concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Abril de 2019

Abril de 2019

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dissabte, 13 de Abril
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 366...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA AL MONESTIR

DE MONTSERRAT&quot;</strong></em></span></span>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>(MONISTROL DE MONTSERRAT)</strong></em></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 18px;'><b><i><span style='color:#0000CD;'>Dissabte 13&nbsp;d&#39;abril&nbsp;de 2019</span>

Pagament a Secretaria

Dimarts 9 d&#39;abril&nbsp;de 12 a 2/4 de 2 del mati</i></b></span></font><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>
Dimecres, 17 de Abril
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Sala d&#039;actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE (Veure més).............
Descripció: <h1 style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='color:#0000FF;'><strong><em>Presentaci&oacute; del llibre

n&uacute;m. 32&nbsp;de la Col&middot;lecci&oacute; la Medusa&nbsp;</em></strong></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>&nbsp;<em>&quot;JAUME MITJAVILA I RIUS&quot;

(1810 - 1881)</em></span></strong></span>

<strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><em>de MATILDE MARC&Eacute;

<span style='color:#FF0000;'>a c&agrave;rrec de Manuel Dom&iacute;nguez</span>

(President del Centre d&#39;Estudis de l&#39;Hospitalet (CELH))</em></span></strong></span>

<span style='font-size:20px;'><span style='color:#0000CD;'><span style='line-height: 57.6px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dimecres&nbsp;dia 17&nbsp;d&#39;abril de 2019</strong></em></span></span></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size: 36px;'>*********************</span></span>&nbsp;</h1>
Dissabte, 27 de Abril
Hora: 10:00 - 14:00
Lloc: PRESÓ MODEL DE BARCELONA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.16&quot;.............(Veure més
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural a la</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;PRES&Oacute; MODEL DE BARCELONA&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte 27&nbsp;d&#39;abril&nbsp;de 2019&nbsp;a les&nbsp;10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Diumenge, 28 de Abril
Hora: 11:00 - 13:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: XXIV TROBADA DE PUNTAIRES.................Veure més
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:20px;'><strong><em><font color='#ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>&quot;XXIV&nbsp;TROBADA COMARCAL

DE PUNTAIRES&quot;</span></font>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>Rambla de Just Oliveras</span>

(entre els carrers de Barcelona i Tarragona) </em></strong>

<span style='color: rgb(0, 0, 255);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>DIUMENGE 28&nbsp;d&#39;abril de 11 a 2/4 de 2</span></strong></em></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>Dins el marc de les Festes de Primavera

---------------------</span></strong></em></span></span></div>

Gràcies a PHP iCalendar