concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Novembre de 2019

Novembre de 2019

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dissabte, 23 de Novembre
Hora: 9:45 - 13:45
Lloc: MONASTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES
Resum: "VISITA CULTURAL NÚM.20".............(Veure més
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural al</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;MONASTIR DE SANT PERE DE LES PUEL&middot;LES&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte 23 de novembre&nbsp;de 2019&nbsp;a 3/4 de&nbsp;10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Diumenge, 24 de Novembre
Hora: 19:00 - 19:45
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: TEATRE.A L&#039;ATENEU..........(Veure més)
Descripció: <div style='text-align: center;'><br style='font-size: 14px;' />
<span style='font-size:11px;'><span style='font-size:20px;'><span comic='' sans='' style='font-family: '><strong><span style='font-size:24px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>EL GRUP D&#39;ADULS DE PL&Agrave;UDITE&nbsp;TEATRE

ESPAI D&#39;ARTS ESC&Egrave;NIQUES</span></em></span></strong></span></span>

<span style='color:#0066cc;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:24px;'>ens representaran l&#39;obra de teatre</span></span></strong></em></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color: rgb(255, 0, 0);'><span comic='' sans=''><em><strong><span style='font-size:36px;'>&quot;All&iacute; on neixis tant se val&quot;</span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:22px;'><em><strong>de RICARD SALVAT</strong></em></span></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Diumenge 24 de novembre&nbsp;a les 7 del vespre</strong></em></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:22px;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>*******************************</i></b></font></span></span></div>

<p>&nbsp;</p>
Dimarts, 26 de Novembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONFERÈNCIA...........(Veure més)..
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='background-color: rgb(255, 255, 0);'><b><i>RICARD SALVAT</i></b></span></font></span>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 22px; background-color: rgb(255, 255, 0);'><b><i>Home de teatre</i></b></span></font></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>a c&agrave;rrec de&nbsp;&nbsp;</strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:26px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><b><i>Xavier Albert&iacute;

<span style='font-size:22px;'>Director art&iacute;stic del Teatre Nacional de Catalunya (TNC)</span></i></b></font></span>

<span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dimarts&nbsp;dia 26&nbsp;de novembre&nbsp;de 2019&nbsp;a 2/4 de 8&nbsp; del vespre</strong></em></span></span>

<span style='font-size:24px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:24px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>*******************************</i></b></font></span></div>

<p>&nbsp;</p>
Dijous, 28 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Sala d&#039;actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA..............Veure més.................
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Del 28&nbsp;de novembre&nbsp;al 27&nbsp;de desembre&nbsp;de 2019</strong></em></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>EXPOSICI&Oacute;&nbsp; COMMEMORATIVA</strong></em></span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>RAFAEL GARRICH 25 ANYS</strong></em></span></span>

<span style='color: #0000ff'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Dibuixos i Pintures</strong></em></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Inauguraci&oacute; dijous&nbsp;28&nbsp;de novembre&nbsp;de 2019&nbsp;

a 2/4 de 8 del vespre</strong></em></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><em><span style='font-size:18px;'><strong>A LES SALES D&#39;EXPOSICIONS DE L&#39;ATENEU</strong></span></em></span>

<span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Dissabte, 30 de Novembre
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 372...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA AL PINTORESC POBLE DE CIURANA&quot;</strong></em></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 18px;'><b><i><span style='color:#0000CD;'>Dissabte 30&nbsp;de novembre&nbsp;de 2019</span>

Pagament a Secretaria

Dimarts 16&nbsp;de juliol&nbsp;de 12 a 1&nbsp;del mati</i></b></span></font><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: RECITAL.............(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center; margin-left: 40px;'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 20px;'><b><i>HOMENATGE A RICARD SALVAT - 10 ANYS

Recital de poesia</i></b></span></font>

<span style='font-size:24px;'><span style='font-size:36px;'><strong><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&quot;La pell de brau&quot;</span></em></span></strong></span>

<em><strong><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:20px;'><font face='comic sans ms, cursive'>De Salavador Espriu</font></span></span>

<span style='background-color:#00FF00;'>Secci&oacute; Amics d&#39;Alpha 63</span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Dissabte&nbsp;30&nbsp;de novembre&nbsp;de 2019&nbsp;

a 2/4 de 8 del vespre</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><em style='line-height: 1.2;'><strong style=''><span comic='' sans=''><span style='font-size: 13px;'><span style='font-size:22px;'><span style='background-color:#FFFF00;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</span></span></span></span></strong></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em style='line-height: 1.2;'><strong style=''><span comic='' sans='' style='font-family: '><span style='font-size: 13px;'>&nbsp;</span></span></strong></em></span><span style='font-size:24px;'>------------------------------------------------</span></h2>

Gràcies a PHP iCalendar