concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Dijous, 17 de Maig

Dijous, 17 de Maig

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dijous, 17 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 356...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A OLOT, VALL DE BIANYA,

CIUTAT DE GIRONA, EMPURIES,

SANT FELIU DE PALLEROLS,&nbsp;ETC.&quot;</span></font></span></em></strong>

<em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>del dimecres&nbsp;16&nbsp;al diumenge

20 de maig de 2018</strong>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA

o</strong></span></span></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71 &nbsp;</span></strong></em></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><em>********************</em></span></span></span>

&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar