concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Desembre de 2017

Desembre de 2017

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dissabte, 2 de Desembre
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 352................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA GUIADA AL MUSEU DEL

CASTELL DE PERALADA &quot;</span></font></span></span></em></strong><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><strong>dissabte 2&nbsp;de desembre&nbsp;de 2017</strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA 93 337.05.78

o</strong></span></span></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:26px;'>Pere Rovira&nbsp; &nbsp; &nbsp;670 70 21 51

Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71 &nbsp;</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'><strong>-----------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Diumenge, 3 de Desembre
Hora: 12:00 - 20:00
Lloc: plaça Ajuntament - Roselles, 25 i sala actes Ateneu
Resum: DIA DEL SOCI ........
Descripció: <h2 style='text-align: center'><em><strong><span style='font-size:72px;'><span style='color:#0000FF;'>CELEBRACI&Oacute; DEL

DIA DEL SOCI</span></span>

<font color='#ff0000'><span style='font-size: 36px;'>BALLADA DE SARDANES</span></font>

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-size: 36px;'><span style='font-size:28px;'>a c&agrave;rrec de la cobla</span> &quot;CONTEMPOR&Agrave;NIA&quot;</span></span>

<font color='#ff0000'><span style='font-size: 36px;'><span style='font-size:28px;'>a la mitja part recital de poesias de&nbsp;</span></span></font>

<font color='#0000cd'><span style='font-size: 36px;'>JOAN VINYOLI</span></font>

<font color='#ff0000'><span style='font-size: 36px;'><span style='font-size:28px;'>a les&nbsp;12 del migdia</span></span></font>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size: 36px;'><span style='font-size:28px;'>a la pla&ccedil;a de l&#39;Ajuntament</span></span></span>

<font color='#ff0000'><span style='font-size: 36px;'>-------------------------------------

DINAR DE GERMANOR</span></font>

<span style='font-size: 28px'><span style='color:#0000ff;'>Restaurant Roselles 25</span></span></strong></em>

<span style='color:#ff0000;'><span style='font-size: 24px'><span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><strong><em>a 2/4 de 3 del migdia</em></strong></span></span></span></span></h2>

<div style='text-align: center;'><em><strong><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:36px;'>--------------------------------------</span></span></strong></em>

<em><strong><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:28px;'>a les 6 del vespre a la sala d&#39;actes de l&#39;Ateneu</span></span></span></strong></em>

<em><strong><span style='font-size: 36px;'>concert coral a c&agrave;rrec del grup</span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><span style='font-size:72px;'>&quot;COR DE NIT&quot;</span></span></span>

<font color='#0000cd'><span style='font-size: 36px;'>-------------------------------</span></font></strong></em></div>
Dimecres, 13 de Desembre
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: INAUGURACIÓ PESSEBRES......................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:48px;'><span style='color:#FF0000;'>INAUGURACI&Oacute;&nbsp;DEL PESSEBRE

DE L&#39;ATENEU</span></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:28px;'>AMB LECTURA

DRAMATITZADA DE

POEMES NADALENCS

A C&Agrave;RREC DE LES S&Ograve;CIES DE L&#39;ATENEU</span></span>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#FF0000;'>MATILDE MARC&Eacute;

DOLORS NAT i

DOLORS SALA</span></span><span style='font-size:26px;'>Dimecres 13 de desembre a 2/4 de 8 del vespre

-----------------------------</span></strong></em></span></span></div>
Dimecres, 20 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: 70a EXPOSICIÓ.................
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size: 20px'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size: 26px'>Del 20&nbsp;de desembre al 30&nbsp;de gener de 2018</span></strong></em></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size: 26px'><u><span style='font-size:36px;'><span style='background-color:#FFFF00;'>PRORROGADA FINS EL DIA 31 DE GENER</span></span></u></span></strong></em></span></span>

<span style='font-size: 20px'><span style='font-size: 36px'><span style='color: #0000ff'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size:48px;'>Dibuixos i pintures</span></strong></em></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>AULA RAFEL GARRICH</strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size: 18px'><span style='font-size: 22px'>(INFANTIL I ADULTS)

Inauguraci&oacute; dimecres&nbsp;20&nbsp;de desembre a 2/4 de&nbsp;8 del vespre

<span style='color:#FF0000;'>----------------------------</span></span></span></strong></em></span></span></p>
Dimecres, 27 de Desembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l&#039;Ateneu de Cultura Popular
Resum: CONCERT ..................
Descripció: <div style='text-align: center;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive' size='7'><b><i><span style='font-size:28px;'>CONCERT DE LA CORAL INFANTIL </span></i></b></font>

<span style='color:#ff0000;'><font face='comic sans ms, cursive' size='7'><b><i>&quot;ELS MATINERS&quot;</i></b></font></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 205);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Dimecres&nbsp;27&nbsp;de desembre de 2017&nbsp;a les 7 del vespre&nbsp;</span></strong></em></span><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 26px; line-height: 41.5999984741211px;'><b><i><span style='color:#FF0000;'>PREU D&#39;ENTRADA: &nbsp;<span style='font-size:36px;'>UNA</span>&nbsp;</span><span style='font-size:36px;'><span style='color:#FF0000;'>JOGUINA</span>

<span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></i></b></span></font></div>
Dijous, 28 de Desembre
Hora: 21:30 - 22:45
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: El Poema de Nadal............................
Descripció: <div style='text-align: center'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 20px;'><b><i>La Secci&oacute; Amics d&#39;Alpha 63 de l&#39;Ateneu

us convida al recital nadalenc de</i></b></span></font>

&nbsp;</div>

<div style='text-align: center'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 20px;'><b><i>el <span style='font-size:72px;'>POEMA</span>

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;de <span style='font-size:72px;'>NADAL&nbsp;</span></i></b></span></font><span style='font-size:72px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em><span style='font-size:20px;'>de Josep Maria de Segarra</span></em></strong></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:48px;'>............Veus i cor&nbsp;</span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:72px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em><span style='font-size:20px;'><span style='font-size:48px;'>&nbsp; &nbsp;<span style='font-size:20px;'>Fons musical amb nadales cantades per la Coral Xalesta (enregistrament de l&#39;any 2012)&nbsp;</span></span></span></em></strong></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:72px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em><span style='font-size:20px;'><span style='font-size:48px;'><span style='font-size:20px;'><span style='color:#0000CD;'>Dijous 28 de desembre de 2017 a dos quarts de deu de la nit

---------------------------------------</span></span></span></span></em></strong></span></span></div>

<div style='text-align: center;'>

&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar