concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - 4 de Juny - 10 de Juny

4 de Juny - 10 de Juny

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dimarts, 5 de Juny
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Auditori Barradas
Resum: PRESENTACIÓ LLIBRE...........(Veure més)..
Descripció: <p style='text-align: center;'><span style='font-size:16px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color: rgb(0, 0, 255);'><em>Presentaci&oacute; del&nbsp;llibre&nbsp;</em></span></span></span></p>

<p style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'><strong><i>&quot;ENTREMIG DELS JONS&quot;</i></strong></span></span></span></p>

<p style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>d&#39;<font color='#0000cd'><b>ANNA MARIA FONTANALS</b></font></span></span>

<span style='font-size:16px;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='line-height: 57.6px;'><em>Dimarts&nbsp;dia 5&nbsp;de juny&nbsp;de 2018</em></span></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='line-height: 57.6px;'><span style='color:#FF0000;'><em>a&nbsp; l&#39;auditori BARRADAS</em></span></span></span></span></p>

<h1 style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em>********************</em></span></span></h1>
Dissabte, 9 de Juny
Hora: 9:30 - 12:30
Lloc: TIBIDABO
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.9&quot;.............(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural al</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span>

<span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;TEMPLE EXPIATORI DEL SAGRAT

COR DEL TIBIDABO&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte&nbsp;9 de juny&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de&nbsp;10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>

Gràcies a PHP iCalendar