concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - 2 de Abril - 8 de Abril

2 de Abril - 8 de Abril

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Divendres, 6 de Abril
Hora: 19:45 - 21:15
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: RECITAL....................
Descripció: <h3 style='text-align: center'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>&nbsp;<span style='font-size:36px;'>la secci&oacute; Amics d&#39;Alpha 63 de

l&#39;Ateneu de Cultura Popular&nbsp;

presenta<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:28px;'>Recital de poemes sobre ci&egrave;ncia i fe de&nbsp;</span></span></span></i></b></font>

<font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 72px;'><b><i>DAVID JOU</i></b></span></font>

<span style='color:#FF0000;'><em style=''><strong style=''><span comic='' sans='' style='font-family: '><span style='font-size: 36px;'>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style='font-size: 48px;'><span style='font-size:36px;'>Cient&iacute;fic i poeta</span></span></span></strong></em></span>

<span style='color:#0000CD;'><em style=''><strong style=''><span comic='' sans='' style='font-family: '><span style='font-size: 48px;'>CANT ESPIRITUAL</span></span></strong></em></span>

<em>&nbsp;</em>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:22px;'><span style='font-size:26px;'>Divendres, 6&nbsp;d&#39;abril&nbsp;de 2018&nbsp;a 3/4 de&nbsp;8&nbsp;del vespre

a la sala d&#39;actes de l&#39;Ateneu</span></span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 33.6px;'><b><i><span style='font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 128);'>------------------------------------------------------------</span></i></b></span></font></h3>

Gràcies a PHP iCalendar