concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Febrer de 2018

Febrer de 2018

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dijous, 8 de Febrer
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Sala d'actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE.............
Descripció: <h1 style='text-align: center;'><span style='font-size: 36px;'><span style='color:#0000FF;'><strong><em>Presentaci&oacute; dels llibres de</em></strong></span>

<strong><em><span style='font-size:48px;'>Salut Guillamon i Ametller</span></em></strong>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font>&nbsp;

<span style='font-size:72px;'><em>&quot;LES MEVES ESCOLES&quot; I &quot;REALITATS I FANTASIA&quot;</em></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></strong></span></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:48px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><b><i>A c&agrave;rrec d&#39;Andreu Gonz&aacute;lez i

Matilde Marc&eacute;</i></b></span></span></span></h1>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size: 36px; line-height: 57.6px;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dijous&nbsp;dia 8&nbsp;de febrer&nbsp;de 2018

a 2/4 de 8 del vespre</strong></em></span></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:48px;'>------------------</span></strong></em></span></span></span>&nbsp;</div>
Dissabte, 17 de Febrer
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 354................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A LA COVA DE LA FONT

MAJOR I AL MUSEU DE LA VIDA

RURAL DE L&#39;ESPLUGA DE FRANCOL&Iacute;</span></font></span></span><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&nbsp;</span></font></span></span><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;</span></font></span></span></em></strong><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><strong>dissabte 17 de febrer&nbsp;de 2018</strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA 93 337.05.78

o</strong></span></span></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:26px;'>Pere Rovira&nbsp; &nbsp; &nbsp;670 70 21 51

Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71 &nbsp;</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'><strong>-----------------------</strong></span></span></em></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em>Pagament a secretaria dimarts

13&nbsp;de febrer&nbsp;de 7 a 8 del vespre

-----------------------------</em></strong></span></span>

&nbsp;</div>
Dissabte, 24 de Febrer
Hora: 10:00 - 13:00
Lloc: MUSEU FREDERIC MARÉS - BARCELONA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.6&quot;.............
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:26px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>VISITA CULTURAL AL MUSEU</span></span></strong></em></span>

<span style='color: #000000'><span style='font-size: 24px'>&nbsp;&nbsp;<span style='font-size:48px;'> </span></span></span><span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;D&#39;HIST&Ograve;RIA DE

CATALUNYA&quot;</span></strong></em></span></span><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px; line-height: 28.7999992370605px;'><b><i>Dissabte 24 de febrer&nbsp;de 2018&nbsp;a les 10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px;'><b><i>andanada metro L1 estaci&oacute; Avgda.Carrilet direcci&oacute; Fondo</i></b></span></font>

<span style='font-size:48px;'>--------------------------</span></h2>
Hora: 21:00 - 23:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DE L&#039;ATENEU
Resum: TEATRE A L&#039;ATENEU.................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size: 36px'><strong><em><span style='font-size:24px;'><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>El grup teatral Margarida Xirgu presenta&nbsp;</font></span></span>

<span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;LA G&Agrave;BIA DE

LES BOGES&quot;</font></span></em></strong></span><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>dissabte 24 de febrer&nbsp;a les 9&nbsp;de la nit

diumenge 25 de febrer&nbsp;a 2/4 de 7 de la tarda

SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><span style='font-size: 28px'><em><strong><span style='font-size: 20px'><span style='font-size:36px;'>-----------------------</span></span></strong></em></span></span></div>
Diumenge, 25 de Febrer
Hora: 18:00 - 19:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: NOU TALLER................................
Descripció: <div style='text-align: center;'><u><span style='font-size:48px;'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><b><i>NOU TALLER A L&#39;ATENEU</i></b></font></span></u></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:48px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;TALLER PER A APRENDRE A

GESTIONAR LES NOSTRES

EMOCIONS&quot;

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ateneulh.cat/w700-h496/mm/image/2018/TALLERS/NOTES%20TALLER%20EMOCIONS.jpg' style='width: 700px; height: 496px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 2px;' /></span></font></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>ELS &Uacute;LTIMS DIJOUS DE CADA MES

A PARTIR DEL 25 DE GENER DEL 2018

DE LES 6 A 2/4 DE 8 DEL VESPRE</span></span></span></em></strong><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'><u><strong><span style='background-color:#40E0D0;'>PER MES INFORMACI&Oacute; AL TEL&Egrave;FON 93.337.05.78&nbsp;</span></strong></u></span>

<span style='font-size:28px;'><strong>----------------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar