concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Maig de 2019

Maig de 2019

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dilluns, 6 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 367...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA A LA TERRA ALTA

I A LES TERRES DE L&#39;EBRE&quot;</strong></em></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 18px;'><b><i><span style='color:#0000CD;'>Del dilluns 6 de maig al divendres 10 de maig de 2019</span>

Pagament a Secretaria

Dimarts 30 d&#39;abril&nbsp;de 12 a 2/4 de 2 del mati</i></b></span></font><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>
Diumenge, 12 de Maig
Hora: 11:30 - 13:30
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: ASSEMBLEA...........
Descripció: <div style='text-align: center;'><br style='font-size: 14px;' />


<span style='font-size:11px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color: rgb(255, 0, 0);'><span comic='' sans=''><em><strong><span style='font-size:36px;'>&quot;ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA&quot;</span></strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Diumenge 12&nbsp;de maig&nbsp;a 2/4 de 12 del mati</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>*******************************</i></b></font></span></span></div>

<p>&nbsp;</p>
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: L&#039;ATENEU FA TEATRE...........(Veure mé)
Descripció: <div style='text-align: center;'><br style='font-size: 14px;' />
<span style='font-size:11px;'><span style='font-size:20px;'><span comic='' sans='' style='font-family: '><strong><span style='font-size:24px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>EL GRUP LES ESCOLES GELIDA TEATRE</span></em></span></strong></span></span>

<em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:24px;'>ens representaran l&#39;obra de teatre</span></span></strong></em>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color: rgb(255, 0, 0);'><span comic='' sans=''><em><strong><span style='font-size:36px;'>&quot;MORTICR&Agrave;CIA&quot;</span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:22px;'><em><strong>de Juan Ariza Valenzuela</strong></em></span></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Diumenge 12&nbsp;de maig&nbsp;a les 7 de la tarda</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>*******************************</i></b></font></span></span></div>

<p>&nbsp;</p>
Dissabte, 18 de Maig
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l&#039;Ateneu de Cultura Popular
Resum: CONCERT .................Veure més.
Descripció: <div style='text-align: center;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive' style='font-size: 12px;'><b><i><span style='font-size:36px;'>C O N C E R T&nbsp;</span></i></b></font>

<font color='#000000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px;'><b><i>a c&agrave;rrec de</i></b></span></font>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 36px;'><b><i>JES&Uacute;S GARC&iacute;A</i></b></span></font>

&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:12px;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='font-size:20px;'>Dissabte&nbsp;18&nbsp;de maig&nbsp;de 2019&nbsp;a les 7 de la tarda&nbsp;</span></span></strong></em></span><span style='font-size:22px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='background-color:#00FFFF;'>TAQUILLA INVERSA</span></span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='font-size:20px;'><span style='background-color:#FFFF00;'>Recollida&nbsp;d&#39;entrades&nbsp;</span><span style='background-color:#FFFF00;'>a la nostra seu</span></span></span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 41.6px;'><b><i><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></span></i></b></span></font></span></div>
Dijous, 30 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Sala exposicions - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ..INFOGRAFIES.............Veure mès.
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='background-color:#FFFF00;'>Del 28 de mar&ccedil;&nbsp;al 30 de maig&nbsp;de 2019</span></strong></em></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>EXPOSICI&Oacute; DIBUIXOS, PINTURES I GRAVATS</strong></em></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>(INFOGRAFIES)

<span style='color:#0000CD;'><span style='background-color:#FFFF00;'>Inauguraci&oacute; dijous 28 de mar&ccedil; a 2/4 de 8 del vespre</span></span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>

Gràcies a PHP iCalendar