concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - 2019

2019

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dimarts, 1 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: al nostre local
Resum: FELICITACIÓ DE NADAL ............Veure més
Descripció: <h2 style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span comic='' sans='' style='font-family: '><em><strong><font color='#0000ff'>L&#39;ATENEU DESITJA ALS

SOCIS I AMICS</font></strong></em></span></span></h2>

<h2 style='text-align: center;'><span style='font-size:16px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:36px;'>MOLT BONES FESTES DE

NADAL, ANY NOU I REIS

<span style='color:#FF0000;'>-----------------------</span></span></strong></em></span></span>

&nbsp;</h2>

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>
Dimarts, 8 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: ELS REIS MAGS DE L&#039;ATENEU........................Veure més
Descripció: <p style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><strong><em><font color='#ff0000'>Us esperem a l&#39;Ateneu amb els vostres </font></em></strong></span>

<strong style='font-size: 28px;'><em><font color='#ff0000'>fills, n&eacute;ts, nebots o amics.</font>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000FF;'>ELS REIS MAGS&nbsp;ELS HI

ENTREGARAN LES JOGUINES</span></span></em></strong>

<em style='font-family: 'comic sans ms', cursive; color: rgb(0, 0, 255); font-size: 36px;'><strong><span style='font-size:28px;'>&nbsp;<span style='color:#FF0000;'>el dia 5 de gener de 2019&nbsp;</span></span></strong></em>

<span style='color:#FF0000;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'>despr&eacute;sde la cavalcada</span></span></em></strong></span>

<strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'>PER M&Eacute;S INFORMACI&Oacute;

<span style='font-size:18px;'>TRUQUEU A SECRET&Agrave;RIA 93.337.05.78 DE 6 A 8 DE LA TARDA</span></span></span></em></strong>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#FF0000;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&iexcl;&iexcl;GRATU&Iuml;T!!

------------------</span></em></strong></span></span></p>
Dissabte, 12 de Gener
Hora: 10:00 - 13:00
Lloc: MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.13&quot;.............(Veure més
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural al</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span>

<span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;MUSEU MAR&Iacute;TIM DE BARCELONA&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte 12&nbsp;de GENER&nbsp;de 2019&nbsp;a les 10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Dissabte, 26 de Gener
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 363...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA AL CASTELL D&#39;ESCORNALBOU

I CAL&Ccedil;OTADA AL RESTAURANT &quot;EL LLADONER&quot;</strong></em></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 18px;'><b><i><span style='color:#0000CD;'>Dissabte 26&nbsp;de gener&nbsp;de 2019</span>

Pagament a Secretaria

Dimarts 22&nbsp;de gener&nbsp;de 6 a 8 del vespre</i></b></span></font><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>
Dijous, 31 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Sala d&#039;actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ...FONS PATRIMONIAL.............Veure mès.
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Del 15&nbsp;al 31 de gener de 2019</strong></em></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>EXPOSICI&Oacute; DIBUIXOS, PINTURES I GRAVATS</strong></em></span></span>

<span style='font-size:16px;'><span style='color:#0000FF;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>OBRES PROCEDENTS DEL NOSTRE FONS PATRIMONIAL</strong></span></em></span></span></span>

<span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: RECITAL....................Veure mès
Descripció: <h3 style='text-align: center'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>&nbsp;HOMENATGE AL POETA

<span style='font-size:16px;'><span style='color:#0000CD;'>VICENT ANDR&Eacute;S ESTELL&Eacute;S</span></span>

<span style='font-size:12px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:14px;'>Recital d&#39;una selecci&oacute; dels seus poemes

a c&agrave;rrec d&#39;un grup de socis de l&#39;Ateneu&nbsp;</span></span></span></i></b></font>

<span style='font-size: 12px;'><span style='font-size: 14px;'><em><strong><span comic='' sans=''><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'>Acte presentat i condu&iuml;t per

<span style='font-size:16px;'>ANTONI PRATS</span>

poeta i cr&iacute;tic literari</font></span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:12px;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dijous, 31&nbsp;de gener&nbsp;de 2019 a 2/4 de&nbsp;8&nbsp;del vespre

a la sala d&#39;actes de l&#39;Ateneu</strong></em></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 33.6px;'><b><i><span style='color: rgb(0, 0, 128);'>------------------------------------------------------------</span></i></b></span></font></span></h3>
Dissabte, 9 de Febrer
Hora: 10:30 - 13:30
Lloc: REAL ACADÉMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE BARCELONA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.14&quot;.............(Veure més
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural a la</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span>

<span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;REAL ACAD&Eacute;MIA DE CI&Egrave;NCIES I

ARTS DE BARCELONA&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte 9&nbsp;de febrer&nbsp;de 2019&nbsp;a 2/4 de&nbsp;11&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Dissabte, 9 de Març
Hora: 10:00 - 14:00
Lloc: FUNDACIÓ MIRÓ DE MONTJUÏC
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.15&quot;.............(Veure més
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural a la</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span>

<span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;FUNDACI&Oacute; MIR&Oacute; DE MONTJU&Iuml;C&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte 9&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;de 2019&nbsp;a les&nbsp;10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Dissabte, 16 de Març
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l&#039;Ateneu de Cultura Popular
Resum: CONCERT .................Veure més.
Descripció: <div style='text-align: center;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive' style='font-size: 12px;'><b><i><span style='font-size:36px;'>CONCERT DE PIANO</span></i></b></font>

<font color='#000000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px;'><b><i>a c&agrave;rrec de</i></b></span></font>

<span style='font-size: 12px; color: rgb(255, 0, 0);'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:36px;'>MIQUEL GUSI</span></i></b></font></span>

&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:12px;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='font-size:20px;'>Dissabte&nbsp;16&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;de 2019&nbsp;a les 7 de la tarda&nbsp;</span></span></strong></em></span><span style='color:#FF0000;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='font-size:20px;'><span style='background-color:#FFFF00;'>Reserva d&#39;entrades:</span>

<span style='background-color:#FFFF00;'>dies 11 i 12 de mar&ccedil; de 18 a 20 h.</span>

<span style='background-color:#FFFF00;'>A la nostra seu</span></span></span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 41.6px;'><b><i><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></span></i></b></span></font></span></div>
Dijous, 21 de Març
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONFERÈNCIA...........(Veure més)..
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:26px;'><font color='#ffff00' face='comic sans ms, cursive'><span style='background-color: rgb(0, 0, 0);'><b><i>&nbsp;Confer&egrave;ncia - Col&middot;loqui&nbsp;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;LA SIMBOLOGIA MA&Ccedil;&Ograve;NICA&quot;</strong></em></span></span></span></div>

<div><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;a c&agrave;rrec &nbsp;</strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>d&#39;Ernest Ruiz</strong></em></span></span></span><span style='font-size:20px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dijous&nbsp;dia 21&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;de 2019&nbsp;a 2/4 de 8&nbsp; del vespre</strong></em></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:16px;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:24px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>*******************************</i></b></font></span></div>

<p>&nbsp;</p>
Dissabte, 23 de Març
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 365...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA AL MONESTIR DE SANT

BENET DE BAGES&quot;</strong></em></span></span>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>(SANT FRUIT&Oacute;S DE BAGES)</strong></em></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 18px;'><b><i><span style='color:#0000CD;'>Dissabte&nbsp;23&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;de 2019</span>

Pagament a Secretaria

Dimarts 19&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;de 12 a 2/4 de 2 del mati</i></b></span></font><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>
Dissabte, 13 de Abril
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 366...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA AL MONESTIR

DE MONTSERRAT&quot;</strong></em></span></span>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>(MONISTROL DE MONTSERRAT)</strong></em></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 18px;'><b><i><span style='color:#0000CD;'>Dissabte 13&nbsp;d&#39;abril&nbsp;de 2019</span>

Pagament a Secretaria

Dimarts 9 d&#39;abril&nbsp;de 12 a 2/4 de 2 del mati</i></b></span></font><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>
Dimecres, 17 de Abril
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Sala d&#039;actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE (Veure més).............
Descripció: <h1 style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='color:#0000FF;'><strong><em>Presentaci&oacute; del llibre

n&uacute;m. 32&nbsp;de la Col&middot;lecci&oacute; la Medusa&nbsp;</em></strong></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>&nbsp;<em>&quot;JAUME MITJAVILA I RIUS&quot;

(1810 - 1881)</em></span></strong></span>

<strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><em>de MATILDE MARC&Eacute;

<span style='color:#FF0000;'>a c&agrave;rrec de Manuel Dom&iacute;nguez</span>

(President del Centre d&#39;Estudis de l&#39;Hospitalet (CELH))</em></span></strong></span>

<span style='font-size:20px;'><span style='color:#0000CD;'><span style='line-height: 57.6px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dimecres&nbsp;dia 17&nbsp;d&#39;abril de 2019</strong></em></span></span></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size: 36px;'>*********************</span></span>&nbsp;</h1>
Dissabte, 27 de Abril
Hora: 10:00 - 14:00
Lloc: PRESÓ MODEL DE BARCELONA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.16&quot;.............(Veure més
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural a la</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;PRES&Oacute; MODEL DE BARCELONA&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte 27&nbsp;d&#39;abril&nbsp;de 2019&nbsp;a les&nbsp;10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Diumenge, 28 de Abril
Hora: 11:00 - 13:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: XXIV TROBADA DE PUNTAIRES.................Veure més
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:20px;'><strong><em><font color='#ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>&quot;XXIV&nbsp;TROBADA COMARCAL

DE PUNTAIRES&quot;</span></font>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>Rambla de Just Oliveras</span>

(entre els carrers de Barcelona i Tarragona) </em></strong>

<span style='color: rgb(0, 0, 255);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>DIUMENGE 28&nbsp;d&#39;abril de 11 a 2/4 de 2</span></strong></em></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>Dins el marc de les Festes de Primavera

---------------------</span></strong></em></span></span></div>
Dilluns, 6 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 367...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA A LA TERRA ALTA

I A LES TERRES DE L&#39;EBRE&quot;</strong></em></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 18px;'><b><i><span style='color:#0000CD;'>Del dilluns 6 de maig al divendres 10 de maig de 2019</span>

Pagament a Secretaria

Dimarts 30 d&#39;abril&nbsp;de 12 a 2/4 de 2 del mati</i></b></span></font><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>
Diumenge, 12 de Maig
Hora: 11:30 - 13:30
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: ASSEMBLEA...........
Descripció: <div style='text-align: center;'><br style='font-size: 14px;' />


<span style='font-size:11px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color: rgb(255, 0, 0);'><span comic='' sans=''><em><strong><span style='font-size:36px;'>&quot;ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA&quot;</span></strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Diumenge 12&nbsp;de maig&nbsp;a 2/4 de 12 del mati</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>*******************************</i></b></font></span></span></div>

<p>&nbsp;</p>
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: L&#039;ATENEU FA TEATRE...........(Veure mé)
Descripció: <div style='text-align: center;'><br style='font-size: 14px;' />
<span style='font-size:11px;'><span style='font-size:20px;'><span comic='' sans='' style='font-family: '><strong><span style='font-size:24px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>EL GRUP LES ESCOLES GELIDA TEATRE</span></em></span></strong></span></span>

<em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:24px;'>ens representaran l&#39;obra de teatre</span></span></strong></em>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color: rgb(255, 0, 0);'><span comic='' sans=''><em><strong><span style='font-size:36px;'>&quot;MORTICR&Agrave;CIA&quot;</span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:22px;'><em><strong>de Juan Ariza Valenzuela</strong></em></span></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Diumenge 12&nbsp;de maig&nbsp;a les 7 de la tarda</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>*******************************</i></b></font></span></span></div>

<p>&nbsp;</p>
Dissabte, 18 de Maig
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l&#039;Ateneu de Cultura Popular
Resum: CONCERT .................Veure més.
Descripció: <div style='text-align: center;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive' style='font-size: 12px;'><b><i><span style='font-size:36px;'>C O N C E R T&nbsp;</span></i></b></font>

<font color='#000000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px;'><b><i>a c&agrave;rrec de</i></b></span></font>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 36px;'><b><i>JES&Uacute;S GARC&iacute;A</i></b></span></font>

&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:12px;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='font-size:20px;'>Dissabte&nbsp;18&nbsp;de maig&nbsp;de 2019&nbsp;a les 7 de la tarda&nbsp;</span></span></strong></em></span><span style='font-size:22px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='background-color:#00FFFF;'>TAQUILLA INVERSA</span></span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='font-size:20px;'><span style='background-color:#FFFF00;'>Recollida&nbsp;d&#39;entrades&nbsp;</span><span style='background-color:#FFFF00;'>a la nostra seu</span></span></span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 41.6px;'><b><i><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></span></i></b></span></font></span></div>
Dijous, 30 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Sala exposicions - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ..INFOGRAFIES.............Veure mès.
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='background-color:#FFFF00;'>Del 28 de mar&ccedil;&nbsp;al 30 de maig&nbsp;de 2019</span></strong></em></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>EXPOSICI&Oacute; DIBUIXOS, PINTURES I GRAVATS</strong></em></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>(INFOGRAFIES)

<span style='color:#0000CD;'><span style='background-color:#FFFF00;'>Inauguraci&oacute; dijous 28 de mar&ccedil; a 2/4 de 8 del vespre</span></span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Dissabte, 1 de Juny
Hora: 10:00 - 14:00
Lloc: MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.17&quot;.............(Veure més
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural al</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;MUSEU DE CI&Egrave;NCIES NATURALS DE BARCELONA&quot;

MUSEU BLAU DEL F&Ograve;RUM</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte 1 de juny de 2019&nbsp;a les&nbsp;10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Hora: 12:00 - 13:30
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l&#039;Ateneu de Cultura Popular
Resum: CONCERT .................Veure més.
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:12px;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:36px;'><span style='background-color:#00FFFF;'>CONCERT DE FINAL DE CURS</span></span></i></b></font>

<span style='color:#000000;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:28px;'>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Coral Infantil&nbsp;</span></i></b></font></span><span style='color:#ff0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:36px;'>&quot;ELS MATINERS&quot;</span></i></b></font></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:28px;'>I el Cor Jove&nbsp;&nbsp;</span></i></b></font><span style='color:#ff0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:36px;'>&quot;COR DE NIT&quot;</span></i></b></font></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:12px;'><span style='font-size:36px;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='font-size:26px;'>Dissabte 1&nbsp;de juny&nbsp;de 2019&nbsp;a les 12 del migdia</span>&nbsp;

<span style='font-size:26px;'>a la sala d&#39;actes de</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='color:#FF0000;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>L&#39;ATENEU DE CULTURA POPULAR</span></strong></em></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 41.6px;'><b><i><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></span></i></b></span></font></span></div>
Dissabte, 15 de Juny
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 368...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA AL M&Oacute;N DE LA M&Agrave;GIA&quot;</strong></em></span></span>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>(SANTA CRISTINA D&#39;ARO)</strong></em></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 18px;'><b><i><span style='color:#0000CD;'>Dissabte 15 de juny de 2019</span>

Pagament a Secretaria

Dimarts 11 de juny&nbsp;de 12 a 1&nbsp;del mati</i></b></span></font><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>
Hora: 18:00 - 19:30
Lloc: SALA D&#039;ACTES DE L&#039;ATENEU
Resum: ACTES FESTA MAJOR (TEATRE A L&#039;ATENEU)..........Veure més.......
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><strong><em><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>La secci&oacute; juvenils del Grup de teatre&nbsp;

Margarida Xirgu presenten&nbsp;l&#39;obra</font></span>

<font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;EL FANTASMA&quot;</font>

<font face='Comic Sans MS'>de Carles Farr&eacute;s</font></em></strong>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>dissabte 15&nbsp;de juny de 2019

a les 6&nbsp;de la tarda</strong></em></span></span>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong><span style='background-color:#FFFF00;'>Recollida&nbsp;d&#39;entrades del 10 al 14 de juny</span>

<span style='background-color:#FFFF00;'>de 6 a 8 del vespre a la nostra seu</span></strong></em></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>-----------------------</strong></em></span></span></div>
Divendres, 21 de Juny
Hora: 20:00 - 21:30
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l&#039;Ateneu de Cultura Popular
Resum: ACTES FESTA MAJOR (CONCERT A L&#039;ATENEU).....Veure més.
Descripció: <div style='text-align: center;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive'><b style=''><i style=''><span style='font-size:20px;'>Bossa Nova i Jazz

M&Uacute;SICA PER ALS SENTITS</span></i></b></font>

<span style='font-size:20px;'><font color='#000000' face='comic sans ms, cursive'><b><i>a c&agrave;rrec de</i></b></font></span>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 36px;'><b><i>&Agrave;ngels &amp; friends</i></b></span></font>

<span style='font-size:12px;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='font-size:20px;'>Divendres&nbsp;21&nbsp;de juny&nbsp;de 2019&nbsp;a les 8&nbsp;del vespre&nbsp;</span></span></strong></em></span><span style='color:#FF0000;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='font-size:20px;'><span style='background-color:#FFFF00;'>Reserva d&#39;entrades:</span>

<span style='background-color:#FFFF00;'>de dilluns a divendres (de&nbsp;18 a 20 h.)</span>

<span style='background-color:#FFFF00;'>A la nostra seu</span></span></span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 41.6px;'><b><i><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></span></i></b></span></font></span></div>
Diumenge, 23 de Juny
Hora: 11:30 - 13:30
Lloc: PLAÇA DE L&#039;AJUNTAMENT - ORGANITZAT PER L&#039;ATENEU
Resum: ACTES FESTA MAJOR 2019-( L&#039;ATENEU FA SARDANES)......(veure més)
Descripció: <div style='text-align: center'><strong style=''><em style=''><span style='color: rgb(0, 0, 255);'><span comic='' sans='' style='font-family: '><span style='font-size: 20px;'>DIUMENGE 23&nbsp;DE JUNY DE 2019&nbsp;

A 2/4 DE&nbsp;12 DEL MIGDIA</span></span></span></em></strong>

<span style='font-size: 20px;'><span style='color:#FF0000;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong style='font-size: 20px'>&nbsp;BALLADA DE SARDANES

&quot;XXV&nbsp;Memorial Jaume Revent&oacute;s&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:10px;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:20px;'>a c&agrave;rrec de la cobla Llu&iuml;sos de Taradell

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:16px;'>LL0C: PLA&Ccedil;A DE L&#39;AJUNTAMENT</span></span></span></span></em></strong></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em><span style='font-size:36px;'>*********************</span></em></strong></span></div>

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>
Dimarts, 25 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Sala d&#039;actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: ACTES FESTA MAJOR (72a. EXPOSICIÓ)..............Veure més.................
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Del 25&nbsp;de juny&nbsp;al 21&nbsp;de juliol&nbsp;de 2019</strong></em></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>72a.EXPOSICI&Oacute;</strong></em></span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>AULA RAFAEL GARRICH</strong></em></span></span>

<span style='color: #0000ff'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Dibuixos i Pintures</strong></em></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Inauguraci&oacute; dijous&nbsp;25&nbsp;de juny de 2019&nbsp;

a 2/4 de 8 del vespre</strong></em></span></span><span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Divendres, 5 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l&#039;Ateneu de Cultura Popular
Resum: VETLLADA .................Veure més.
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>LA SECCI&Oacute; DE M&Uacute;SICA DE L&#39;ATENEU

PRESENTA</i></b></font>

<font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:26px;'><span style='background-color:#FFFF00;'>VETLLADA MUSICAL</span></span></i></b></font>

<font color='#000000' face='comic sans ms, cursive'><b><i>AMB L&#39;AUDICI&Oacute; DE:

A NIGHT AT THE OPERA

DE QUEEN</i></b></font></span>

<span style='font-size:18px;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Divendres&nbsp;5 de juliol&nbsp;de 2019 de 7 a 9 del vespre&nbsp;</span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='background-color: rgb(0, 255, 255);'><b><i>PREU SIMB&Ograve;LIC D&#39;ENTRADA: QUELCOM PER PICAR O BEURE</i></b></span></font>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='background-color: rgb(255, 255, 0);'><b><i>inscripcions a Secretaria</i></b></span></font>

<font face='comic sans ms, cursive' style='font-size: 12px;'><span style='line-height: 41.6px;'><b><i><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></i></b></span></font></span></div>
Dissabte, 20 de Juliol
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 369...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA AL GAUD&Iacute; CENTRE DE REUS&quot;</strong></em></span></span>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>(REUS)</strong></em></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 18px;'><b><i><span style='color:#0000CD;'>Dissabte 20&nbsp;de juliol&nbsp;de 2019</span>

Pagament a Secretaria

Dimarts 16&nbsp;de juliol&nbsp;de 12 a 1&nbsp;del mati</i></b></span></font><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>
Dijous, 12 de Setembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: POEMES.............(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center; margin-left: 40px;'><span style='font-size:20px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'>EN COMMERACI&Oacute; DE LA DIADA

DE L&#39;11 DE SETEMBRE</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:24px;'><strong><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&quot;LECTURA DE

POESIES&quot;</span></em></span></strong>

<em><strong><span style='color:#ff0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>a c&agrave;rrec de s&ograve;cies i&nbsp;socis de l&#39;Ateneu</span></span>

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Dijous 12&nbsp;de setembre de 2019&nbsp;

a 2/4 de 8 del vespre</span></span></strong></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em style='line-height: 1.2;'><strong style=''><span comic='' sans='' style='font-family: '><span style='font-size: 13px;'>&nbsp;</span></span></strong></em></span><span style='font-size:24px;'>------------------------</span></h2>
Dijous, 19 de Setembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: Sala d&#039;actes Ateneu de Cultura Popular
Resum: CURSOS I TALLERS.................(veure més)
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><em><strong><span style='font-family: arial,helvetica,sans-serif;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'>&nbsp;<span style='font-size:20px;'>DIJOUS 19 DE SETEMBRE&nbsp;A 2/4 DE 8&nbsp;DEL VESPRE</span></span></span></span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:20px;'><span style='color:#ff0000;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:26px;'><span style='background-color:#FFFF00;'>PRESENTACI&Oacute; DELS DIVERSOS</span>

<span style='background-color:#FFFF00;'>CURSOS I TALLERS 2018-2019</span></span></span></strong></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</span></strong></em></span>

----------------------</span></div>
Dissabte, 23 de Novembre
Hora: 9:45 - 13:45
Lloc: MONASTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.20&quot;.............(Veure més
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural al</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;MONASTIR DE SANT PERE DE LES PUEL&middot;LES&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte 23 de novembre&nbsp;de 2019&nbsp;a 3/4 de&nbsp;10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Diumenge, 24 de Novembre
Hora: 19:00 - 19:45
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: TEATRE.A L&#039;ATENEU..........(Veure més)
Descripció: <div style='text-align: center;'><br style='font-size: 14px;' />
<span style='font-size:11px;'><span style='font-size:20px;'><span comic='' sans='' style='font-family: '><strong><span style='font-size:24px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>EL GRUP D&#39;ADULS DE PL&Agrave;UDITE&nbsp;TEATRE

ESPAI D&#39;ARTS ESC&Egrave;NIQUES</span></em></span></strong></span></span>

<span style='color:#0066cc;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:24px;'>ens representaran l&#39;obra de teatre</span></span></strong></em></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color: rgb(255, 0, 0);'><span comic='' sans=''><em><strong><span style='font-size:36px;'>&quot;All&iacute; on neixis tant se val&quot;</span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:22px;'><em><strong>de RICARD SALVAT</strong></em></span></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Diumenge 24 de novembre&nbsp;a les 7 del vespre</strong></em></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:22px;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>*******************************</i></b></font></span></span></div>

<p>&nbsp;</p>
Dimarts, 26 de Novembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONFERÈNCIA...........(Veure més)..
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='background-color: rgb(255, 255, 0);'><b><i>RICARD SALVAT</i></b></span></font></span>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 22px; background-color: rgb(255, 255, 0);'><b><i>Home de teatre</i></b></span></font></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>a c&agrave;rrec de&nbsp;&nbsp;</strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:26px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><b><i>Xavier Albert&iacute;

<span style='font-size:22px;'>Director art&iacute;stic del Teatre Nacional de Catalunya (TNC)</span></i></b></font></span>

<span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dimarts&nbsp;dia 26&nbsp;de novembre&nbsp;de 2019&nbsp;a 2/4 de 8&nbsp; del vespre</strong></em></span></span>

<span style='font-size:24px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:24px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>*******************************</i></b></font></span></div>

<p>&nbsp;</p>
Dijous, 28 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Sala d&#039;actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA..............Veure més.................
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Del 28&nbsp;de novembre&nbsp;al 27&nbsp;de desembre&nbsp;de 2019</strong></em></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>EXPOSICI&Oacute;&nbsp; COMMEMORATIVA</strong></em></span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>RAFAEL GARRICH 25 ANYS</strong></em></span></span>

<span style='color: #0000ff'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Dibuixos i Pintures</strong></em></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Inauguraci&oacute; dijous&nbsp;28&nbsp;de novembre&nbsp;de 2019&nbsp;

a 2/4 de 8 del vespre</strong></em></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><em><span style='font-size:18px;'><strong>A LES SALES D&#39;EXPOSICIONS DE L&#39;ATENEU</strong></span></em></span>

<span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Dissabte, 30 de Novembre
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 372...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA AL PINTORESC POBLE DE CIURANA&quot;</strong></em></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 18px;'><b><i><span style='color:#0000CD;'>Dissabte 30&nbsp;de novembre&nbsp;de 2019</span>

Pagament a Secretaria

Dimarts 16&nbsp;de juliol&nbsp;de 12 a 1&nbsp;del mati</i></b></span></font><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: RECITAL.............(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center; margin-left: 40px;'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 20px;'><b><i>HOMENATGE A RICARD SALVAT - 10 ANYS

Recital de poesia</i></b></span></font>

<span style='font-size:24px;'><span style='font-size:36px;'><strong><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&quot;La pell de brau&quot;</span></em></span></strong></span>

<em><strong><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:20px;'><font face='comic sans ms, cursive'>De Salavador Espriu</font></span></span>

<span style='background-color:#00FF00;'>Secci&oacute; Amics d&#39;Alpha 63</span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Dissabte&nbsp;30&nbsp;de novembre&nbsp;de 2019&nbsp;

a 2/4 de 8 del vespre</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><em style='line-height: 1.2;'><strong style=''><span comic='' sans=''><span style='font-size: 13px;'><span style='font-size:22px;'><span style='background-color:#FFFF00;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</span></span></span></span></strong></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em style='line-height: 1.2;'><strong style=''><span comic='' sans='' style='font-family: '><span style='font-size: 13px;'>&nbsp;</span></span></strong></em></span><span style='font-size:24px;'>------------------------------------------------</span></h2>
Diumenge, 1 de Desembre
Hora: 12:00 - 20:00
Lloc: plaça Ajuntament - Roselles, 25 i sala actes Ateneu
Resum: DIA DEL SOCI .....................(veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><em><strong><span style='font-size:48px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000FF;'>&quot;CELEBRACI&Oacute; DEL

DIA DEL SOCI&quot;</span></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><font color='#0000cd'>-------------------------</font>

<font color='#ff0000'>BALLADA DE SARDANES</font></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='color:#0000FF;'>a c&agrave;rrec de la cobla &quot;CONTEMPOR&Agrave;NIA&quot;</span></span>

<font color='#ff0000'>a les&nbsp;12 del migdia</font>

<span style='color:#0000CD;'>a la pla&ccedil;a de l&#39;Ajuntament</span>

<font color='#ff0000'>-------------------------------------

<span style='font-size:36px;'>DINAR DE GERMANOR</span></font>

<span style='color:#0000ff;'>Restaurant El Celler del Museu</span></span></strong></em>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#ff0000;'><strong><em>a 2/4 de 3 del migdia</em></strong></span></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em style='font-size: 20px;'><strong><span style='color:#0000FF;'>--------------------------------------</span></strong></em>

<em style='font-size: 20px;'><strong><span style='color:#FF0000;'>a les 6 del vespre a la sala d&#39;actes de l&#39;Ateneu</span></strong></em>

<em style=''><strong style=''><span style='font-size:22px;'>projecci&oacute; del documental</span>

<span style='font-size: 36px;'><span style='color:#FF0000;'>&quot;Ateneus: llavor de llibertat&quot;</span>

<span style='font-size:20px;'><span style='color:#0000CD;'>produ&iuml;da per la Federaci&oacute; d&#39;Ateneus de Catalunya</span></span></span>

<font color='#0000cd' style='font-size: 20px;'>-------------------------------</font></strong></em></span></h2>
Divendres, 13 de Desembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DE L&#039;ATENEU
Resum: INAUGURACIÓ PESSEBRE.....................(Veure mès).
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-family: &quot;comic sans ms&quot;, cursive;'><em style=''><strong style=''><span style='font-size: 18px;'>LECTURA DE&nbsp;</span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><span style='font-size:36px;'>EL POEME DEL

PESSEBRE</span></span>

<span style='font-size:20px;'><span style='color:#0000CD;'>de Joan Alavedra</span></span>

<span style='font-size:16px;'>A C&Agrave;RREC DE&nbsp;S&Ograve;CIES/IS&nbsp;DE L&#39;ATENEU

I COL&middot;LABORADORS

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:20px;'>A CONTINUACI&Oacute;</span></span></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><span style='font-size:36px;'>INAUGURACI&Oacute;&nbsp;DEL PESSEBRE

DE L&#39;ATENEU</span></span>

<span style='font-size: 16px;'>Divendres&nbsp;13 de desembre de&nbsp;2019

a 2/4 de 8 del vespre</span>

<span style='font-size: 22px;'>-----------------------------</span></strong></em></span></div>
Dilluns, 23 de Desembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l&#039;Ateneu de Cultura Popular
Resum: CONCERT .................Veure més.
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:12px;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:36px;'>CONCERT </span></i></b></font>

<span style='color:#000000;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:28px;'>de la Coral Infantil&nbsp;</span></i></b></font></span>

<span style='color:#ff0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:36px;'>&quot;ELS MATINERS&quot;</span></i></b></font></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:28px;'>I el Cor Jove</span></i></b></font>

<span style='color:#ff0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:36px;'>&quot;COR DE NIT&quot;</span></i></b></font></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:12px;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='font-size:20px;'>Dilluns&nbsp;23&nbsp;de desembre de 2019&nbsp;a les 7 del vespre&nbsp;</span></span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 41.6px;'><b><i><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'>PREU D&#39;ENTRADA: &nbsp;UNA&nbsp;JOGUINA</span></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></span></i></b></span></font></span></div>

Gràcies a PHP iCalendar