concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Febrer de 2019

Febrer de 2019

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Divendres, 1 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Sala d'actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ...FONS PATRIMONIAL.............Veure mès.
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Del 15&nbsp;al 31 de gener de 2019</strong></em></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>EXPOSICI&Oacute; DIBUIXOS, PINTURES I GRAVATS</strong></em></span></span>

<span style='font-size:16px;'><span style='color:#0000FF;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>OBRES PROCEDENTS DEL NOSTRE FONS PATRIMONIAL</strong></span></em></span></span></span>

<span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Dissabte, 9 de Febrer
Hora: 10:30 - 13:30
Lloc: REAL ACADÉMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE BARCELONA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.14&quot;.............(Veure més
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural a la</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span>

<span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;REAL ACAD&Eacute;MIA DE CI&Egrave;NCIES I

ARTS DE BARCELONA&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte 9&nbsp;de febrer&nbsp;de 2019&nbsp;a 2/4 de&nbsp;11&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>

Gràcies a PHP iCalendar