concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Setembre de 2017

Setembre de 2017

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Divendres, 8 de Setembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: LECTURA DRAMATITZADA.....................
Descripció: <h3 style='text-align: center'><span style='font-size: 20px;'><b>EN MOTIU DE L&#39;11 DE SETEMBRE

LECTURA DRAMATITZADA DE</b></span>

<span style='color:#0000FF;'><strong><span style='font-size: 72px;'>&quot;LA DETENCI&Oacute;

D&#39;ANTONI GAUDI&quot;</span></strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 36px;'><b><i>A c&agrave;rrec d&#39;un grup de socis i

col&middot;laboradors de l&#39;Ateneu</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:48px;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&nbsp;</span></span></em><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'>divendres 8</span></span></strong></span><strong><span style='font-size:22px;'>&nbsp;<span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'>de setembre&nbsp;</span>de 2017 a &nbsp;2/4 de 8&nbsp;del vespre</span></strong>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 33.6px;'><b><i><span style='font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 128);'>------------------------------------------------------------</span></i></b></span></font></h3>
Dissabte, 9 de Setembre
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 349................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A LA POBLACIO DE

PERETALLADA&quot;</span></font></span></span></em></strong>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><strong>dissabte 9 de setembre&nbsp;de&nbsp;2017</strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA

o</strong></span></span></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:26px;'>Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71</span></span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:26px;'>DIA DE PAGAMENT : dimarts 5 de setembre &nbsp;</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'><strong>-----------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Dissabte, 30 de Setembre
Hora: 10:00 - 13:00
Lloc: CAIXA FORUM
Resum: &quot;VISITA CULTURAL&quot;.............
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:26px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>VISITA CULTURAL A LA F&Agrave;BRICA MODERNISTA</span></span></strong></em></span>

<span style='color: #000000'><span style='font-size: 24px'>&nbsp;&nbsp;<span style='font-size:48px;'> </span></span></span><span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;CAIXA FORUM&quot;</span></strong></em></span></span><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px; line-height: 28.7999992370605px;'><b><i>Dissabte 30&nbsp;de setembre&nbsp;de 2017&nbsp;a les 10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px;'><b><i>andanada metro L1 estaci&oacute; Avgda.Carrilet</i></b></span></font>

<span style='font-size:48px;'>--------------------------</span></h2>

Gràcies a PHP iCalendar