concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Dijous, 11 de Octubre

Dijous, 11 de Octubre

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dijous, 11 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 360...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA A LA COMARCA DEL PALLARS

JUSS&Agrave;, AMB ESTADA A TREMP, PARC&nbsp;

ASTRONOMIC DEL MONTSEC,MONASTIR

DE LES AVELLANES I MOLTES ALTRES POBLACIONS&quot;</strong></em></span></span></span><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>del dijous 11 al dilluns

15 d&#39;octubre de 2018</strong></em></span></span><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA

o</strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71 &nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar