concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - 2018

2018

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Divendres, 5 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: ELS REIS MAGS DE L'ATENEU............................................
Descripció: <p style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><strong><em><font color='#ff0000'>Us esperem a l&#39;Ateneu amb els vostres </font></em></strong></span><strong style='font-size: 28px;'><em><font color='#ff0000'>fills, n&eacute;ts, nebots o amics.</font>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000FF;'>ELS REIS MAGS&nbsp;

ELS HI ENTREGARAN

LES JOGUINES</span></span></em></strong>

<em style='font-family: 'comic sans ms', cursive; color: rgb(0, 0, 255); font-size: 36px;'><strong><span style='font-size:28px;'>&nbsp;<span style='color:#FF0000;'>el dia 5 de gener de 2018&nbsp;</span></span></strong></em><span style='color:#FF0000;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'>despr&eacute;s

de la cavalcada</span></span></em></strong></span>

<span style='color:#0000CD;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'>PER M&Eacute;S INFORMACI&Oacute;

TRUQUEU A SECRET&Agrave;RIA 93.337.05.78 DE 6 A 8 DE LA TARDA</span></span></em></strong></span>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#FF0000;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&iexcl;&iexcl;GRATU&Iuml;T!!

------------------</span></em></strong></span></span></p>
Dissabte, 20 de Gener
Hora: 9:00 - 19:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 353................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA AL MONESTIR TIBET&Aacute;&nbsp;

DEL GARRAF </span></font></span></span><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>i <span style='font-size:48px;'>CAL&Ccedil;OTADA</span>

A STA. MARGARIDA I ELS MONJOS&nbsp;</span></font></span></span><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;</span></font></span></span></em></strong><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><strong>dissabte 20 de gener&nbsp;de 2018</strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA 93 337.05.78

o</strong></span></span></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:26px;'>Pere Rovira&nbsp; &nbsp; &nbsp;670 70 21 51

Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71 &nbsp;</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'><strong>-----------------------</strong></span></span></em></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em>Pagament a secretaria dimarts

16 de gener de 7 a 8 del vespre

-----------------------------</em></strong></span></span>

&nbsp;</div>
Dissabte, 27 de Gener
Hora: 10:00 - 13:00
Lloc: MUSEU FREDERIC MARÉS - BARCELONA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL&quot;.............
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:26px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>VISITA CULTURAL AL MUSEU</span></span></strong></em></span>

<span style='color: #000000'><span style='font-size: 24px'>&nbsp;&nbsp;<span style='font-size:48px;'> </span></span></span><span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;NACIONAL D&#39;ART DE

CATALUNYA MNAC&quot;</span></strong></em></span></span><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px; line-height: 28.7999992370605px;'><b><i>Dissabte 27&nbsp;de gener&nbsp;de 2018&nbsp;a les 10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px;'><b><i>andanada metro L1 estaci&oacute; Avgda.Carrilet</i></b></span></font>

<span style='font-size:48px;'>--------------------------</span></h2>
Dijous, 8 de Febrer
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Sala d&#039;actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE.............
Descripció: <h1 style='text-align: center;'><span style='font-size: 36px;'><span style='color:#0000FF;'><strong><em>Presentaci&oacute; dels llibres de</em></strong></span>

<strong><em><span style='font-size:48px;'>Salut Guillamon i Ametller</span></em></strong>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font>&nbsp;

<span style='font-size:72px;'><em>&quot;LES MEVES ESCOLES&quot; I &quot;REALITATS I FANTASIA&quot;</em></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></strong></span></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:48px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><b><i>A c&agrave;rrec d&#39;Andreu Gonz&aacute;lez i

Matilde Marc&eacute;</i></b></span></span></span></h1>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size: 36px; line-height: 57.6px;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dijous&nbsp;dia 8&nbsp;de febrer&nbsp;de 2018

a 2/4 de 8 del vespre</strong></em></span></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:48px;'>------------------</span></strong></em></span></span></span>&nbsp;</div>
Dissabte, 17 de Febrer
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 354................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A LA COVA DE LA FONT

MAJOR I AL MUSEU DE LA VIDA

RURAL DE L&#39;ESPLUGA DE FRANCOL&Iacute;</span></font></span></span><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&nbsp;</span></font></span></span><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;</span></font></span></span></em></strong><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><strong>dissabte 17 de febrer&nbsp;de 2018</strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA 93 337.05.78

o</strong></span></span></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:26px;'>Pere Rovira&nbsp; &nbsp; &nbsp;670 70 21 51

Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71 &nbsp;</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'><strong>-----------------------</strong></span></span></em></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em>Pagament a secretaria dimarts

13&nbsp;de febrer&nbsp;de 7 a 8 del vespre

-----------------------------</em></strong></span></span>

&nbsp;</div>
Dissabte, 24 de Febrer
Hora: 10:00 - 13:00
Lloc: MUSEU FREDERIC MARÉS - BARCELONA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.6&quot;.............
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:26px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>VISITA CULTURAL AL MUSEU</span></span></strong></em></span>

<span style='color: #000000'><span style='font-size: 24px'>&nbsp;&nbsp;<span style='font-size:48px;'> </span></span></span><span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;D&#39;HIST&Ograve;RIA DE

CATALUNYA&quot;</span></strong></em></span></span><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px; line-height: 28.7999992370605px;'><b><i>Dissabte 24 de febrer&nbsp;de 2018&nbsp;a les 10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px;'><b><i>andanada metro L1 estaci&oacute; Avgda.Carrilet direcci&oacute; Fondo</i></b></span></font>

<span style='font-size:48px;'>--------------------------</span></h2>
Hora: 21:00 - 23:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DE L&#039;ATENEU
Resum: TEATRE A L&#039;ATENEU.................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size: 36px'><strong><em><span style='font-size:24px;'><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>El grup teatral Margarida Xirgu presenta&nbsp;</font></span></span>

<span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;LA G&Agrave;BIA DE

LES BOGES&quot;</font></span></em></strong></span><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>dissabte 24 de febrer&nbsp;a les 9&nbsp;de la nit

diumenge 25 de febrer&nbsp;a 2/4 de 7 de la tarda

SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><span style='font-size: 28px'><em><strong><span style='font-size: 20px'><span style='font-size:36px;'>-----------------------</span></span></strong></em></span></span></div>
Diumenge, 25 de Febrer
Hora: 18:00 - 19:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: NOU TALLER................................
Descripció: <div style='text-align: center;'><u><span style='font-size:48px;'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><b><i>NOU TALLER A L&#39;ATENEU</i></b></font></span></u></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:48px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;TALLER PER A APRENDRE A

GESTIONAR LES NOSTRES

EMOCIONS&quot;

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ateneulh.cat/w700-h496/mm/image/2018/TALLERS/NOTES%20TALLER%20EMOCIONS.jpg' style='width: 700px; height: 496px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 2px;' /></span></font></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>ELS &Uacute;LTIMS DIJOUS DE CADA MES

A PARTIR DEL 25 DE GENER DEL 2018

DE LES 6 A 2/4 DE 8 DEL VESPRE</span></span></span></em></strong><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'><u><strong><span style='background-color:#40E0D0;'>PER MES INFORMACI&Oacute; AL TEL&Egrave;FON 93.337.05.78&nbsp;</span></strong></u></span>

<span style='font-size:28px;'><strong>----------------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Diumenge, 11 de Març
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONCERT GOSPEL.................
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:48px;'>concert a c&agrave;rrec del grup</span></span></em></strong></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:72px;'><span style='color:#ff0000;'>&quot;NEW GOSPEL&quot;</span></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:48px;'>diumenge&nbsp;11&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;de&nbsp;2018</span></span>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000ff;'>a les&nbsp;7&nbsp;del vespre</span></span><span style='font-size:36px;'><span style='color:#ff0000;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</span></span></span></strong></em></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:24px;'>ENTRADES A SECRETARIA

DE DILLUNS A DIJOUS DE 6 A 9 DE LA TARDA-VESPRE

DIVENDRES DE 6 A 8 TARDA-VESPRE

-----------------------------------</span></strong></em></span></div>
Dissabte, 17 de Març
Hora: 9:30 - 12:30
Lloc: MUSEU DE LA CIUTAT DE BADALONA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.7&quot;.............
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:26px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>VISITA CULTURAL AL MUSEU</span></span></strong></em></span>

<span style='color: #000000'><span style='font-size: 24px'>&nbsp;&nbsp;<span style='font-size:48px;'> </span></span></span><span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;DE LA CIUTAT DE

BADALONA&quot;</span></strong></em></span></span><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px; line-height: 28.7999992370605px;'><b><i>Dissabte 17&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de&nbsp;10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px;'><b><i>andana&nbsp;metro L1 estaci&oacute; Avgda.Carrilet direcci&oacute; Fondo</i></b></span></font>

<span style='font-size:48px;'>--------------------------</span></h2>
Dimecres, 21 de Març
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: DIA MUNDIAL DE LA POESIA .....................
Descripció: <h3 style='text-align: center'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:72px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;DIA MUNDIAL

DE LA POESIA&quot;</strong></em></span></span></span></h3>

<h1 style='text-align: center'><span style='color:#0000FF;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 48px;'><b><i>1A PART AMB LECTURA

OBERTA DE POEMES

-------</i></b></span></font></span><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 48px;'><b><i><span style='color:#FF0000;'>----------

2A PART AMB POEMES DE</span>

<span style='color:#00FF00;'>RICARD CREUS</span>

<span style='color:#FF0000;'>DEL SEU LLIBRE </span>

<span style='color:#00FF00;'>&quot;36 POEMES

A PARTIR DEL 36&quot;&nbsp;</span>

<span style='color:#FF0000;'>A C&Agrave;RREC DEL

GRUP DE L&#39;ATENEU</span>

<span style='font-size:28px;'><span style='font-size:24px;'>dimecres 21 de mar&ccedil; de 2018 a 2/4 de 8 del vespre</span>

<span style='color:#FF0000;'>a la sala actes de l&#39;Ateneu</span></span></i></b></span></font>

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:48px;'>--------------------------</span></span>

&nbsp;</h1>
Dijous, 22 de Març
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Sala d&#039;actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ LLIBRE.............
Descripció: <h1 style='text-align: center;'><span style='font-size: 36px; color: rgb(0, 0, 255);'><strong><em>Presentaci&oacute; del&nbsp;llibre&nbsp;de</em></strong></span>

<span style='font-size: 48px;'><b><i>BERTA PICHEL</i></b></span>

<span style='font-size: 36px; color: rgb(255, 0, 0);'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font>&nbsp;

<span style='font-size:72px;'><em>&quot;CICATRICES DE

CHAROL&quot;</em></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></strong></span><span style='font-size:36px;'><font color='#0000cd' face='arial, helvetica, sans-serif'><b><i>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Coma Vil&agrave; </i></b></font></span>

<span style='font-size:28px;'><font face='arial, helvetica, sans-serif'><b><i>Director del col&middot;legi Tecla Sala</i></b></font></span></h1>
&nbsp;

<div style='text-align: center;'><span style='font-size: 36px; line-height: 57.6px;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dijous&nbsp;dia 22&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;de 2018

a 2/4 de 8 del vespre</strong></em></span></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>a la sala d&#39;actes de l&#39;Ateneu</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:48px;'>------------------</span></strong></em></span></span></span>&nbsp;</div>
Divendres, 6 de Abril
Hora: 19:45 - 21:15
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: RECITAL....................
Descripció: <h3 style='text-align: center'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>&nbsp;<span style='font-size:36px;'>la secci&oacute; Amics d&#39;Alpha 63 de

l&#39;Ateneu de Cultura Popular&nbsp;

presenta<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:28px;'>Recital de poemes sobre ci&egrave;ncia i fe de&nbsp;</span></span></span></i></b></font>

<font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 72px;'><b><i>DAVID JOU</i></b></span></font>

<span style='color:#FF0000;'><em style=''><strong style=''><span comic='' sans='' style='font-family: '><span style='font-size: 36px;'>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style='font-size: 48px;'><span style='font-size:36px;'>Cient&iacute;fic i poeta</span></span></span></strong></em></span>

<span style='color:#0000CD;'><em style=''><strong style=''><span comic='' sans='' style='font-family: '><span style='font-size: 48px;'>CANT ESPIRITUAL</span></span></strong></em></span>

<em>&nbsp;</em>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:22px;'><span style='font-size:26px;'>Divendres, 6&nbsp;d&#39;abril&nbsp;de 2018&nbsp;a 3/4 de&nbsp;8&nbsp;del vespre

a la sala d&#39;actes de l&#39;Ateneu</span></span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 33.6px;'><b><i><span style='font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 128);'>------------------------------------------------------------</span></i></b></span></font></h3>
Dissabte, 14 de Abril
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 355. (veure més)...............
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span>

<strong><em><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A MONTSERRAT</span></font></span><span style='color:#0000FF;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&nbsp;</span></font></span><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;</span></font></span></em></strong>

<em style=''><span comic='' sans='' style='font-family: '><strong style=''>dissabte 14&nbsp;d&#39;abril&nbsp;de 2018</strong>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA 93 337.05.78</strong></span></span></em></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>********************</span></span>

&nbsp;</div>
Diumenge, 15 de Abril
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Sala d&#039;actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ LLIBRE I LECTURA...........(Veure més)..
Descripció: <h1 style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='color: rgb(0, 0, 255);'><strong><em>Presentaci&oacute; del&nbsp;llibre&nbsp;</em></strong></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>&nbsp;<em>&quot;LA MIRADA DE LA SARGANTANA&quot;</em></span></strong></span>

<font color='#0000cd' face='arial, helvetica, sans-serif'><b><i>I LECTURA DRAMATITZADA</i></b></font>

<span style='line-height: 57.6px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Diumenge&nbsp;dia 15&nbsp;d&#39;abril&nbsp;de 2018</strong></em></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>********************</span></span></span></span></h1>
Dilluns, 16 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Sala d&#039;actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ PATRIMONI ..............(Veure més)
Descripció: <p style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Exposici&oacute; del Patrimoni</span></strong></em>

<span comic='' sans='' style='font-family: '><em style=''><strong style=''><font color='#0000ff'>&nbsp; &nbsp; </font><font color='#ff0000'>A la sala d&#39;exposicions de l&#39;entitat</font></strong></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Del dilluns 16 d&#39;abril al divendres 4 de maig&nbsp;</span></strong></em></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>********************</span></span></p>
Dijous, 19 de Abril
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Sala d&#039;actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE (Veure més).............
Descripció: <h1 style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='color:#0000FF;'><strong><em>Presentaci&oacute; del llibre

n&uacute;m. 31&nbsp;de la Col&middot;lecci&oacute; la Medusa&nbsp;</em></strong></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>&nbsp;<em>&quot;EL NOM I LA COSA&quot;</em></span></strong></span>

<span style='color:#0000CD;'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><em>d&#39;Antoni Prats</em></span></strong></span></span>

<span style='font-size: 36px; line-height: 57.6px;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:18px;'>Dijou&nbsp;dia 19&nbsp;d&#39;abril de 2018</span></strong></em></span></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size: 36px;'>*********************</span></span>&nbsp;</h1>
Divendres, 20 de Abril
Hora: 9:30 - 12:30
Lloc: MUSEU DE LA CIUTAT DE BADALONA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.8&quot;.............(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural a la</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;REAL ACAD&Egrave;MIA CATALANA DE

BELLES ARTS DE SANT JORDI&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Divendres&nbsp;20 d&#39;abril&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de&nbsp;10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Hora: 19:45 - 21:15
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: PARADIGMES ?..........(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><strong style=''><span comic='' sans=''><span style='color:#0000FF;'><i><span style='font-size:24px;'>paradignes ? </span></i></span>

<i>conversarem amb</i>

<span style='font-size:24px;'><span style='color:#FF0000;'>Vicen&ccedil; Capdevila</span></span></span></strong>

<em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Divendres 20 d&#39;abril del 2018

a tres quarts&nbsp;de vuit del vespre</span></strong></em>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><em>********************</em></span></span></span>

&nbsp;</h2>
Diumenge, 22 de Abril
Hora: 11:00 - 13:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: XXIIITROBADA DE PUNTAIRES.................(Veure més)
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><strong><em><font color='#ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>&quot;XXIII TROBADA COMARCAL

DE PUNTAIRES&quot;</span></font>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>Rambla de Just Oliveras</span></em></strong>

<span style='color: rgb(0, 0, 255);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>diumenge 22&nbsp;d&#39;abril de 2018</span></strong></em></span>

<span style='font-size:36px;'><em>*********************</em></span></span></div>
Dissabte, 28 de Abril
Hora: 11:00 - 13:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: XXII TROBADA DE PUNTAIRES.................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size: 28px;'><strong><em><font color='#ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font><span style='font-size:48px;'>&quot;XXIV&nbsp;TROBADA COMARCAL

DE PUNTAIRES&quot;</span></font></font></span></font>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>Rambla de Just Oliveras</font></font></span>

<font><font>(entre els carrers de Barcelona i Tarragona) </font></font></em></strong>

<span style='color: rgb(0, 0, 255);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>DIUMENGE 28&nbsp;d&#39;abril de 11 a 2/4 de 2</font></font></span></strong></em></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>Dins el marc de les Festes de Primavera

---------------------</font></font></span></strong></em></span></span></div>
Dijous, 10 de Maig
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: Sala d&#039;actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ LLIBRE...........(Veure més)..
Descripció: <h1 style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color: rgb(0, 0, 255);'><em>P<span style='font-size:14px;'>resentaci&oacute; del&nbsp;llibre&nbsp;</span></em></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='color:#FF0000;'><strong><i>&quot;SOLCS&quot;</i></strong></span>

de <span style='color:#0000CD;'><strong>JOANA RASPALL</strong></span>

<i style='color: rgb(0, 0, 205);'><span style='color:#0000CD;'>Inauguraci&oacute; de l&#39;exposici&oacute; de</span>

<span style='color:#FF0000;'><strong>CONXI ROSIQUE</strong></span></i></span></span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='line-height: 57.6px;'><em>Dijous&nbsp;dia 10 de maig&nbsp;de 2018</em>

<span style='color:#FF0000;'><em>a la sala d&#39;actes de l&#39;Ateneu</em></span></span>

<em>********************</em></span></span></h1>
Divendres, 11 de Maig
Hora: 20:00 - 21:30
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONCERT................(Veure més).
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:14px;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>concert a c&agrave;rrec de</span></em></strong></span>

<span style='font-size:14px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#ff0000;'>&quot; FLOTATS

ESPAI MUSICAL&quot;&nbsp;</span><span style='color:#0000CD;'>divendres&nbsp;11&nbsp;de maig&nbsp;de&nbsp;2018</span>

<span style='color:#0000ff;'>a les 8&nbsp;del vespre</span><span style='color:#ff0000;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</span></span></strong></em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><span style='font-size:36px;'>********************</span></em></span></span></h2>
Dimecres, 16 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 356...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A OLOT, VALL DE BIANYA,

CIUTAT DE GIRONA, EMPURIES,

SANT FELIU DE PALLEROLS,&nbsp;ETC.&quot;</span></font></span></em></strong>

<em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>del dimecres&nbsp;16&nbsp;al diumenge

20 de maig de 2018</strong>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA

o</strong></span></span></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71 &nbsp;</span></strong></em></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><em>********************</em></span></span></span>

&nbsp;</div>
Dissabte, 2 de Juny
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: PARADIGMES ?..........(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong style='font-size: 18px;'><span comic='' sans=''><span style='color:#0000FF;'><i><span style='font-size:24px;'>Paradigmes ? </span></i></span>

<i>conversarem amb</i></span></strong>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><font color='#ff0000'><span style='font-size: 24px;'>Joaquim Miranda</span></font></strong></em></span>

<em style='font-size: 18px;'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Dissabte&nbsp;2&nbsp;de juny&nbsp;del 2018

a dos&nbsp;quarts&nbsp;de vuit del vespre</span></strong></em>

<span comic='' sans='' style='font-size: 18px; font-family: '><span style='font-size:36px;'><em>********************</em></span></span>

&nbsp;</h2>
Dimarts, 5 de Juny
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Auditori Barradas
Resum: PRESENTACIÓ LLIBRE...........(Veure més)..
Descripció: <p style='text-align: center;'><span style='font-size:16px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color: rgb(0, 0, 255);'><em>Presentaci&oacute; del&nbsp;llibre&nbsp;</em></span></span></span></p>

<p style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'><strong><i>&quot;ENTREMIG DELS JONS&quot;</i></strong></span></span></span></p>

<p style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>d&#39;<font color='#0000cd'><b>ANNA MARIA FONTANALS</b></font></span></span>

<span style='font-size:16px;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='line-height: 57.6px;'><em>Dimarts&nbsp;dia 5&nbsp;de juny&nbsp;de 2018</em></span></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='line-height: 57.6px;'><span style='color:#FF0000;'><em>a&nbsp; l&#39;auditori BARRADAS</em></span></span></span></span></p>

<h1 style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em>********************</em></span></span></h1>
Dissabte, 9 de Juny
Hora: 9:30 - 12:30
Lloc: TIBIDABO
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.9&quot;.............(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural al</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span>

<span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;TEMPLE EXPIATORI DEL SAGRAT

COR DEL TIBIDABO&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte&nbsp;9 de juny&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de&nbsp;10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Dimarts, 12 de Juny
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: PARADIGMES ?..........(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong style='font-size: 18px;'><span comic='' sans=''><span style='color:#0000FF;'><i><span style='font-size:24px;'>Paradigmes ? </span></i></span>

<i>conversarem amb</i></span></strong>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><font color='#ff0000'><span style='font-size: 24px;'>Josep Anton Codina</span></font></strong></em></span>

<em style='font-size: 18px;'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Dimarts&nbsp;12&nbsp;de juny&nbsp;del 2018

a dos&nbsp;quarts&nbsp;de vuit del vespre</span></strong></em>

<span comic='' sans='' style='font-size: 18px; font-family: '><span style='font-size:36px;'><em>********************</em></span></span>&nbsp;</h2>
Dimecres, 13 de Juny
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: PRESENTACIÓ LLIBRE...........(Veure més)..
Descripció: <p style='text-align: center;'>&nbsp;</p>

<p style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'><strong><i>&quot;Any <span style='font-size:24px;'>Pompeu</span> <span style='font-size:36px;'>Fabra</span>&quot;</i></strong></span></span></span></p>

<p style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&nbsp;</span></span><span style='font-size:20px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em comic='' font-size:='' sans='' style='color: rgb(0, 0, 255); font-family: '>Presentaci&oacute; del&nbsp;llibre&nbsp;</em></strong></span></span><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><b>&quot;Pompeu Fabra.

L&#39;aventura de la llengua&quot;</b></em></span></span>

<span style='font-size:16px;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='line-height: 57.6px;'><em><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:26px;'>de Gemma Paun&eacute; i Oriol Garcia Quera</span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:18px;'>Dimecres&nbsp;dia 13&nbsp;de juny&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de 8&nbsp; del vespre</span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:18px;'><strong>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</strong></span></span></em></span></span></span></span>

<span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Dissabte, 16 de Juny
Hora: 8:00 - 17:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 357...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A SANT FELIU DE GUIXOLS&quot;</span></font></span></em></strong>

<em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&nbsp;dissabte&nbsp;16 de juny&nbsp;de 2018</strong>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA

o</strong></span></span></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71

&nbsp; Pere Rovira&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;670 70 21 51 &nbsp;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:20px;'>abans del dia 8 de juny</span></span></strong></em></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><em>********************</em></span></span></span>

&nbsp;</div>
Diumenge, 17 de Juny
Hora: 11:30 - 13:30
Lloc: PLAÇA DE L&#039;AJUNTAMENT - ORGANITZAT PER L&#039;ATENEU
Resum: ACTES FESTA MAJOR 2018-( L&#039;ATENEU FA SARDANES)
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:10px;'><strong><em><span style='color: #0000ff'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive'>D<span style='font-size:20px;'>IUMENGE 17&nbsp;DE JUNY DE 2018&nbsp;

A 2/4 DE&nbsp;12 DEL MIGDIA</span></span></span></em></strong>

<span style='font-size:20px;'><span style='color:#FF0000;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong style='font-size: 20px'>&nbsp;BALLADA DE SARDANES

&quot;XXV&nbsp;Memorial Jaume Revent&oacute;s&quot;</strong></span></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:10px;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:20px;'>a c&agrave;rrec de la cobla Llu&iuml;sos de Taradell

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:16px;'>LL0C: PLA&Ccedil;A DE L&#39;AJUNTAMENT</span></span></span></span></em></strong></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em><span style='font-size:36px;'>*********************</span></em></strong></span></div>

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>
Hora: 18:30 - 20:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DE L&#039;ATENEU
Resum: ACTES FESTA MAJOR (TEATRE A L&#039;ATENEU).................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><strong><em><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>El grup teatral infantil&nbsp;Margarida Xirgu presenta l&#39;obra</font></span>

<font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;L&#39;ILLA DEL TRESOR&quot;</font>

<font face='Comic Sans MS'>de R.L. Stevenson</font></em></strong>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>diumenge&nbsp; 17&nbsp;de juny de 2018

a 2/4 de 7&nbsp;de la tarda</strong></em></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>-----------------------</strong></em></span></span></div>
Dijous, 28 de Juny
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONFERÈNCIA...........(Veure més)..
Descripció: <p style='text-align: center;'>&nbsp;</p>

<p style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'><strong><i>&quot;EL NEN A LA LITERATURA&quot;</i></strong></span></span></span>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em comic='' font-size:='' sans='' style='color: rgb(0, 0, 255); font-family: '>confer&egrave;ncia a c&agrave;rrec del&nbsp;</em></strong></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><b>Doctor en pediatr&iacute;a

<span style='color:#FF0000;'>CARLOS GONZALEZ</span></b></em></span></span>

<strong style='font-family: 'comic sans ms', cursive; font-size: 36px; line-height: 57.6px;'><em><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ateneulh.cat/w100-h100/mm/image/2018/CONFERENCIES/DTOR_CARLOS%20GONZALEZ.jpg' style='width: 100px; height: 100px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 2px;' /></em></strong>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='line-height: 57.6px;'><em>Dijous&nbsp;dia 28&nbsp;de juny&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de 8&nbsp; del vespre

<span style='color:#0000CD;'><strong>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</strong></span></em></span></span>

<span style='line-height: 57.6px;'><em><strong><span style='font-size:36px;'>********************</span></strong></em></span></span></p>

<p style='text-align: center;'>&nbsp;</p>
Dissabte, 7 de Juliol
Hora: 9:30 - 12:30
Lloc: MONASTIR DE PEDRALBES
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.10&quot;.............(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural al</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span>

<span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;MONASTIR DE PEDRALBES&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte 7 de juliol&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de&nbsp;10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Divendres, 20 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Sala d&#039;actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: ACTES FESTA MAJOR (71a. EXPOSICIÓ.................
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Del 21&nbsp;de juny&nbsp;al 20&nbsp;de juliol&nbsp;de 2018</strong></em></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>71a.EXPOSICI&Oacute;</strong></em></span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>AULA RAFAEL GARRICH</strong></em></span></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>INFANTIL I ADULTS</strong></em></span></span>

<span style='color: #0000ff'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Dibuixos i Pintures</strong></em></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Inauguraci&oacute; dijous&nbsp;21&nbsp;de juny de 2018&nbsp;

a 2/4 de 8 del vespre</strong></em></span></span><span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Dissabte, 28 de Juliol
Hora: 8:00 - 17:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 358...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA PARC DE SANTA

CLOTILDE DE LLORET&quot;</span></font></span></em></strong>

<em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&nbsp;dissabte 28&nbsp;de juliol&nbsp;de 2018</strong>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA

o</strong></span></span></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71

&nbsp; Pere Rovira&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;670 70 21 51 &nbsp;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:20px;'>fins el dijous 19 de juliol de 2018</span></span></strong></em></span>

<em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:20px;'>Pagament a Secretaria dimarts

24 de juliol de 6 a 8 del vespre&nbsp;</span></span></strong></em>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><em>********************</em></span></span></span>

&nbsp;</div>
Dissabte, 8 de Setembre
Hora: 10:00 - 13:00
Lloc: MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES DE BARCELONA - CORNELLA DE LLOBREGAT
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.11&quot;.............(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural al</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span>

<span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;MUSEU AGBAR DE LES AIG&Uuml;ES DE

BARCELONA - CORNELL&Agrave; DE LLOBREGAT&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte 8 de setembre&nbsp;de 2018&nbsp;a les 10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Dijous, 13 de Setembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: POEMES.............(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center; margin-left: 40px;'>

<span style='font-size:24px;'><strong><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&quot;RECITAL DE POEMES

PER LA LLIBERTAT&quot;</span></em></span></strong>

<em><strong><span style='color:#ff0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>a c&agrave;rrec d&#39;alguns socis de l&#39;Ateneu</span></span>

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Dijous 13&nbsp;de setembre de 2018&nbsp;

a 2/4 de 8 del vespre</span></span></strong></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em style='line-height: 1.2;'><strong style=''><span style='font-family: &quot;comic sans ms&quot;, cursive;'><span style='font-size: 13px;'>&nbsp;</span></span></strong></em></span><span style='font-size:24px;'>------------------------</span></h2>
Dissabte, 15 de Setembre
Hora: 8:00 - 17:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 359...............(Veure més)
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;VISITA AL MUSEU EPISCOPAL I</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>LA CATEDRAL DE VIC&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&nbsp;<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:22px;'>dissabte 15 de setembre de 2018</span></span></span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>INSCRIPCIONS A SECRETARIA</span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>o</span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45</span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71</span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&nbsp; Pere Rovira&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;670 70 21 51 &nbsp;</span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'>fins el 7 de setembre&nbsp;de 2018</span></span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Pagament a Secretaria dimarts</span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'>12 de setembre de 6 a 8 del vespre&nbsp;</span></span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>********************</span></strong></em></span>

&nbsp;</div>
Dijous, 20 de Setembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: Sala d&#039;actes Ateneu de Cultura Popular
Resum: CURSOS I TALLERS.................(veure més)
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><em><strong><span style='font-family: arial,helvetica,sans-serif;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'>&nbsp;<span style='font-size:22px;'>A 2/4 DE 8&nbsp;DEL VESPRE</span></span></span></span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:36px;'><span style='color:#ff0000;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>PRESENTACI&Oacute; DELS DIVERSOS

CURSOS I TALLERS 2018-2019</span></strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center'><span style='font-size:48px;'>------------------------</span></div>
Divendres, 28 de Setembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONVERSES...........(Veure més)..
Descripció: <div style='text-align: center; margin-left: 40px;'><span style='color:#FFFF00;'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em style='text-align: center;'><strong><span style='background-color:#000000;'>CENTENARI DEL NAIXEMENT DE</span></strong></em></span></span></span>

<strong><span style='color:#FFFF00;'><span style='font-size:20px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='background-color:#000000;'>MARIA AUR&Egrave;LIA CAPMANY</span></span></em></span></span></strong></div>

<p style='text-align: center; margin-left: 40px;'><span style='font-size:24px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'><strong><i>&quot;DE L&#39;AULA A LA

BIBLIOTECA&quot;</i></strong></span></span></span>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-size:20px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><b><i>Jaume Mir&oacute; </i></b></font><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>conduir&agrave; la conversa que mantindran:</i></b></font></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><b><span style='font-size:20px;'><span style='color:#0000FF;'>Pilar Salvatella,</span> Professora de Llengua catalana i Literatura</span></b></em></span></span>

<em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size: 20px;'>Montserrat Tubau,</span></span><font color='#ff0000'><span style='font-size: 20px;'> </span></font><span style='font-size: 20px;'>Responsable del &quot;Club de lectura caf&egrave; i llibres&quot;</span></span></strong></em>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='line-height: 57.6px;'><em><span style='color:#FF0000;'><strong><span style='font-size:20px;'>Divendres&nbsp;dia 28&nbsp;de setembre&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de 8&nbsp; del vespre</span></strong></span>

<span style='color:#0000CD;'><strong>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</strong></span></em></span></span>

<span style='line-height: 57.6px;'><em><strong><span style='font-size:36px;'>********************</span></strong></em></span></span></p>

<p style='text-align: center;'>&nbsp;</p>
Dijous, 11 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 360...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA A LA COMARCA DEL PALLARS

JUSS&Agrave;, AMB ESTADA A TREMP, PARC&nbsp;

ASTRONOMIC DEL MONTSEC,MONASTIR

DE LES AVELLANES I MOLTES ALTRES POBLACIONS&quot;</strong></em></span></span></span><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>del dijous 11 al dilluns

15 d&#39;octubre de 2018</strong></em></span></span><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA

o</strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71 &nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>
Dilluns, 22 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Sala d&#039;actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIO FOTOGRAFICA................(Veure més).
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Del 22&nbsp;d&#39;octubre&nbsp;al 5&nbsp;de novembre&nbsp;de 2018</strong></em></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>EXPOSICI&Oacute; FOTOGRAFICA</strong></em></span></span>

<font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive'><b><i>CLUB MUNTANYENC DE L&#39;HOSPITALET</i></b></font>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Inauguraci&oacute; dilluns&nbsp;22&nbsp;d&#39;octubre&nbsp;de 2018&nbsp;

a 2/4 de 8 del vespre</strong></em></span></span>

<span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Divendres, 26 de Octubre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONFERÈNCIA...........(Veure més)..
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='color:#FFFF00;'><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='background-color:#000000;'>CENTENARI DEL NAIXEMENT DE</span>

<span style='background-color:#000000;'>MARIA AUR&Egrave;LIA CAPMANY</span></strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:36px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;L&#39;&egrave;poca d&#39;una dona.&quot;</strong></em></span></span></span></div>

<div><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;a c&agrave;rrec &nbsp;</strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>d&#39;Agusti Pons</strong></em></span></span></span><span style='font-size:20px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Divendres&nbsp;dia 26&nbsp;d&#39;octubre&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de 8&nbsp; del vespre</strong></em></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:16px;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:24px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>*******************************</i></b></font></span></div>

<p>&nbsp;</p>
Dissabte, 3 de Novembre
Hora: 10:00 - 13:00
Lloc: BIBLIOTECA NACIONAL DE CATLUNYA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.12&quot;.............(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural a la</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span>

<span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;BIBLIOTECA NACIONAL DE CATALUNYA&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte 3&nbsp;de novembre&nbsp;de 2018&nbsp;a les 10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Dijous, 15 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Sala Exposicions - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA..........(Veure més)
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&nbsp;Del 15 de novembre&nbsp;al 7&nbsp;de desembre&nbsp;de 2018</strong></em></span></span>

<strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:20px;'><span style='color:#FF0000;'>EXPOSICI&Oacute; COMMEMORATIVA</span></span></span></em></strong>

<span style='font-size:20px;'><span style='color:#FFFF00;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='background-color:#000080;'>CENTENARI DEL NAIXEMENT DE MARIA AURELIA CAPMANY</span></i></b></font></span></span>

<span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Dissabte, 17 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: L&#039;ATENEU FA TEATRE...........(Veure mé)
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:11px;'><span style='font-size:20px;'><span style='color: rgb(255, 255, 0);'><span style='font-family: &quot;comic sans ms&quot;, cursive;'><em><strong><span style='background-color: rgb(0, 0, 0);'>CENTENARI DEL NAIXEMENT DE</span>

<span style='background-color: rgb(0, 0, 0);'>MARIA AUR&Egrave;LIA CAPMANY</span></strong></em></span></span></span><br style='font-size: 14px;' />
<span style='font-size:20px;'><span style='font-family: &quot;comic sans ms&quot;, cursive;'><strong>Les Seccions Grup de Teatre&nbsp;

Margarida Xirgu i&nbsp;Amics d&#39;Alpha 63

PRESENTEN</strong></span></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><span style='font-family: &quot;comic sans ms&quot;, cursive;'><em><strong><span style='font-size:36px;'>&quot;Feli&ccedil;ment,&nbsp;</span></strong>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-size:20px;'>jo soc</span><strong><span style='font-size:18px;'>&nbsp;</span>una Dona</strong></span></em></span></span>

<span style='font-size:20px;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dissabte 17 de novembre a les 20:30 hores

Diumenge 18 de novembre a les 19:00 hores

Dissabte 24 de novembre a les 20:30 hores

Diumenge 25 de novembre d les 19:00 hores</strong></em></span></span></span><span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>*******************************</i></b></font></span></span></div>

<p>&nbsp;</p>
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 361...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA A CAN FUIVES&quot;</strong></em></span></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Centre Mundial del Ruc Catal&aacute;</strong></em></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 18px;'><b><i><span style='color:#0000CD;'>Dissabte 17 de novembre de 2018</span>

Pagament a Secretaria

Dimarts 13 de novembre de 6 a 8 del vespre</i></b></span></font><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>
Dijous, 29 de Novembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONFERÈNCIA...........(Veure més)..
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:36px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='background-color:#FFFF00;'>QUICO SABAT&Eacute;</span></strong></em></span></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='background-color:#FFFF00;'>I EL MAQUIS LLIBERTARI A CATALUNYA</span></strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>

<div><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;a c&agrave;rrec de&nbsp;&nbsp;</strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 36px;'><b><i>Ricard de Vargas (Historiador)</i></b></span></font><span style='font-size:20px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:26px;'>Dijous&nbsp;dia 29&nbsp;de novembre&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de 8&nbsp; del ves</span>pre</strong></em></span></span>

<span style='font-size:24px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:24px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>*******************************</i></b></font></span></div>

<p>&nbsp;</p>
Dissabte, 1 de Desembre
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 362...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA A LA COVA DE

SANT IGNASI A MANRESA&quot;</strong></em></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 18px;'><b><i><span style='color:#0000CD;'>Dissabte 1 de desembre&nbsp;de 2018</span>

Pagament a Secretaria

Dimarts 27&nbsp;de novembre de 6 a 8 del vespre</i></b></span></font><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>
Diumenge, 2 de Desembre
Hora: 12:00 - 20:00
Lloc: plaça Ajuntament - Roselles, 25 i sala actes Ateneu
Resum: DIA DEL SOCI .....................(veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><em><strong><span style='font-size:48px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000FF;'>&quot;CELEBRACI&Oacute; DEL

DIA DEL SOCI&quot;</span></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><font color='#0000cd'>-------------------------</font>

<font color='#ff0000'>BALLADA DE SARDANES</font></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='color:#0000FF;'>a c&agrave;rrec de la cobla &quot;CONTEMPOR&Agrave;NIA&quot;</span></span>

<font color='#ff0000'>a les&nbsp;12 del migdia</font>

<span style='color:#0000CD;'>a la pla&ccedil;a de l&#39;Ajuntament</span>

<font color='#ff0000'>-------------------------------------

<span style='font-size:36px;'>DINAR DE GERMANOR</span></font>

<span style='color:#0000ff;'>Restaurant Roselles 25</span></span></strong></em>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#ff0000;'><strong><em>a 2/4 de 3 del migdia</em></strong></span></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:20px;'><em><strong><span style='color:#0000FF;'>--------------------------------------</span></strong></em>

<em><strong><span style='color:#FF0000;'>a les 6 del vespre a la sala d&#39;actes de l&#39;Ateneu</span></strong></em>

<em><strong><span style='font-size:28px;'>concert musical a c&agrave;rrec del grup</span>

<span style='font-size:36px;'><span style='color:#FF0000;'>&quot;ESTRUCTURES VARIABLES&quot;</span></span>

<font color='#0000cd'>-------------------------------</font></strong></em></span></span></h2>
Dijous, 13 de Desembre
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: INAUGURACIÓ PESSEBRES.....................(Veure mès).
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:12px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:24px;'><span style='color:#FF0000;'>INAUGURACI&Oacute;&nbsp;DEL PESSEBRE

DE L&#39;ATENEU</span></span>

<span style='font-size:20px;'><span style='color:#0000CD;'>AMB LECTURA DE POEMES DE

NADAL DE DIVERSOS AUTORS

A C&Agrave;RREC DE&nbsp;S&Ograve;CIES DE L&#39;ATENEU</span></span>

<span style='font-size:16px;'>Dijous&nbsp;13 de desembre de&nbsp;2018

a 2/4 de 8 del vespre</span>

<span style='font-size:22px;'>-----------------------------</span></strong></em></span></span></div>
Divendres, 21 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: al nostre local
Resum: FELICITACIÓ DE NADAL ............Veure més
Descripció: <h2 style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span comic='' sans='' style='font-family: '><em><strong><font color='#0000ff'>L&#39;ATENEU DESITJA ALS

SOCIS I AMICS</font></strong></em></span></span></h2>

<h2 style='text-align: center;'><span style='font-size:16px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:36px;'>MOLT BONES FESTES DE

NADAL, ANY NOU I REIS

<span style='color:#FF0000;'>-----------------------</span></span></strong></em></span></span>

&nbsp;</h2>

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>
Dijous, 27 de Desembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l&#039;Ateneu de Cultura Popular
Resum: CONCERT .................Veure més.
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:12px;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:36px;'>CONCERT </span></i></b></font>

<span style='color:#000000;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:28px;'>de la Coral Infantil&nbsp;</span></i></b></font></span>

<span style='color:#ff0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:36px;'>&quot;ELS MATINERS&quot;</span></i></b></font></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:28px;'>I el Cor Jove</span></i></b></font>

<span style='color:#ff0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:36px;'>&quot;COR DE NIT&quot;</span></i></b></font></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:12px;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='font-size:20px;'>Dijous&nbsp;27&nbsp;de desembre de 2018&nbsp;a les 7 del vespre&nbsp;</span></span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 41.6px;'><b><i><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'>PREU D&#39;ENTRADA: &nbsp;UNA&nbsp;JOGUINA</span></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></span></i></b></span></font></span></div>

Gràcies a PHP iCalendar