concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Setembre de 2019

Setembre de 2019

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dijous, 12 de Setembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: POEMES.............(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center; margin-left: 40px;'><span style='font-size:20px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'>EN COMMERACI&Oacute; DE LA DIADA

DE L&#39;11 DE SETEMBRE</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:24px;'><strong><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&quot;LECTURA DE

POESIES&quot;</span></em></span></strong>

<em><strong><span style='color:#ff0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>a c&agrave;rrec de s&ograve;cies i&nbsp;socis de l&#39;Ateneu</span></span>

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Dijous 12&nbsp;de setembre de 2019&nbsp;

a 2/4 de 8 del vespre</span></span></strong></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em style='line-height: 1.2;'><strong style=''><span comic='' sans='' style='font-family: '><span style='font-size: 13px;'>&nbsp;</span></span></strong></em></span><span style='font-size:24px;'>------------------------</span></h2>
Dijous, 19 de Setembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: Sala d&#039;actes Ateneu de Cultura Popular
Resum: CURSOS I TALLERS.................(veure més)
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><em><strong><span style='font-family: arial,helvetica,sans-serif;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'>&nbsp;<span style='font-size:20px;'>DIJOUS 19 DE SETEMBRE&nbsp;A 2/4 DE 8&nbsp;DEL VESPRE</span></span></span></span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:20px;'><span style='color:#ff0000;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:26px;'><span style='background-color:#FFFF00;'>PRESENTACI&Oacute; DELS DIVERSOS</span>

<span style='background-color:#FFFF00;'>CURSOS I TALLERS 2018-2019</span></span></span></strong></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</span></strong></em></span>

----------------------</span></div>

Gràcies a PHP iCalendar