concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Gener de 2018

Gener de 2018

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Divendres, 5 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: ELS REIS MAGS DE L'ATENEU............................................
Descripció: <p style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><strong><em><font color='#ff0000'>Us esperem a l&#39;Ateneu amb els vostres </font></em></strong></span><strong style='font-size: 28px;'><em><font color='#ff0000'>fills, n&eacute;ts, nebots o amics.</font>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000FF;'>ELS REIS MAGS&nbsp;

ELS HI ENTREGARAN

LES JOGUINES</span></span></em></strong>

<em style='font-family: 'comic sans ms', cursive; color: rgb(0, 0, 255); font-size: 36px;'><strong><span style='font-size:28px;'>&nbsp;<span style='color:#FF0000;'>el dia 5 de gener de 2018&nbsp;</span></span></strong></em><span style='color:#FF0000;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'>despr&eacute;s

de la cavalcada</span></span></em></strong></span>

<span style='color:#0000CD;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'>PER M&Eacute;S INFORMACI&Oacute;

TRUQUEU A SECRET&Agrave;RIA 93.337.05.78 DE 6 A 8 DE LA TARDA</span></span></em></strong></span>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#FF0000;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&iexcl;&iexcl;GRATU&Iuml;T!!

------------------</span></em></strong></span></span></p>
Dissabte, 20 de Gener
Hora: 9:00 - 19:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 353................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA AL MONESTIR TIBET&Aacute;&nbsp;

DEL GARRAF </span></font></span></span><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>i <span style='font-size:48px;'>CAL&Ccedil;OTADA</span>

A STA. MARGARIDA I ELS MONJOS&nbsp;</span></font></span></span><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;</span></font></span></span></em></strong><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><strong>dissabte 20 de gener&nbsp;de 2018</strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA 93 337.05.78

o</strong></span></span></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:26px;'>Pere Rovira&nbsp; &nbsp; &nbsp;670 70 21 51

Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71 &nbsp;</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'><strong>-----------------------</strong></span></span></em></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em>Pagament a secretaria dimarts

16 de gener de 7 a 8 del vespre

-----------------------------</em></strong></span></span>

&nbsp;</div>
Dissabte, 27 de Gener
Hora: 10:00 - 13:00
Lloc: MUSEU FREDERIC MARÉS - BARCELONA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL&quot;.............
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:26px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>VISITA CULTURAL AL MUSEU</span></span></strong></em></span>

<span style='color: #000000'><span style='font-size: 24px'>&nbsp;&nbsp;<span style='font-size:48px;'> </span></span></span><span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;NACIONAL D&#39;ART DE

CATALUNYA MNAC&quot;</span></strong></em></span></span><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px; line-height: 28.7999992370605px;'><b><i>Dissabte 27&nbsp;de gener&nbsp;de 2018&nbsp;a les 10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px;'><b><i>andanada metro L1 estaci&oacute; Avgda.Carrilet</i></b></span></font>

<span style='font-size:48px;'>--------------------------</span></h2>

Gràcies a PHP iCalendar