concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Març de 2020

Març de 2020

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Diumenge, 8 de Març
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l'Ateneu de Cultura Popular
Resum: CONCERT .................Veure més.
Descripció: <div style='text-align: center;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive' style='font-size: 12px;'><b><i><span style='font-size:36px;'>CONCERT </span></i></b></font>

<span style='color:#FF0000;'><u><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>&quot;DONES COMPOSITORES&quot;</i></b></font></span></u></span>

<span style='color:#EE82EE;'><span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>int&egrave;rpretes:</i></b></font></span></span>

<span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>M.&Agrave;ngels Mir&oacute;,</i></b></font></span><span style='color:#EE82EE;'><span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i> <span style='font-size:20px;'>soprano</span></i></b></font></span></span>

<span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>M.Rosa Ribas,</i></b></font></span><span style='color:#EE82EE;'><span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i> <span style='font-size:20px;'>piano</span></i></b></font></span></span>

<span style='font-size:12px;'><span style='font-size:26px;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Diumenge&nbsp;8&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;de 2020&nbsp;a les 7 del vespre

a la sala d&#39;Actes de l&#39;Ateneu</span></strong></em></span>

<em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='font-size:20px;'>Reserves a secretaria o al telf. 93 337 05 78

els dies 4 i 5 de mar&ccedil; (de 6 a 8 del vespre)</span></span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 41.6px;'><b><i><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></span></i></b></span></font></span></div>
Dimarts, 10 de Març
Hora: 10:00 - 14:00
Lloc: CENTRE JUJOL - CAN NEGRE
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.22&quot;.............(Veure més
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural guiada al</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;CENTRE JUJOL - CAN NEGRE&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte 14&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;de 2020&nbsp;a 3/4 de&nbsp;10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Hora: 18:00 - 20:00
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: TEATRE.A L&#039;ATENEU..........(Veure més)
Descripció: <div style='text-align: center;'><br style='font-size: 14px;' />
<span style='font-size: 20px;'><span comic='' sans='' style='font-family: '><strong><span style='font-size:24px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>EL CUADRE ESCENIC DEL CENTRE CATOLIC

DE L&#39;HOSPITALET</span></em></span></strong></span></span>

<span style='font-size: 11px; color: rgb(0, 102, 204);'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:24px;'>ens representaran l&#39;obra de teatre</span></span></strong></em></span>

<span style='color:#FFF0F5;'><span comic='' sans='' style='font-size: 11px; font-family: '><span comic='' sans=''><em><strong><span style='font-size:36px;'><span style='background-color:#0000FF;'>&quot;SALVATGE ?&iexcl;&quot;</span></span></strong></em></span></span>

<span style='font-size: 22px;'><b><i><span style='background-color:#0000FF;'>QU&Egrave; &Eacute;S EL QUE SABEM ?...</span></i></b></span></span>

<span style='font-size: 28px;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dissabte&nbsp;14 de mar&ccedil;&nbsp;a les 6&nbsp;de la tarda</strong></em></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:22px;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</span></strong></em></span></span>

<span style='font-size: 28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>*******************************</i></b></font></span></div>

<p>&nbsp;</p>
Dimecres, 11 de Març
Hora: Event diario
Resum: TANCAMENT TEMPORAL.....................(Veure mès).
Descripció: <div style='text-align: center'>

<span comic='' sans='' style='font-family: '><em style=''><strong style=''><span style='font-size:36px;'><span style='font-size:48px;'>AV&Iacute;S</span></span></strong></em>

<em style=''><strong style=''><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><u>TANCAMENT TEMPORAL AL P&Uacute;BLIC</u></span></span></strong></em></span>&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar