concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Juny de 2018

Juny de 2018

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dissabte, 2 de Juny
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: PARADIGMES ?..........(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong style='font-size: 18px;'><span comic='' sans=''><span style='color:#0000FF;'><i><span style='font-size:24px;'>Paradigmes ? </span></i></span>

<i>conversarem amb</i></span></strong>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><font color='#ff0000'><span style='font-size: 24px;'>Joaquim Miranda</span></font></strong></em></span>

<em style='font-size: 18px;'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Dissabte&nbsp;2&nbsp;de juny&nbsp;del 2018

a dos&nbsp;quarts&nbsp;de vuit del vespre</span></strong></em>

<span comic='' sans='' style='font-size: 18px; font-family: '><span style='font-size:36px;'><em>********************</em></span></span>

&nbsp;</h2>
Dimarts, 5 de Juny
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Auditori Barradas
Resum: PRESENTACIÓ LLIBRE...........(Veure més)..
Descripció: <p style='text-align: center;'><span style='font-size:16px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color: rgb(0, 0, 255);'><em>Presentaci&oacute; del&nbsp;llibre&nbsp;</em></span></span></span></p>

<p style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'><strong><i>&quot;ENTREMIG DELS JONS&quot;</i></strong></span></span></span></p>

<p style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>d&#39;<font color='#0000cd'><b>ANNA MARIA FONTANALS</b></font></span></span>

<span style='font-size:16px;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='line-height: 57.6px;'><em>Dimarts&nbsp;dia 5&nbsp;de juny&nbsp;de 2018</em></span></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='line-height: 57.6px;'><span style='color:#FF0000;'><em>a&nbsp; l&#39;auditori BARRADAS</em></span></span></span></span></p>

<h1 style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em>********************</em></span></span></h1>
Dissabte, 9 de Juny
Hora: 9:30 - 12:30
Lloc: TIBIDABO
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.9&quot;.............(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural al</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span>

<span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;TEMPLE EXPIATORI DEL SAGRAT

COR DEL TIBIDABO&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte&nbsp;9 de juny&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de&nbsp;10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Dimarts, 12 de Juny
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: PARADIGMES ?..........(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong style='font-size: 18px;'><span comic='' sans=''><span style='color:#0000FF;'><i><span style='font-size:24px;'>Paradigmes ? </span></i></span>

<i>conversarem amb</i></span></strong>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><font color='#ff0000'><span style='font-size: 24px;'>Josep Anton Codina</span></font></strong></em></span>

<em style='font-size: 18px;'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Dimarts&nbsp;12&nbsp;de juny&nbsp;del 2018

a dos&nbsp;quarts&nbsp;de vuit del vespre</span></strong></em>

<span comic='' sans='' style='font-size: 18px; font-family: '><span style='font-size:36px;'><em>********************</em></span></span>&nbsp;</h2>
Dimecres, 13 de Juny
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: PRESENTACIÓ LLIBRE...........(Veure més)..
Descripció: <p style='text-align: center;'>&nbsp;</p>

<p style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'><strong><i>&quot;Any <span style='font-size:24px;'>Pompeu</span> <span style='font-size:36px;'>Fabra</span>&quot;</i></strong></span></span></span></p>

<p style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&nbsp;</span></span><span style='font-size:20px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em comic='' font-size:='' sans='' style='color: rgb(0, 0, 255); font-family: '>Presentaci&oacute; del&nbsp;llibre&nbsp;</em></strong></span></span><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><b>&quot;Pompeu Fabra.

L&#39;aventura de la llengua&quot;</b></em></span></span>

<span style='font-size:16px;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='line-height: 57.6px;'><em><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:26px;'>de Gemma Paun&eacute; i Oriol Garcia Quera</span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:18px;'>Dimecres&nbsp;dia 13&nbsp;de juny&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de 8&nbsp; del vespre</span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:18px;'><strong>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</strong></span></span></em></span></span></span></span>

<span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Dissabte, 16 de Juny
Hora: 8:00 - 17:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 357...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A SANT FELIU DE GUIXOLS&quot;</span></font></span></em></strong>

<em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&nbsp;dissabte&nbsp;16 de juny&nbsp;de 2018</strong>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA

o</strong></span></span></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71

&nbsp; Pere Rovira&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;670 70 21 51 &nbsp;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:20px;'>abans del dia 8 de juny</span></span></strong></em></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><em>********************</em></span></span></span>

&nbsp;</div>
Diumenge, 17 de Juny
Hora: 11:30 - 13:30
Lloc: PLAÇA DE L&#039;AJUNTAMENT - ORGANITZAT PER L&#039;ATENEU
Resum: ACTES FESTA MAJOR 2018-( L&#039;ATENEU FA SARDANES)
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:10px;'><strong><em><span style='color: #0000ff'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive'>D<span style='font-size:20px;'>IUMENGE 17&nbsp;DE JUNY DE 2018&nbsp;

A 2/4 DE&nbsp;12 DEL MIGDIA</span></span></span></em></strong>

<span style='font-size:20px;'><span style='color:#FF0000;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong style='font-size: 20px'>&nbsp;BALLADA DE SARDANES

&quot;XXV&nbsp;Memorial Jaume Revent&oacute;s&quot;</strong></span></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:10px;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:20px;'>a c&agrave;rrec de la cobla Llu&iuml;sos de Taradell

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:16px;'>LL0C: PLA&Ccedil;A DE L&#39;AJUNTAMENT</span></span></span></span></em></strong></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em><span style='font-size:36px;'>*********************</span></em></strong></span></div>

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>
Hora: 18:30 - 20:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DE L&#039;ATENEU
Resum: ACTES FESTA MAJOR (TEATRE A L&#039;ATENEU).................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><strong><em><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>El grup teatral infantil&nbsp;Margarida Xirgu presenta l&#39;obra</font></span>

<font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;L&#39;ILLA DEL TRESOR&quot;</font>

<font face='Comic Sans MS'>de R.L. Stevenson</font></em></strong>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>diumenge&nbsp; 17&nbsp;de juny de 2018

a 2/4 de 7&nbsp;de la tarda</strong></em></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>-----------------------</strong></em></span></span></div>
Dijous, 28 de Juny
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONFERÈNCIA...........(Veure més)..
Descripció: <p style='text-align: center;'>&nbsp;</p>

<p style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'><strong><i>&quot;EL NEN A LA LITERATURA&quot;</i></strong></span></span></span>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em comic='' font-size:='' sans='' style='color: rgb(0, 0, 255); font-family: '>confer&egrave;ncia a c&agrave;rrec del&nbsp;</em></strong></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><b>Doctor en pediatr&iacute;a

<span style='color:#FF0000;'>CARLOS GONZALEZ</span></b></em></span></span>

<strong style='font-family: 'comic sans ms', cursive; font-size: 36px; line-height: 57.6px;'><em><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ateneulh.cat/w100-h100/mm/image/2018/CONFERENCIES/DTOR_CARLOS%20GONZALEZ.jpg' style='width: 100px; height: 100px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 2px;' /></em></strong>

<span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='line-height: 57.6px;'><em>Dijous&nbsp;dia 28&nbsp;de juny&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de 8&nbsp; del vespre

<span style='color:#0000CD;'><strong>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</strong></span></em></span></span>

<span style='line-height: 57.6px;'><em><strong><span style='font-size:36px;'>********************</span></strong></em></span></span></p>

<p style='text-align: center;'>&nbsp;</p>

Gràcies a PHP iCalendar