concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - 10 de Juny - 16 de Juny

10 de Juny - 16 de Juny

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dissabte, 15 de Juny
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 368...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA AL M&Oacute;N DE LA M&Agrave;GIA&quot;</strong></em></span></span>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>(SANTA CRISTINA D&#39;ARO)</strong></em></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 18px;'><b><i><span style='color:#0000CD;'>Dissabte 15 de juny de 2019</span>

Pagament a Secretaria

Dimarts 11 de juny&nbsp;de 12 a 1&nbsp;del mati</i></b></span></font><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>
Hora: 18:00 - 19:30
Lloc: SALA D&#039;ACTES DE L&#039;ATENEU
Resum: ACTES FESTA MAJOR (TEATRE A L&#039;ATENEU)..........Veure més.......
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><strong><em><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>La secci&oacute; juvenils del Grup de teatre&nbsp;

Margarida Xirgu presenten&nbsp;l&#39;obra</font></span>

<font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;EL FANTASMA&quot;</font>

<font face='Comic Sans MS'>de Carles Farr&eacute;s</font></em></strong>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>dissabte 15&nbsp;de juny de 2019

a les 6&nbsp;de la tarda</strong></em></span></span>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong><span style='background-color:#FFFF00;'>Recollida&nbsp;d&#39;entrades del 10 al 14 de juny</span>

<span style='background-color:#FFFF00;'>de 6 a 8 del vespre a la nostra seu</span></strong></em></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>-----------------------</strong></em></span></span></div>

Gràcies a PHP iCalendar