concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - 2 de Març - 8 de Març

2 de Març - 8 de Març

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Diumenge, 8 de Març
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l'Ateneu de Cultura Popular
Resum: CONCERT .................Veure més.
Descripció: <div style='text-align: center;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive' style='font-size: 12px;'><b><i><span style='font-size:36px;'>CONCERT </span></i></b></font>

<span style='color:#FF0000;'><u><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>&quot;DONES COMPOSITORES&quot;</i></b></font></span></u></span>

<span style='color:#EE82EE;'><span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>int&egrave;rpretes:</i></b></font></span></span>

<span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>M.&Agrave;ngels Mir&oacute;,</i></b></font></span><span style='color:#EE82EE;'><span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i> <span style='font-size:20px;'>soprano</span></i></b></font></span></span>

<span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>M.Rosa Ribas,</i></b></font></span><span style='color:#EE82EE;'><span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i> <span style='font-size:20px;'>piano</span></i></b></font></span></span>

<span style='font-size:12px;'><span style='font-size:26px;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Diumenge&nbsp;8&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;de 2020&nbsp;a les 7 del vespre

a la sala d&#39;Actes de l&#39;Ateneu</span></strong></em></span>

<em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='font-size:20px;'>Reserves a secretaria o al telf. 93 337 05 78

els dies 4 i 5 de mar&ccedil; (de 6 a 8 del vespre)</span></span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 41.6px;'><b><i><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></span></i></b></span></font></span></div>

Gràcies a PHP iCalendar