concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Octubre de 2018

Octubre de 2018

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dijous, 11 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 360...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA A LA COMARCA DEL PALLARS

JUSS&Agrave;, AMB ESTADA A TREMP, PARC&nbsp;

ASTRONOMIC DEL MONTSEC,MONASTIR

DE LES AVELLANES I MOLTES ALTRES POBLACIONS&quot;</strong></em></span></span></span><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>del dijous 11 al dilluns

15 d&#39;octubre de 2018</strong></em></span></span><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA

o</strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71 &nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>
Dilluns, 22 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Sala d&#039;actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIO FOTOGRAFICA................(Veure més).
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Del 22&nbsp;d&#39;octubre&nbsp;al 5&nbsp;de novembre&nbsp;de 2018</strong></em></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>EXPOSICI&Oacute; FOTOGRAFICA</strong></em></span></span>

<font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive'><b><i>CLUB MUNTANYENC DE L&#39;HOSPITALET</i></b></font>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Inauguraci&oacute; dilluns&nbsp;22&nbsp;d&#39;octubre&nbsp;de 2018&nbsp;

a 2/4 de 8 del vespre</strong></em></span></span>

<span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Divendres, 26 de Octubre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONFERÈNCIA...........(Veure més)..
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='color:#FFFF00;'><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='background-color:#000000;'>CENTENARI DEL NAIXEMENT DE</span>

<span style='background-color:#000000;'>MARIA AUR&Egrave;LIA CAPMANY</span></strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:36px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;L&#39;&egrave;poca d&#39;una dona.&quot;</strong></em></span></span></span></div>

<div><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;a c&agrave;rrec &nbsp;</strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>d&#39;Agusti Pons</strong></em></span></span></span><span style='font-size:20px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Divendres&nbsp;dia 26&nbsp;d&#39;octubre&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de 8&nbsp; del vespre</strong></em></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:16px;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:24px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>*******************************</i></b></font></span></div>

<p>&nbsp;</p>

Gràcies a PHP iCalendar