concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Juny de 2019

Juny de 2019

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dissabte, 1 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Sala exposicions - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ..INFOGRAFIES.............Veure mès.
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='background-color:#FFFF00;'>Del 28 de mar&ccedil;&nbsp;al 30 de maig&nbsp;de 2019</span></strong></em></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>EXPOSICI&Oacute; DIBUIXOS, PINTURES I GRAVATS</strong></em></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>(INFOGRAFIES)

<span style='color:#0000CD;'><span style='background-color:#FFFF00;'>Inauguraci&oacute; dijous 28 de mar&ccedil; a 2/4 de 8 del vespre</span></span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Hora: 10:00 - 14:00
Lloc: MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.17&quot;.............(Veure més
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural al</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;MUSEU DE CI&Egrave;NCIES NATURALS DE BARCELONA&quot;

MUSEU BLAU DEL F&Ograve;RUM</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte 1 de juny de 2019&nbsp;a les&nbsp;10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Hora: 12:00 - 13:30
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l&#039;Ateneu de Cultura Popular
Resum: CONCERT .................Veure més.
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:12px;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:36px;'><span style='background-color:#00FFFF;'>CONCERT DE FINAL DE CURS</span></span></i></b></font>

<span style='color:#000000;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:28px;'>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Coral Infantil&nbsp;</span></i></b></font></span><span style='color:#ff0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:36px;'>&quot;ELS MATINERS&quot;</span></i></b></font></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:28px;'>I el Cor Jove&nbsp;&nbsp;</span></i></b></font><span style='color:#ff0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:36px;'>&quot;COR DE NIT&quot;</span></i></b></font></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:12px;'><span style='font-size:36px;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='font-size:26px;'>Dissabte 1&nbsp;de juny&nbsp;de 2019&nbsp;a les 12 del migdia</span>&nbsp;

<span style='font-size:26px;'>a la sala d&#39;actes de</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='color:#FF0000;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>L&#39;ATENEU DE CULTURA POPULAR</span></strong></em></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 41.6px;'><b><i><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></span></i></b></span></font></span></div>
Dissabte, 15 de Juny
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 368...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA AL M&Oacute;N DE LA M&Agrave;GIA&quot;</strong></em></span></span>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>(SANTA CRISTINA D&#39;ARO)</strong></em></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 18px;'><b><i><span style='color:#0000CD;'>Dissabte 15 de juny de 2019</span>

Pagament a Secretaria

Dimarts 11 de juny&nbsp;de 12 a 1&nbsp;del mati</i></b></span></font><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>
Hora: 18:00 - 19:30
Lloc: SALA D&#039;ACTES DE L&#039;ATENEU
Resum: ACTES FESTA MAJOR (TEATRE A L&#039;ATENEU)..........Veure més.......
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><strong><em><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>La secci&oacute; juvenils del Grup de teatre&nbsp;

Margarida Xirgu presenten&nbsp;l&#39;obra</font></span>

<font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;EL FANTASMA&quot;</font>

<font face='Comic Sans MS'>de Carles Farr&eacute;s</font></em></strong>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>dissabte 15&nbsp;de juny de 2019

a les 6&nbsp;de la tarda</strong></em></span></span>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong><span style='background-color:#FFFF00;'>Recollida&nbsp;d&#39;entrades del 10 al 14 de juny</span>

<span style='background-color:#FFFF00;'>de 6 a 8 del vespre a la nostra seu</span></strong></em></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>-----------------------</strong></em></span></span></div>
Divendres, 21 de Juny
Hora: 20:00 - 21:30
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l&#039;Ateneu de Cultura Popular
Resum: ACTES FESTA MAJOR (CONCERT A L&#039;ATENEU).....Veure més.
Descripció: <div style='text-align: center;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive'><b style=''><i style=''><span style='font-size:20px;'>Bossa Nova i Jazz

M&Uacute;SICA PER ALS SENTITS</span></i></b></font>

<span style='font-size:20px;'><font color='#000000' face='comic sans ms, cursive'><b><i>a c&agrave;rrec de</i></b></font></span>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 36px;'><b><i>&Agrave;ngels &amp; friends</i></b></span></font>

<span style='font-size:12px;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='font-size:20px;'>Divendres&nbsp;21&nbsp;de juny&nbsp;de 2019&nbsp;a les 8&nbsp;del vespre&nbsp;</span></span></strong></em></span><span style='color:#FF0000;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='font-size:20px;'><span style='background-color:#FFFF00;'>Reserva d&#39;entrades:</span>

<span style='background-color:#FFFF00;'>de dilluns a divendres (de&nbsp;18 a 20 h.)</span>

<span style='background-color:#FFFF00;'>A la nostra seu</span></span></span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 41.6px;'><b><i><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></span></i></b></span></font></span></div>
Diumenge, 23 de Juny
Hora: 11:30 - 13:30
Lloc: PLAÇA DE L&#039;AJUNTAMENT - ORGANITZAT PER L&#039;ATENEU
Resum: ACTES FESTA MAJOR 2019-( L&#039;ATENEU FA SARDANES)......(veure més)
Descripció: <div style='text-align: center'><strong style=''><em style=''><span style='color: rgb(0, 0, 255);'><span comic='' sans='' style='font-family: '><span style='font-size: 20px;'>DIUMENGE 23&nbsp;DE JUNY DE 2019&nbsp;

A 2/4 DE&nbsp;12 DEL MIGDIA</span></span></span></em></strong>

<span style='font-size: 20px;'><span style='color:#FF0000;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong style='font-size: 20px'>&nbsp;BALLADA DE SARDANES

&quot;XXV&nbsp;Memorial Jaume Revent&oacute;s&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:10px;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:20px;'>a c&agrave;rrec de la cobla Llu&iuml;sos de Taradell

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:16px;'>LL0C: PLA&Ccedil;A DE L&#39;AJUNTAMENT</span></span></span></span></em></strong></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em><span style='font-size:36px;'>*********************</span></em></strong></span></div>

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>
Dimarts, 25 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Sala d&#039;actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: ACTES FESTA MAJOR (72a. EXPOSICIÓ)..............Veure més.................
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Del 25&nbsp;de juny&nbsp;al 21&nbsp;de juliol&nbsp;de 2019</strong></em></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>72a.EXPOSICI&Oacute;</strong></em></span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>AULA RAFAEL GARRICH</strong></em></span></span>

<span style='color: #0000ff'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Dibuixos i Pintures</strong></em></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Inauguraci&oacute; dijous&nbsp;25&nbsp;de juny de 2019&nbsp;

a 2/4 de 8 del vespre</strong></em></span></span><span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>

Gràcies a PHP iCalendar