concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - 23 de Juliol - 29 de Juliol

23 de Juliol - 29 de Juliol

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dissabte, 28 de Juliol
Hora: 8:00 - 17:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 358...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA PARC DE SANTA

CLOTILDE DE LLORET&quot;</span></font></span></em></strong>

<em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&nbsp;dissabte 28&nbsp;de juliol&nbsp;de 2018</strong>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA

o</strong></span></span></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71

&nbsp; Pere Rovira&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;670 70 21 51 &nbsp;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:20px;'>fins el dijous 19 de juliol de 2018</span></span></strong></em></span>

<em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:20px;'>Pagament a Secretaria dimarts

24 de juliol de 6 a 8 del vespre&nbsp;</span></span></strong></em>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><em>********************</em></span></span></span>

&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar