenvolupat compet&egrave;ncies tecnol&ograve;giques i habilitats, tant com Consultor com a Gestor, tot dedicant-se a: An&agrave;lisi de processos de negoci, an&agrave;lisi de productes software i implementaci&oacute; de solucions inform&agrave;tiques en Empreses-Client com: CaixaBank,, RACC Club, Editorial Planeta, Dep.Territori de la Generalitat, Naturgy o Mercabarna.</span></span></div>
<span style='font-size:14px;'>&nbsp;</span>&nbsp;
Dijous, 12 de Maig
Hora: 20:00 - 21:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular de l&#039;Hospitalet
Resum: Inauguració exposició
Descripció: <span style='font-size:16px;'><span style='color:#008000;'><b>&quot;Quadres quatrats de qu4tre en qu4tre&quot;&nbsp;</b></span></span>

<span style='font-size:12px;'>Exposici&oacute; de muntatges fotogr&agrave;fics

a c&agrave;rrec de&nbsp;<strong>Ricard Monr&oacute;s i Aud&iacute;, fot&ograve;graf</strong></span>

<blockquote>
<p><span style='font-size:11px;'><em>&ldquo;Un projecte: preparar una exposici&oacute; de fotografies.

Un desafiament: treballar el format quadrat.

Un repte: agrupar les fotografies de quatre en quatre.

Un objectiu: oferir a l&rsquo;espectador un llen&ccedil; on quatre obres no perdin la seva identitat per&ograve; encaixin integrant-se en una &uacute;nica escena.&rdquo;</em></span></p>
</blockquote>
<span style='font-size:12px;'><strong>Data i hora:</strong>&nbsp;dijous 12 de maig a les 8 del vespre&nbsp;(fins el 31 de maig)

<strong>Entrada lliure</strong>&nbsp;(Aforament limitat).&nbsp;</span>
Dijous, 19 de Maig
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular de l&#039;Hospitalet
Resum: Cicle de conferències
Descripció: <span style='font-size:16px;'><font color='#0000ff'><b><span style='font-size:12px;'>Cicle de confer&egrave;ncies sobre inform&agrave;tica per a no inform&agrave;tics:</span>

Un tomb pel metavers.&nbsp;&nbsp;</b></font></span><span style='font-size:12px;'>Presentem la segona confer&egrave;ncia&nbsp;sobre <strong>inform&agrave;tica per a no inform&agrave;tics</strong>, dins del&nbsp;

<u>Cicle de confer&egrave;ncies: El futur es va accelerar fa 2 anys. No et quedis enrere!</u><span style='font-size:11px;'>&nbsp;<strong>&nbsp;Continguts:&nbsp;</strong></span></span>

<ul>
    <li><span style='font-size:11px;'>- Conceptes: Realitat virtual i realitat augmentada.&nbsp;</span></li>
    <li><span style='font-size:11px;'>- Metavers: Un m&oacute;n virtual que encara no existeix per&ograve; que mou inversions milion&agrave;ries.&nbsp;</span></li>
    <li><span style='font-size:11px;'>- Quins son els 4 elements a tenir en compte.</span></li>
    <li><span style='font-size:11px;'>- T&iacute;tols de propietat NFT.</span></li>
    <li><span style='font-size:11px;'>- Reflexi&oacute; final.</span></li>
</ul>
<span style='font-size:12px;'><strong>Data i hora:</strong>&nbsp;dijous 19 de maig a 2/4 de 8 del vespre

<strong>Entrada lliure</strong>&nbsp;(Aforament limitat).&nbsp;

<strong>Pon&egrave;ncia a c&agrave;rrec de: Jaume Mateu,&nbsp;</strong>Llicenciat en Ci&egrave;ncies F&iacute;siques.</span>
Diumenge, 22 de Maig
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular de l&#039;Hospitalet
Resum: Concert
Descripció: <span style='color:#A52A2A;'><span style='font-size:16px;'><b>Tus Vecinos</b></span></span>

<span style='font-size:12px;'>Amb can&ccedil;ons de Silvio Rodr&iacute;guez, Llu&iacute;s Llac, Violeta Parra, Paco Ib&aacute;&ntilde;ez, Pablo Milan&eacute;s, Silvia P&eacute;rez Cruz i Tus Vecinos.&nbsp;</span><span style='font-size:12px;'><strong>Data i hora:</strong>&nbsp;diumenge 22 de maig a les 19h

<strong><u>Taquilla Inversa</u>&nbsp;</strong>&nbsp;(Aforament limitat)</span>
Diumenge, 29 de Maig
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular de l&#039;Hospitalet
Resum: Concert Solidari
Descripció:

<span style='color:#008000;'><span style='font-size:16px;'><b>Cantem per la Pau</b></span></span>

<span style='font-size:12px;'>A&nbsp;c&agrave;rrec de<strong> New Gospel i Coral Heura</strong></span><span style='font-size:12px;'><strong>Data i hora:</strong>&nbsp;diumenge 29 de maig a les 18h

<strong><u>Taquilla Inversa</u>&nbsp;</strong>&nbsp;(Aforament limitat).&nbsp;<strong><span style='font-size:14px;'><span style='color:#FF0000;'>( ENTRADES EXHAURIDES ! ) </span>Reserva d&#39;entrades:&nbsp;</span>

on-line </strong>a:&nbsp;https://www.entrapolis.com/entradas/cantem-per-la-pau&nbsp;&nbsp;

(es prega puntualitat) Cal estar 10 minuts abans de l&#39;hora d&#39;inici</span>
Dijous, 16 de Juny
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular de l&#039;Hospitalet
Resum: Cicle de conferències
Descripció: <span style='font-size:16px;'><font color='#0000ff'><b><span style='font-size:12px;'>Cicle de confer&egrave;ncies sobre inform&agrave;tica per a no inform&agrave;tics:</span></b></font>

<span style='color:#FFFFFF;'><b><span style='background-color:#0000FF;'>4a Sessi&oacute;:&nbsp; Com ens afecta la intel&middot;lig&egrave;ncia artificial?</span></b></span></span><span style='font-size:12px;'>Presentem la tercera sessi&oacute; del cicle de confer&egrave;ncies sobre <strong>inform&agrave;tica per a no inform&agrave;tics:</strong>

<span style='font-size:14px;'><u>&nbsp;El futur es va accelerar fa 2 anys. No et quedis enrere!</u></span><span style='font-size:11px;'>&nbsp;<strong>&nbsp;Continguts:&nbsp;</strong></span></span>

<ul>
    <li style='font-size: 11px;'>Conceptes clau: IA i BigData.</li>
    <li style='font-size: 11px;'>Aprenentatge autom&agrave;tic -vs- l&#39;aprenentatge profund.</li>
    <li style='font-size: 11px;'>Tecnologies que es nodreixen de capacitats IA: Rob&ograve;tica, visi&oacute; artificial, reconeixement de la parla...</li>
    <li style='font-size: 11px;'>&Agrave;mbits d&#39;aplicaci&oacute;.</li>
    <li style='font-size: 11px;'>?<span style='font-size:11px;'>Reflexi&oacute; final.</span></li>
</ul>


<span style='font-size:12px;'><strong>Data i hora:</strong>&nbsp;dijous 19 de maig a 2/4 de 8 del vespre

<strong>Entrada lliure</strong>

<strong>Pon&egrave;ncia a c&agrave;rrec de: Jaume Mateu,&nbsp;</strong>Llicenciat en Ci&egrave;ncies F&iacute;siques.</span>
Divendres, 17 de Juny
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular de l&#039;Hospitalet
Resum: Concert de fi de curs Hospi Summer Rock
Descripció:

<span style='color:#FFFFFF;'><span style='font-size: 16px;'><b><span style='background-color:#008000;'>Concert de fi de curs: Hospi Summer Rock</span></b></span></span>

<span style='font-size:12px;'>A&nbsp;c&agrave;rrec de<strong>l grup de guitarra de l&#39;ateneu: Klaws de Sol

Amb Jes&uacute;s Garc&iacute;a&nbsp;</strong></span><span style='font-size:12px;'><strong>Data i hora:</strong>&nbsp;divendres 17 de juny a les 18h

<strong><u>Sala d&#39;actes Romulad Monreal</u></strong>

Entrada Lliure.</span>
Diumenge, 19 de Juny
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular de l&#039;Hospitalet
Resum: BINGO del 90è aniversari de l&#039;Ateneu
Descripció:

<span style='color:#FFFFFF;'><span style='font-size:16px;'><b><span style='background-color:#B22222;'>BINGO! del 90&egrave; aniversari de l&#39;Ateneu</span></b></span></span>

<span style='font-size: 12px;'>Organitza: Ateneu de Cultura Popular&nbsp;</span><span style='font-size:12px;'><strong>Data i hora:</strong>&nbsp;diumenge 19 de juny a les 18h

<b><u>Entrada lliure

Preu del cartr&oacute; 2&euro; (i venda de begudes)</u></b></span>
Dimarts, 21 de Juny
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular de l&#039;Hospitalet
Resum: Audiovisual de Muntanya!
Descripció: <span style='font-size:14px;'><em><strong>Audiovisual de muntanya! Projecci&oacute; de la pel&middot;l&iacute;cula i presentaci&oacute; del llibre:</strong></em></span>

<span style='font-size:16px;'><span style='color:#FFFFFF;'><b><u><span style='background-color:#0000FF;'>&quot;2 Reines i 9 Reis: la travessa de les travesses&quot;</span></u></b></span></span><span style='font-size:12px;'>A c&agrave;rrec del <strong>Club Muntanyenc de l&#39;Hospitalet.</strong><strong>Data i hora:</strong>&nbsp;Dimarts 21 de juny a 2/4 de 8&nbsp;del vespre

<u>Entrada lliure</u>&nbsp;</span>

&nbsp;
Dimecres, 22 de Juny
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular de l&#039;Hospitalet
Resum: 73a Exposició de dibuix i pintura Rafel Garrich
Descripció: <em><span style='font-size:16px;'><strong>Inauguraci&oacute;:</strong></span></em>

<span style='font-size:16px;'><span style='color:#FFFFFF;'><b><u><span style='background-color:#40E0D0;'>73a Exposici&oacute; de dibuix i pintura&nbsp;</span></u></b></span></span><span style='font-size:12px;'>A c&agrave;rrec de <strong>l&#39;aula de pintura Rafel Garrich.&nbsp;</strong><strong>Data i hora:</strong>&nbsp;Dimecres 22 de juny a 2/4 de 8&nbsp;del vespre

<u>Entrada lliure</u>&nbsp;</span>

&nbsp;
Divendres, 8 de Juliol
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular de l&#039;Hospitalet
Resum: Vetllada musical | Hello Dolly!
Descripció: <em><span style='font-size:16px;'><strong>Vetllada musical:&nbsp;</strong></span></em>

<span style='color:#A52A2A;'><span style='font-size: 20px;'><b><u>Hello Dolly!</u></b></span></span><span style='font-size:12px;'>A c&agrave;rrec del la Secci&oacute; de M&uacute;sica de l&#39;Ateneu</span><span style='font-size:16px;'><span style='font-size:12px;'><strong>Data i hora:</strong>&nbsp;divendres 8 de juliol a les 7 del vespre

Sala d&#39;actes Romuald Monreal</span>

<span style='font-size:14px;'><u>Entrada lliure</u>&nbsp;</span></span>

&nbsp;
Diumenge, 10 de Juliol
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular de l&#039;Hospitalet
Resum: Concert: Júlia &quot;Dies raros&quot;
Descripció:

<span style='color:#FFFFFF;'><span style='font-size: 16px;'><b><span style='background-color:#008000;'>Concert: J&uacute;lia &quot;Dies raros&quot;</span></b></span></span><span style='font-size:12px;'>A&nbsp;c&agrave;rrec de<strong>l J&uacute;lia Estap&eacute;, cantaire de Cor de Nit</strong></span><span style='font-size:12px;'><strong>Data i hora:</strong>&nbsp;diumenge 10 de juliol, a les 19h

<strong><u>Sala d&#39;actes Romulad Monreal</u></strong>

Taquilla Inversa.</span>

Gràcies a PHP iCalendar