concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - 15 de Abril - 21 de Abril

15 de Abril - 21 de Abril

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dimecres, 17 de Abril
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Sala d'actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE (Veure més).............
Descripció: <h1 style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='color:#0000FF;'><strong><em>Presentaci&oacute; del llibre

n&uacute;m. 32&nbsp;de la Col&middot;lecci&oacute; la Medusa&nbsp;</em></strong></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>&nbsp;<em>&quot;JAUME MITJAVILA I RIUS&quot;

(1810 - 1881)</em></span></strong></span>

<strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><em>de MATILDE MARC&Eacute;

<span style='color:#FF0000;'>a c&agrave;rrec de Manuel Dom&iacute;nguez</span>

(President del Centre d&#39;Estudis de l&#39;Hospitalet (CELH))</em></span></strong></span>

<span style='font-size:20px;'><span style='color:#0000CD;'><span style='line-height: 57.6px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dimecres&nbsp;dia 17&nbsp;d&#39;abril de 2019</strong></em></span></span></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size: 36px;'>*********************</span></span>&nbsp;</h1>

Gràcies a PHP iCalendar