concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Abril de 2018

Abril de 2018

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Divendres, 6 de Abril
Hora: 19:45 - 21:15
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: RECITAL....................
Descripció: <h3 style='text-align: center'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>&nbsp;<span style='font-size:36px;'>la secci&oacute; Amics d&#39;Alpha 63 de

l&#39;Ateneu de Cultura Popular&nbsp;

presenta<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:28px;'>Recital de poemes sobre ci&egrave;ncia i fe de&nbsp;</span></span></span></i></b></font>

<font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 72px;'><b><i>DAVID JOU</i></b></span></font>

<span style='color:#FF0000;'><em style=''><strong style=''><span comic='' sans='' style='font-family: '><span style='font-size: 36px;'>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style='font-size: 48px;'><span style='font-size:36px;'>Cient&iacute;fic i poeta</span></span></span></strong></em></span>

<span style='color:#0000CD;'><em style=''><strong style=''><span comic='' sans='' style='font-family: '><span style='font-size: 48px;'>CANT ESPIRITUAL</span></span></strong></em></span>

<em>&nbsp;</em>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:22px;'><span style='font-size:26px;'>Divendres, 6&nbsp;d&#39;abril&nbsp;de 2018&nbsp;a 3/4 de&nbsp;8&nbsp;del vespre

a la sala d&#39;actes de l&#39;Ateneu</span></span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 33.6px;'><b><i><span style='font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 128);'>------------------------------------------------------------</span></i></b></span></font></h3>
Dissabte, 14 de Abril
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 355. (veure més)...............
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span>

<strong><em><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A MONTSERRAT</span></font></span><span style='color:#0000FF;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&nbsp;</span></font></span><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;</span></font></span></em></strong>

<em style=''><span comic='' sans='' style='font-family: '><strong style=''>dissabte 14&nbsp;d&#39;abril&nbsp;de 2018</strong>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA 93 337.05.78</strong></span></span></em></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>********************</span></span>

&nbsp;</div>
Diumenge, 15 de Abril
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Sala d&#039;actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ LLIBRE I LECTURA...........(Veure més)..
Descripció: <h1 style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='color: rgb(0, 0, 255);'><strong><em>Presentaci&oacute; del&nbsp;llibre&nbsp;</em></strong></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>&nbsp;<em>&quot;LA MIRADA DE LA SARGANTANA&quot;</em></span></strong></span>

<font color='#0000cd' face='arial, helvetica, sans-serif'><b><i>I LECTURA DRAMATITZADA</i></b></font>

<span style='line-height: 57.6px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Diumenge&nbsp;dia 15&nbsp;d&#39;abril&nbsp;de 2018</strong></em></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>********************</span></span></span></span></h1>
Dilluns, 16 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Sala d&#039;actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ PATRIMONI ..............(Veure més)
Descripció: <p style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Exposici&oacute; del Patrimoni</span></strong></em>

<span comic='' sans='' style='font-family: '><em style=''><strong style=''><font color='#0000ff'>&nbsp; &nbsp; </font><font color='#ff0000'>A la sala d&#39;exposicions de l&#39;entitat</font></strong></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Del dilluns 16 d&#39;abril al divendres 4 de maig&nbsp;</span></strong></em></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>********************</span></span></p>
Dijous, 19 de Abril
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Sala d&#039;actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE (Veure més).............
Descripció: <h1 style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><span style='color:#0000FF;'><strong><em>Presentaci&oacute; del llibre

n&uacute;m. 31&nbsp;de la Col&middot;lecci&oacute; la Medusa&nbsp;</em></strong></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>&nbsp;<em>&quot;EL NOM I LA COSA&quot;</em></span></strong></span>

<span style='color:#0000CD;'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><em>d&#39;Antoni Prats</em></span></strong></span></span>

<span style='font-size: 36px; line-height: 57.6px;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:18px;'>Dijou&nbsp;dia 19&nbsp;d&#39;abril de 2018</span></strong></em></span></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size: 36px;'>*********************</span></span>&nbsp;</h1>
Divendres, 20 de Abril
Hora: 9:30 - 12:30
Lloc: MUSEU DE LA CIUTAT DE BADALONA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.8&quot;.............(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural a la</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;REAL ACAD&Egrave;MIA CATALANA DE

BELLES ARTS DE SANT JORDI&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Divendres&nbsp;20 d&#39;abril&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de&nbsp;10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Hora: 19:45 - 21:15
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: PARADIGMES ?..........(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><strong style=''><span comic='' sans=''><span style='color:#0000FF;'><i><span style='font-size:24px;'>paradignes ? </span></i></span>

<i>conversarem amb</i>

<span style='font-size:24px;'><span style='color:#FF0000;'>Vicen&ccedil; Capdevila</span></span></span></strong>

<em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Divendres 20 d&#39;abril del 2018

a tres quarts&nbsp;de vuit del vespre</span></strong></em>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><em>********************</em></span></span></span>

&nbsp;</h2>
Diumenge, 22 de Abril
Hora: 11:00 - 13:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: XXIIITROBADA DE PUNTAIRES.................(Veure més)
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:18px;'><strong><em><font color='#ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>&quot;XXIII TROBADA COMARCAL

DE PUNTAIRES&quot;</span></font>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>Rambla de Just Oliveras</span></em></strong>

<span style='color: rgb(0, 0, 255);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'>diumenge 22&nbsp;d&#39;abril de 2018</span></strong></em></span>

<span style='font-size:36px;'><em>*********************</em></span></span></div>
Dissabte, 28 de Abril
Hora: 11:00 - 13:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: XXII TROBADA DE PUNTAIRES.................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size: 28px;'><strong><em><font color='#ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font><span style='font-size:48px;'>&quot;XXIV&nbsp;TROBADA COMARCAL

DE PUNTAIRES&quot;</span></font></font></span></font>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>Rambla de Just Oliveras</font></font></span>

<font><font>(entre els carrers de Barcelona i Tarragona) </font></font></em></strong>

<span style='color: rgb(0, 0, 255);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>DIUMENGE 28&nbsp;d&#39;abril de 11 a 2/4 de 2</font></font></span></strong></em></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>Dins el marc de les Festes de Primavera

---------------------</font></font></span></strong></em></span></span></div>

Gràcies a PHP iCalendar