concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Setembre de 2018

Setembre de 2018

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dissabte, 8 de Setembre
Hora: 10:00 - 13:00
Lloc: MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES DE BARCELONA - CORNELLA DE LLOBREGAT
Resum: "VISITA CULTURAL NÚM.11".............(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural al</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span>

<span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;MUSEU AGBAR DE LES AIG&Uuml;ES DE

BARCELONA - CORNELL&Agrave; DE LLOBREGAT&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte 8 de setembre&nbsp;de 2018&nbsp;a les 10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Dijous, 13 de Setembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: POEMES.............(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center; margin-left: 40px;'>

<span style='font-size:24px;'><strong><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&quot;RECITAL DE POEMES

PER LA LLIBERTAT&quot;</span></em></span></strong>

<em><strong><span style='color:#ff0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>a c&agrave;rrec d&#39;alguns socis de l&#39;Ateneu</span></span>

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Dijous 13&nbsp;de setembre de 2018&nbsp;

a 2/4 de 8 del vespre</span></span></strong></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em style='line-height: 1.2;'><strong style=''><span style='font-family: &quot;comic sans ms&quot;, cursive;'><span style='font-size: 13px;'>&nbsp;</span></span></strong></em></span><span style='font-size:24px;'>------------------------</span></h2>
Dissabte, 15 de Setembre
Hora: 8:00 - 17:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 359...............(Veure més)
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;VISITA AL MUSEU EPISCOPAL I</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>LA CATEDRAL DE VIC&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&nbsp;<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:22px;'>dissabte 15 de setembre de 2018</span></span></span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>INSCRIPCIONS A SECRETARIA</span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>o</span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45</span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71</span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&nbsp; Pere Rovira&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;670 70 21 51 &nbsp;</span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'>fins el 7 de setembre&nbsp;de 2018</span></span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Pagament a Secretaria dimarts</span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'>12 de setembre de 6 a 8 del vespre&nbsp;</span></span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>********************</span></strong></em></span>

&nbsp;</div>
Dijous, 20 de Setembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: Sala d&#039;actes Ateneu de Cultura Popular
Resum: CURSOS I TALLERS.................(veure més)
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><em><strong><span style='font-family: arial,helvetica,sans-serif;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'>&nbsp;<span style='font-size:22px;'>A 2/4 DE 8&nbsp;DEL VESPRE</span></span></span></span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:36px;'><span style='color:#ff0000;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>PRESENTACI&Oacute; DELS DIVERSOS

CURSOS I TALLERS 2018-2019</span></strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center'><span style='font-size:48px;'>------------------------</span></div>
Divendres, 28 de Setembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONVERSES...........(Veure més)..
Descripció: <div style='text-align: center; margin-left: 40px;'><span style='color:#FFFF00;'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em style='text-align: center;'><strong><span style='background-color:#000000;'>CENTENARI DEL NAIXEMENT DE</span></strong></em></span></span></span>

<strong><span style='color:#FFFF00;'><span style='font-size:20px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='background-color:#000000;'>MARIA AUR&Egrave;LIA CAPMANY</span></span></em></span></span></strong></div>

<p style='text-align: center; margin-left: 40px;'><span style='font-size:24px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'><strong><i>&quot;DE L&#39;AULA A LA

BIBLIOTECA&quot;</i></strong></span></span></span>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-size:20px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><b><i>Jaume Mir&oacute; </i></b></font><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>conduir&agrave; la conversa que mantindran:</i></b></font></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><b><span style='font-size:20px;'><span style='color:#0000FF;'>Pilar Salvatella,</span> Professora de Llengua catalana i Literatura</span></b></em></span></span>

<em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size: 20px;'>Montserrat Tubau,</span></span><font color='#ff0000'><span style='font-size: 20px;'> </span></font><span style='font-size: 20px;'>Responsable del &quot;Club de lectura caf&egrave; i llibres&quot;</span></span></strong></em>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='line-height: 57.6px;'><em><span style='color:#FF0000;'><strong><span style='font-size:20px;'>Divendres&nbsp;dia 28&nbsp;de setembre&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de 8&nbsp; del vespre</span></strong></span>

<span style='color:#0000CD;'><strong>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</strong></span></em></span></span>

<span style='line-height: 57.6px;'><em><strong><span style='font-size:36px;'>********************</span></strong></em></span></span></p>

<p style='text-align: center;'>&nbsp;</p>

Gràcies a PHP iCalendar