concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Dijous, 22 de Novembre

Dijous, 22 de Novembre

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dijous, 22 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Sala Exposicions - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA..........(Veure més)
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&nbsp;Del 15 de novembre&nbsp;al 7&nbsp;de desembre&nbsp;de 2018</strong></em></span></span>

<strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:20px;'><span style='color:#FF0000;'>EXPOSICI&Oacute; COMMEMORATIVA</span></span></span></em></strong>

<span style='font-size:20px;'><span style='color:#FFFF00;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='background-color:#000080;'>CENTENARI DEL NAIXEMENT DE MARIA AURELIA CAPMANY</span></i></b></font></span></span>

<span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Hora: Event diario
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: L&#039;ATENEU FA TEATRE...........(Veure mé)
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:11px;'><span style='font-size:20px;'><span style='color: rgb(255, 255, 0);'><span style='font-family: &quot;comic sans ms&quot;, cursive;'><em><strong><span style='background-color: rgb(0, 0, 0);'>CENTENARI DEL NAIXEMENT DE</span>

<span style='background-color: rgb(0, 0, 0);'>MARIA AUR&Egrave;LIA CAPMANY</span></strong></em></span></span></span><br style='font-size: 14px;' />
<span style='font-size:20px;'><span style='font-family: &quot;comic sans ms&quot;, cursive;'><strong>Les Seccions Grup de Teatre&nbsp;

Margarida Xirgu i&nbsp;Amics d&#39;Alpha 63

PRESENTEN</strong></span></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><span style='font-family: &quot;comic sans ms&quot;, cursive;'><em><strong><span style='font-size:36px;'>&quot;Feli&ccedil;ment,&nbsp;</span></strong>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-size:20px;'>jo soc</span><strong><span style='font-size:18px;'>&nbsp;</span>una Dona</strong></span></em></span></span>

<span style='font-size:20px;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dissabte 17 de novembre a les 20:30 hores

Diumenge 18 de novembre a les 19:00 hores

Dissabte 24 de novembre a les 20:30 hores

Diumenge 25 de novembre d les 19:00 hores</strong></em></span></span></span><span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>*******************************</i></b></font></span></span></div>

<p>&nbsp;</p>

Gràcies a PHP iCalendar