concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - 2017

2017

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dijous, 5 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: SALA D
Resum: ELS REIS MAGS DE L'ATENEU............................................
Descripció: <p style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><strong><em><font color='#ff0000'>Us esperem a l&#39;Ateneu amb els vostres </font></em></strong></span><strong style='font-size: 28px;'><em><font color='#ff0000'>fills, n&eacute;ts, nebots o amics.</font>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000FF;'>ELS REIS MAGS&nbsp;

ELS HI ENTREGARAN

LES JOGUINES</span></span></em></strong>

<em style='font-family: 'comic sans ms', cursive; color: rgb(0, 0, 255); font-size: 36px;'><strong><span style='font-size:28px;'>&nbsp;<span style='color:#FF0000;'>el dia 5 de gener de 2017&nbsp;</span></span></strong></em><span style='color:#FF0000;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'>despr&eacute;s

de la cavalcada</span></span></em></strong></span>

<span style='color:#0000CD;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'>PER M&Eacute;S INFORMACI&Oacute;

TRUQUEU A SECRET&Agrave;RIA 93.337.05.78</span></span></em></strong></span>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#FF0000;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&iexcl;&iexcl;GRATU&Iuml;T!!

------------------</span></em></strong></span></span></p>
Diumenge, 15 de Gener
Hora: 10:00 - 23:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 342................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:28px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.6px;'>&quot;VISITA AL MUSEU DE TRAGINES D&#39;IGUALADA&quot;</span></font></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size: 20px;'><span style='font-size:28px;'>i a la representaci&oacute;</span></span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size: 20px;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-size:36px;'>&quot;DELS PASTORETS

DE JOSEP M&ordf; FOLCH I TORRES&quot;</span></span></span></span></span>

<font color='#ff0000'><span style='font-size: 28px;'>al Casal de Calaf</span></font>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size: 20px;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-size:36px;'>dinar &nbsp;a Calaf</span></span></span></span></em></strong></div>

<div style='text-align: center;'>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>diumenge&nbsp;15&nbsp;de gener&nbsp;de 2017</span></em></span></span>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>PAGAMEN&nbsp;<span style='color:#FF0000;'>DIMARTS </span>DIA 10&nbsp;DE 2/4 DE 7 A 8 DE LA TARDA</span></em></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'><strong>--------------------------------</strong></span></span></em></span></span></div>
Diumenge, 19 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l&#039;Ateneu de Cultura Popular
Resum: CONCERT ..................
Descripció: <div style='text-align: center;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px;'><b><i>Concert a c&agrave;rrec del grup</i></b></span></font>

<font face='comic sans ms, cursive' size='7'><b><i><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'>&quot;ESTRUCTURES VARIABLES&quot;</span></span>

<span style='font-size:28px;'>EN</span>

<span style='font-size:72px;'><span style='color:#0000CD;'>M&Uacute;SIQUES DE

PEL&middot;L&Iacute;CULES</span></span></i></b></font></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>diumenge 19 de febrer del 2017 a les 7 del vespre</i></b></font></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</em></strong></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 26px; line-height: 41.5999984741211px;'><b><i><span style='font-size:36px;'><span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></i></b></span></font></div>
Dissabte, 25 de Febrer
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 343................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:48px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;Visita al Celler Modernista

de Vila-rodona i al Monastir

de Santes Creus&quot;</span></font></span><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>DINAR AL RESTAURANT CAL MOSSO</span></font>

<span style='color:#000080;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>(CAL&Ccedil;OTADA)</span></font></span></em></strong>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><span style='color:#0000CD;'><strong>dissabte 25&nbsp;de febrer&nbsp;de&nbsp;2017&nbsp;</strong></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:28px;'><strong><span style='font-size:36px;'>inscripcions DIMARTS&nbsp;dia 14&nbsp;de febrer</span></strong></span></span>

<span style='font-size:28px;'><strong>----------------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Dimecres, 8 de Març
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: MUSICAL i POÈTIC.....................
Descripció: <h3 style='text-align: center'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><b>&nbsp;<span style='color:#0000CD;'><span style='background-color:#FFFF00;'>DIA INTERNACIONAL DE LA DONA</span></span></b></em></span></span><span style='font-size:28px;'><span style='color:#00FF00;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>CONCERT DE LA</strong></em></span></span></span>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 48px;'><b><i>CORA<span style='font-size:72px;'>L</span></i></b></span></font>

<span style='font-size: 72px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:36px;'>cor femen&iacute; &nbsp;&nbsp;</span></strong></em></span><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>H<span style='font-size:48px;'>EURA</span></strong></em></span></span></span></h3>

<div><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><span style='font-size: 36px;'>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Directora:Gemma Andreu</span></strong></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='color:#FF0000;'>i</span>

<span style='color:#0000CD;'>LECTURA DE POEMES ESCRITS

NOM&Eacute;S PER DONES A C&Agrave;RREC DE

TRES S&Ograve;CIES DE L&#39;ATENEU DE

CULTURA POPULAR</span></strong></em></span></span></div>

<h3 style='text-align: center'>

&nbsp;

<span style='color:#FF0000;'><strong><span style='font-size:22px;'>Dimecres, 8 de Mar&ccedil;&nbsp;de 2017&nbsp;a dos quarts de vuit del vespre</span></strong></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 33.6px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:16px;'><strong><i><span style='color: rgb(0, 0, 128);'>CAL RETIRAR L&#39;ENTRADA PER CONTROL AFORAMENT DE LA SALA</span></i></strong></span></span>

<b><i><span style='font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 128);'>------------------------------------------------------------</span></i></b></span></font></h3>
Divendres, 10 de Març
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: PARADIGMES ?
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em style='font-size: 28px;'>Una prospecci&oacute; a la intimitat per

con&egrave;ixer models de vida diferents.</em><font color='#0000cd' style='font-size: 28px;'><i>Presentada per Amics d&#39;Alpha 63</i></font><font color='#ff0000'><span style='font-size: 72px;'><i>Isabel Clara Sim&oacute;</i></span></font>

<span style='font-size:24px;'><font color='#0000cd'><i>49&egrave; Premi d&#39;Honor de les Lletres Catalanes de 2017</i></font></span></span></strong>

<i><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>exposar&aacute; la seva visi&oacute; personal de la literatura com a eina de

comunicaci&oacute; de pensament i experi&egrave;ncia vital, amb el lema.</strong></span></i></h2>

<h2 style='text-align: center'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:20px;'><i><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'>Parlar, llegir, escriure</span></span></i></span></span></strong><span style='font-size:28px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Divendres 10 de mar&ccedil; de 2017

a dos quarts de vuit del vespre</span></strong></em></span>

<span style='font-size:36px;'>------------------------------------------</span>

&nbsp;</h2>
Diumenge, 12 de Març
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONCERT..................
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:48px;'>concert a c&agrave;rrec del grup</span></span></em></strong></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:72px;'><span style='color:#ff0000;'>&quot;NEW GOSPEL&quot;</span></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:48px;'>diumenge&nbsp;12 de mar&ccedil;&nbsp;de&nbsp;2017</span></span></span></strong></em></span>

<em style='font-size: 24px;'><strong><span style='font-family: &quot;comic sans ms&quot;, cursive;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><span style='font-size: 48px;'>&nbsp;</span></span></span></strong></em><span style='font-size:24px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000ff;'>a les&nbsp;7&nbsp;del vespre</span></span><span style='font-size:36px;'><span style='color:#ff0000;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</span></span></span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'>

<span style='font-size:18px;'><em><strong>S&#39;HAN DE PASSAR A BUSCAR LES ENTRADES PER SECRETARIA

DE DILLUNS A DIJOUS DE 18h A 21h

DIVENDRES DE 18h A 20h</strong></em></span></div>

<h2 style='text-align: center'><span style='color:#000080;'><span style='font-size:36px;'>---------------------------------------</span></span></h2>
Dissabte, 18 de Març
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 344................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span>

<font><span style='line-height: 57.6px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive' style='font-weight: bold;'><span style='font-size: 48px;'><i>&quot;Visita al museu de </i></span></font><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive' style='font-weight: bold;'><span style='font-size: 48px;'><i>vestits de

paper i la Fira anual de Sant Josep de&nbsp;Mollerussa&quot;</i></span></font></span></font><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive' style='font-weight: bold; font-style: italic;'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>DINAR AL RESTAURANT &quot;COM A CASA&quot;</span></font><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><span style='color:#0000CD;'><strong>dissabte 18&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;de&nbsp;2017&nbsp;</strong></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:28px;'><strong><span style='font-size:36px;'>inscripcions a Secretaria</span></strong></span></span>

<span style='font-size:28px;'><strong>----------------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Diumenge, 19 de Març
Hora: 12:00 - 13:30
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONTA CONTES..............
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><font color='#ff0000'><span style='font-size: 72px;'><i>CONTA CONTES</i></span></font></span></strong><span style='font-size:28px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:36px;'>Diumenge&nbsp;19&nbsp;de mar&ccedil; de 2017

a les 12 del migdia</span></span></span></strong></em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>obertura de taquilla

1 h. abans de l&#39;espectacle</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:36px;'>---------------------------------------</span>

&nbsp;</h2>
Dissabte, 25 de Març
Hora: 18:30 - 20:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DE L&#039;ATENEU
Resum: TEATRE A L&#039;ATENEU.................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size: 36px'><strong><em><span style='font-size:24px;'><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>El grup teatral Margarida Xirgu presenta&nbsp;</font></span></span>

<span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;CAF&Egrave;

TEATRE&quot;</font></span></em></strong></span><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>dissabte&nbsp;25 de mar&ccedil;&nbsp;a 2/4 de&nbsp;7 del vespre

SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><span style='font-size: 28px'><em><strong><span style='font-size: 20px'><span style='font-size:36px;'>-----------------------</span></span></strong></em></span></span></div>
Dissabte, 8 de Abril
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 345................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:48px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A MONTSERRAT&quot;</span></font></span><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>DINAR A COLLBAT&Oacute;</span></font></em></strong>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'><strong>dissabte 8&nbsp;d&#39;abril&nbsp;de&nbsp;2017&nbsp;a les 8 del mat&iacute;</strong></span><span style='font-size:28px;'><strong>----------------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Dijous, 20 de Abril
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Sala d&#039;actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE.............
Descripció: <h1 style='text-align: center;'><span style='font-size: 36px;'><span style='color:#0000FF;'><strong><em>Presentaci&oacute; del llibre</em></strong></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font>&nbsp;

<span style='font-size:72px;'><em>&quot;ESCRITS I

POEMES&quot;</em></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></strong></span>

<span style='color:#0000CD;'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><span style='font-size:72px;'><em><span style='font-size:48px;'>de Matilde Marc&eacute;</span></em></span></span></strong></span></span><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size: 36px;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><span style='font-size: 26px;'>llibre&nbsp;n&uacute;m. 30&nbsp;de la Col&middot;lecci&oacute; la Medusa&nbsp;</span></span></strong></em></span></span></h1>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size: 36px; line-height: 57.6px;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dijous&nbsp;dia 20 d&#39;abril de 2017

a 2/4 de 8 del vespre</strong></em></span></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:48px;'>------------------</span></strong></em></span></span></span>&nbsp;</div>
Dissabte, 22 de Abril
Hora: 18:00 - 19:30
Lloc: SALA D&#039;ACTES DE L&#039;ATENEU
Resum: TEATRE A L&#039;ATENEU.................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size: 36px'><strong><em><span style='font-size:24px;'><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>El GRUP &quot;LES ESCOLES DE GELIDA TEATRE&quot;

presenta&nbsp;</font></span></span>

<span style='font-size:48px;'><font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;LA NOSTRA LLEGENDA

DE SANT JORDI&quot;</font></span></em></strong></span>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>de Irene Puig i Camprecios</span></span></strong></em></span></span><span style='font-size:24px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong><span style='font-size:28px;'>dissabte 22 d&#39;abril a les 6 de la tarda

i a les 8 del vespre</span></strong></em></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>CAL RESERVAR LES INVITACIONS&nbsp;A SECRET&Agrave;RIA</strong></em></span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><span style='font-size: 28px'><em><strong><span style='font-size: 20px'><span style='font-size:36px;'>-----------------------</span></span></strong></em></span></span></div>
Diumenge, 23 de Abril
Hora: 11:00 - 13:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: XXII TROBADA DE PUNTAIRES.................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size: 28px;'><strong><em><font color='#ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font><span style='font-size:48px;'>&quot;XXII TROBADA COMARCAL

DE PUNTAIRES&quot;</span></font></font></span></font>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>Rambla de Just Oliveras</font></font></span>

<font><font>(entre els carrers de Barcelona i Tarragona) </font></font></em></strong>

<span style='color: rgb(0, 0, 255);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>DIUMENGE 23&nbsp;d&#39;abril de 11 a 2/4 de 2</font></font></span></strong></em></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>Dins el marc de les Festes de Primavera

---------------------</font></font></span></strong></em></span></span></div>
Dissabte, 6 de Maig
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DE L&#039;ATENEU
Resum: TEATRE A L&#039;ATENEU.................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size: 36px'><strong><em><span style='font-size:24px;'><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>El grup teatral Margarida Xirgu presenta&nbsp;</font></span></span>

<span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;Germana Pau&quot;

i

&quot;La Infanticida&quot;</font>

<font face='Comic Sans MS'><span style='font-size:48px;'>de Caterina Albert</span></font></span></em></strong></span>

<span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>dissabte, 6 de maig&nbsp;a 2/4 de 8&nbsp;del vespre</strong></em></span></span><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><span style='font-size: 28px'><em><strong><span style='font-size: 20px'><span style='font-size:36px;'>-----------------------</span></span></strong></em></span></span></div>
Divendres, 12 de Maig
Hora: 20:00 - 21:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: ESPECTACLE POÈTIC.....................
Descripció: <h3 style='text-align: center'><span style='font-size: 20px;'><b>Com a continuaci&oacute; de la sessi&oacute; de <span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:28px;'>paradigmes?</span></span></b></span><span style='color:#000080;'><strong><span style='font-size:24px;'>a</span></strong></span>

<span style='color:#0000FF;'><strong><span style='font-size:24px;'><span style='font-size:72px;'>Isabel Clara Sim&oacute;</span>

Premi d&#39;Honor de les Lletres Catalanes</span></strong></span><span style='color:#FF0000;'><strong><span style='font-size:24px;'>la secci&oacute; Amics d&#39;Alpha 63 de

l&rsquo;Ateneu de Cultura Popular</span></strong></span><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:36px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Presenta un Recital dels seus</span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:48px;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&nbsp;&quot;POEMES IN&Egrave;DITS&quot;</span></span></em></strong></span>

&nbsp;

<strong><span style='font-size:22px;'>Divendres, 12 de maig&nbsp;de 2017 a les&nbsp;8&nbsp;del vespre</span></strong>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 33.6px;'><b><i><span style='font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 128);'>------------------------------------------------------------</span></i></b></span></font></h3>
Hora: 20:00 - 21:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: LECTURA DRAMATIZADA.....................
Descripció: <h3 style='text-align: center'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>&nbsp;<span style='font-size:36px;'>la secci&oacute; Amics d&#39;Alpha 63 de l&#39;Ateneu

presenta la lectura dramatizada</span></i></b></font>

<span style='color:#0000FF;'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><span style='font-size: 72px;'>MANUEL DE PEDROLO</span></em></span></strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style='font-size:48px;'>home i comprom&iacute;s</span></span></strong></em></span></span><em><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><b>l&#39;any vinent commemorarem els 100 anys del naixement de

l&#39;escriptor m&eacute;s prol&iacute;fic i censurat de la literatura catalana</b></span></span></span>

&nbsp;</em>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:22px;'>Divendres, 24&nbsp;de novembre&nbsp;de 2017 a 3/4 de&nbsp;8&nbsp;del vespre</span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 33.6px;'><b><i><span style='font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 128);'>------------------------------------------------------------</span></i></b></span></font></h3>
Diumenge, 14 de Maig
Hora: 12:00 - 13:30
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONTA CONTES..............
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><font color='#ff0000'><span style='font-size: 72px;'><i>CONTA CONTES</i></span></font>

<span style='font-size: 72px;'><i><span style='font-size:28px;'>A carrec de membres del Grup Teatral Margarida Xirgu</span></i></span></span></strong>

<span style='font-size:28px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:36px;'>Diumenge 14 de maig&nbsp;de 2017

a les 12 del migdia</span></span></span></strong></em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>obertura de taquilla

1/2 h. abans de l&#39;espectacle</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:36px;'>---------------------------------------</span>

&nbsp;</h2>
Dissabte, 20 de Maig
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 346................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:48px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITAREM BESAL&Uacute;

I EL MUSEU DE

MINIATURES&quot;</span></font></span><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>DINAR A BESAL&Uacute;</span></font></em></strong>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'><strong>dissabte 20 de maig de&nbsp;2017&nbsp;a les 8 del mat&iacute;</strong></span>

<strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA

EL DIMARTS 9 DE MAIG DE 7 A 8 DEL VESPRE</strong>

<span style='font-size:28px;'><strong>----------------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Dissabte, 27 de Maig
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: SALA D&#039;ACTES DE L&#039;ATENEU
Resum: TEATRE A L&#039;ATENEU.................
Descripció: <div style='text-align: center'>

<strong><em><span style='font-size: 72px;'><font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;MICROL&#39;HET&quot;</font>

<font face='Comic Sans MS'><span style='font-size:36px;'>MICROTEATRE A L&#39;HOSPITALET</span></font></span></em></strong>

<span style='font-size:24px;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive'><b><i>DIES 27 I 28 DE MAIG 2017

HORARI DE 2/4 DE 7 A 2/4 DE 9</i></b></font><span style='font-size:22px;'><strong>Reserva d&#39;entrades: entradesmicrolh@gmail.com

o Secret&agrave;ria de l&#39;Ateneu telf. 93 337 05 78</strong></span><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><span style='font-size: 28px'><em><strong><span style='font-size: 20px'><span style='font-size:36px;'>-----------------------</span></span></strong></em></span></span></div>
Divendres, 2 de Juny
Hora: 21:30 - 23:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DE L&#039;ATENEU
Resum: TEATRE A L&#039;ATENEU.................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size: 36px'><strong><em><span style='font-size:24px;'><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>El grup teatral Margarida Xirgu presenta&nbsp;</font></span></span>

<span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;CAF&Egrave;

TEATRE&quot;</font>

<font face='Comic Sans MS'><span style='background-color:#FFFF00;'>XXI MOSTRA </span>

<span style='background-color:#FFFF00;'>L&#39;H FA TEATRE</span></font></span></em></strong></span>

<span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>divendres 2 de juny&nbsp;a 2/4 de 10&nbsp;de la nit

SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><span style='font-size: 28px'><em><strong><span style='font-size: 20px'><span style='font-size:36px;'>-----------------------</span></span></strong></em></span></span></div>
Dissabte, 17 de Juny
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 347................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A LA CASA BOFARULL&quot;</span></font></span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'><span style='font-size:28px;'>(ELS PALLARESOS)</span></span></font></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-size:36px;'>&quot;ESGLESIA DEL SAGRAT COR&quot;</span></span></span></font></span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-size:36px;'><span style='font-size:28px;'>(VISTABELLA)</span></span></span></span></font></span></span></em></strong>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><strong>dissabte 17 de juny&nbsp;de&nbsp;2017</strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA</strong></span>

<span style='font-size:28px;'><strong>--------------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Diumenge, 18 de Juny
Hora: 11:30 - 13:30
Lloc: PLAÇA DE L&#039;AJUNTAMENT - ORGANITZAT PER L&#039;ATENEU
Resum: ACTES FESTA MAJOR -( L&#039;ATENEU FA SARDANES)
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:28px;'><strong><em><span style='color: #0000ff'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive'>DIUMENGE 18&nbsp;DE JUNY DE 2017&nbsp;A 2/4 DE&nbsp;12 DEL MIGDIA</span></span></em></strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong style='font-size: 20px'>&nbsp;<span style='font-size:48px;'>BALLADA DE SARDANES

&quot;XXIV&nbsp;Memorial Jaume Revent&oacute;s&quot;</span></strong></span></em></span><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>a c&agrave;rrec de la cobla Llu&iuml;sos de Taradell

<span style='color:#FF0000;'>Lloc: Pla&ccedil;a de l&#39;Ajuntament

---------------------</span></span></span></em></strong>

&nbsp;</div>
Dimecres, 21 de Juny
Hora: 21:30 - 23:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DE L&#039;ATENEU
Resum: ACTES FESTA MAJOR (TEATRE A L&#039;ATENEU).................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size: 36px'><strong><em><span style='font-size:24px;'><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>El grup teatral infantil&nbsp;Margarida Xirgu presenta l&#39;obra</font></span></span>

<span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;ELS VIATGES DE

MARCO POLO&quot;</font></span></em></strong></span><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>dimecres&nbsp;&nbsp;21&nbsp;de juny&nbsp;a 2/4 de 10&nbsp;del vespre</strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><span style='font-size: 28px'><em><strong><span style='font-size: 20px'><span style='font-size:36px;'>-----------------------</span></span></strong></em></span></span></div>
Dijous, 22 de Juny
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Sala d&#039;Actes de la Biblioteca Francesc Candel
Resum: ESPECTACLE POÈTIC.(BIBLIOTECA FRANCESC CANDEL)....................
Descripció: <h3 style='text-align: center'><span style='color:#FF0000;'><strong><span style='font-size:24px;'>La secci&oacute; Amics d&#39;Alpha 63 de

l&rsquo;Ateneu de Cultura Popular de l&#39;Hospitalet</span></strong></span></h3>

<h3 style='text-align: center;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:36px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Presenta un Recital dels</span></strong></em></span></span></h3>

<h3 style='text-align: center'><span style='font-size:48px;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&nbsp;&quot;POEMES IN&Egrave;DITS&quot;

de</span></span></em>

<span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><span style='font-size:72px;'><span style='color:#0000CD;'>Isabel Clara Sim&oacute;</span></span></span></strong></span>

<span style='color:#0000CD;'><strong><span style='font-size:24px;'>Premi d&#39;Honor de les Lletres Catalanes</span></strong></span>

&nbsp;

<strong><span style='font-size:22px;'>Dijous, 22&nbsp;de juny&nbsp;de 2017 a les 7 de la tarda

a la Sala d&#39;Actes de la Biblioteca Francesc Candel

(C/.&nbsp;Amnistia Internacional, 10, 08038 Barcelona)</span></strong><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 33.6px;'><b><i><span style='font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 128);'>------------------------------------------------------------</span></i></b></span></font></h3>
Dissabte, 15 de Juliol
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 348................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA ALS JARDINS

MARIMURTRA&quot;</span></font></span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'><span style='font-size:28px;'>(BLANES)</span></span></font></span></span></em></strong><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><strong>dissabte 15&nbsp;de juliol&nbsp;de&nbsp;2017</strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA

o</strong></span></span></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:26px;'>Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71 &nbsp;</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'><strong>-----------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Dilluns, 17 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Sala d&#039;actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: ACTES FESTA MAJOR (69a EXPOSICIÓ.................
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:28px;'><span style='font-size:36px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Del 22&nbsp;de juny&nbsp;al 14&nbsp;de juliol&nbsp;de 2017</strong></em></span></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size:72px;'>69a.EXPOSICI&Oacute;</span></strong></em></span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size:72px;'><span style='font-size:48px;'>AULA RAFAEL GARRICH</span></span></strong></em></span></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size:72px;'><span style='font-size:48px;'>INFANTIL I ADULTS</span></span></strong></em></span></span></span>

<span style='font-size: 20px'><span style='font-size:72px;'><span style='color: #0000ff'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Dibuixos i Pintures</strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size: 18px'><span style='font-size: 22px'>Inauguraci&oacute; dijous&nbsp;22&nbsp;de juny de 2017&nbsp;a 2/4 de 8 del vespre</span></span></strong></em></span></span><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'>------------------------------------</span></span></p>
Divendres, 8 de Setembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: LECTURA DRAMATITZADA.....................
Descripció: <h3 style='text-align: center'><span style='font-size: 20px;'><b>EN MOTIU DE L&#39;11 DE SETEMBRE

LECTURA DRAMATITZADA DE</b></span>

<span style='color:#0000FF;'><strong><span style='font-size: 72px;'>&quot;LA DETENCI&Oacute;

D&#39;ANTONI GAUDI&quot;</span></strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 36px;'><b><i>A c&agrave;rrec d&#39;un grup de socis i

col&middot;laboradors de l&#39;Ateneu</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:48px;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&nbsp;</span></span></em><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'>divendres 8</span></span></strong></span><strong><span style='font-size:22px;'>&nbsp;<span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'>de setembre&nbsp;</span>de 2017 a &nbsp;2/4 de 8&nbsp;del vespre</span></strong>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 33.6px;'><b><i><span style='font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 128);'>------------------------------------------------------------</span></i></b></span></font></h3>
Dissabte, 9 de Setembre
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 349................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A LA POBLACIO DE

PERETALLADA&quot;</span></font></span></span></em></strong>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><strong>dissabte 9 de setembre&nbsp;de&nbsp;2017</strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA

o</strong></span></span></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:26px;'>Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71</span></span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:26px;'>DIA DE PAGAMENT : dimarts 5 de setembre &nbsp;</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'><strong>-----------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Dissabte, 30 de Setembre
Hora: 10:00 - 13:00
Lloc: CAIXA FORUM
Resum: &quot;VISITA CULTURAL&quot;.............
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:26px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>VISITA CULTURAL A LA F&Agrave;BRICA MODERNISTA</span></span></strong></em></span>

<span style='color: #000000'><span style='font-size: 24px'>&nbsp;&nbsp;<span style='font-size:48px;'> </span></span></span><span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;CAIXA FORUM&quot;</span></strong></em></span></span><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px; line-height: 28.7999992370605px;'><b><i>Dissabte 30&nbsp;de setembre&nbsp;de 2017&nbsp;a les 10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px;'><b><i>andanada metro L1 estaci&oacute; Avgda.Carrilet</i></b></span></font>

<span style='font-size:48px;'>--------------------------</span></h2>
Dilluns, 9 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 350................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA AL PONT DE SUERT,

VALL DE BO&Iacute;, PARC NACIONAL

D&#39;AIG&Uuml;ES TORTES, VIELLA, ETC.&quot;</span></font></span></span></em></strong><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><strong>del dilluns 9 al dijous

12 d&#39;octubre de 2017</strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA

o</strong></span></span></em></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:26px;'>Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71 &nbsp;</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'><strong>-----------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Dissabte, 21 de Octubre
Hora: 10:00 - 13:30
Lloc: CAIXA FORUM
Resum: CURSOS I TALLERS.................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><em><strong><span style='font-family: arial,helvetica,sans-serif;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#008000;'>&nbsp;<span style='font-size:28px;'><span style='background-color:#FFD700;'>APLA&Ccedil;AT FINS NOU AVIS</span></span></span></span></span></strong></em></span>

&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:36px;'><span style='color:#ff0000;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>PRESENTACI&Oacute; DELS DIVERSOS

CURSOS I TALLERS 2017-2018</span></strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center'><span style='font-size:48px;'>------------------------</span></div>
Dissabte, 4 de Novembre
Hora: 10:00 - 13:00
Lloc: MUSEU FREDERIC MARÉS - BARCELONA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL&quot;.............
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:26px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>VISITA CULTURAL AL MUSEU</span></span></strong></em></span>

<span style='color: #000000'><span style='font-size: 24px'>&nbsp;&nbsp;<span style='font-size:48px;'> </span></span></span><span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;FREDERIC MAR&Eacute;S&quot;</span></strong></em></span></span><span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px; line-height: 28.7999992370605px;'><b><i>Dissabte 4&nbsp;de novembre de 2017&nbsp;a les 10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px;'><b><i>andanada metro L1 estaci&oacute; Avgda.Carrilet</i></b></span></font>

<span style='font-size:48px;'>--------------------------</span></h2>
Divendres, 10 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Sala d&#039;actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ DE PINTURA ..............
Descripció: <p style='text-align: center;'><span style='font-size: 20px'><span style='font-size:36px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Exposici&oacute; Retrospectiva</span></strong></em></span>

<span style='color: #0000ff'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size: 18px'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style='font-size:26px;'>&nbsp;</span></span></strong></em></span></span><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:26px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Pintures de

<span style='font-size:48px;'>CARME CAMARASA</span></strong></em></span></span></span></span>

<span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size: 36px;'>Inauguraci&oacute; divendres 10 de novembre&nbsp;

a 2/4 de 8 del vespre</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:28px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Romandr&agrave; oberta fins el 24 de novembre de 2017</span></strong></em></span>&nbsp;</p>
Divendres, 17 de Novembre
Hora: 19:45 - 21:15
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: PARADIGMES ?
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em style='font-size: 28px;'>Una prospecci&oacute; a la intimitat per

con&egrave;ixer models de vida diferents.</em><font color='#0000cd' style='font-size: 28px;'><i>Presentat&nbsp;per Amics d&#39;Alpha 63</i></font><font style='font-size: 28px;'><i>conversarem amb</i></font>

<font color='#ff0000'><span style='font-size: 72px;'><i>Xavier Aragay</i></span></font><em>del paper de l&#39;escola en la societat del segle XXI</em></span></strong><i><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>Ens presentar&agrave; el seu projecte</strong></span></i></h2>

<h2 style='text-align: center'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 36px;'><b><i>TRANSFORMAR L&#39;EDUCACI&Oacute;</i></b></span></font>

<span style='font-size:28px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;necessari i possibleDivendres 17&nbsp;de novembre&nbsp;de 2017

a tres quarts&nbsp;de vuit del vespre</span></strong></em></span>

<span style='font-size:36px;'>------------------------------------------</span>

&nbsp;</h2>
Hora: 19:45 - 21:15
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: PARADIGMES ?..........(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em style='font-size: 28px;'>Una prospecci&oacute; a la intimitat per

con&egrave;ixer models de vida diferents.</em><font color='#0000cd' style='font-size: 28px;'><i>Presentat&nbsp;per Amics d&#39;Alpha 63</i></font><font style='font-size: 28px;'><i>conversarem amb</i></font>

<font color='#ff0000'><span style='font-size: 72px;'><i>Xavier Aragay</i></span></font><em>del paper de l&#39;escola en la societat del segle XXI</em></span></strong><i><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>Ens presentar&agrave; el seu projecte</strong></span></i></h2>

<h2 style='text-align: center'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 36px;'><b><i>TRANSFORMAR L&#39;EDUCACI&Oacute;</i></b></span></font>

<span style='font-size:28px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;necessari i possibleDivendres 17&nbsp;de novembre&nbsp;de 2017

a tres quarts&nbsp;de vuit del vespre</span></strong></em></span>

<span style='font-size:36px;'>------------------------------------------</span>

&nbsp;</h2>
Dissabte, 18 de Novembre
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 351................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA AL CASTELL DE CONCABELLA&quot;</span></font></span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>Arxiu Manuel de Pedrolo</span></font></span></span></em></strong>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><strong>dissabte 18&nbsp;de novembre&nbsp;de 2017</strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA

o</strong></span></span></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:26px;'>Pere Rovira&nbsp; &nbsp; &nbsp;670 70 21 51

Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71 &nbsp;</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'><strong>-----------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Divendres, 24 de Novembre
Hora: 19:45 - 21:15
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: LECTURA DRAMATIZADA.....................
Descripció: <h3 style='text-align: center'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>&nbsp;<span style='font-size:36px;'>la secci&oacute; Amics d&#39;Alpha 63 de l&#39;Ateneu

presenta la lectura dramatizada</span></i></b></font>

<span style='color:#0000FF;'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><span style='font-size: 72px;'>MANUEL DE PEDROLO</span></em></span></strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style='font-size:48px;'>home i comprom&iacute;s</span></span></strong></em></span></span><em><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><b>l&#39;any vinent commemorarem els 100 anys del naixement de

l&#39;escriptor m&eacute;s prol&iacute;fic i censurat de la literatura catalana</b></span></span></span>

&nbsp;</em>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:22px;'>Divendres, 24&nbsp;de novembre&nbsp;de 2017 a 3/4 de&nbsp;8&nbsp;del vespre</span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 33.6px;'><b><i><span style='font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 128);'>------------------------------------------------------------</span></i></b></span></font></h3>
Dissabte, 2 de Desembre
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 352................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA GUIADA AL MUSEU DEL

CASTELL DE PERALADA &quot;</span></font></span></span></em></strong><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><strong>dissabte 2&nbsp;de desembre&nbsp;de 2017</strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><strong>INSCRIPCIONS A SECRETARIA 93 337.05.78

o</strong></span></span></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:26px;'>Pere Rovira&nbsp; &nbsp; &nbsp;670 70 21 51

Lluisa Garcia &nbsp; &nbsp;93 337 22 45

Marti Guerrero &nbsp; 93 261 07 71 &nbsp;</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'><strong>-----------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Diumenge, 3 de Desembre
Hora: 12:00 - 20:00
Lloc: plaça Ajuntament - Roselles, 25 i sala actes Ateneu
Resum: DIA DEL SOCI ........
Descripció: <h2 style='text-align: center'><em><strong><span style='font-size:72px;'><span style='color:#0000FF;'>CELEBRACI&Oacute; DEL

DIA DEL SOCI</span></span>

<font color='#ff0000'><span style='font-size: 36px;'>BALLADA DE SARDANES</span></font>

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-size: 36px;'><span style='font-size:28px;'>a c&agrave;rrec de la cobla</span> &quot;CONTEMPOR&Agrave;NIA&quot;</span></span>

<font color='#ff0000'><span style='font-size: 36px;'><span style='font-size:28px;'>a la mitja part recital de poesias de&nbsp;</span></span></font>

<font color='#0000cd'><span style='font-size: 36px;'>JOAN VINYOLI</span></font>

<font color='#ff0000'><span style='font-size: 36px;'><span style='font-size:28px;'>a les&nbsp;12 del migdia</span></span></font>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size: 36px;'><span style='font-size:28px;'>a la pla&ccedil;a de l&#39;Ajuntament</span></span></span>

<font color='#ff0000'><span style='font-size: 36px;'>-------------------------------------

DINAR DE GERMANOR</span></font>

<span style='font-size: 28px'><span style='color:#0000ff;'>Restaurant Roselles 25</span></span></strong></em>

<span style='color:#ff0000;'><span style='font-size: 24px'><span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><strong><em>a 2/4 de 3 del migdia</em></strong></span></span></span></span></h2>

<div style='text-align: center;'><em><strong><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:36px;'>--------------------------------------</span></span></strong></em>

<em><strong><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:28px;'>a les 6 del vespre a la sala d&#39;actes de l&#39;Ateneu</span></span></span></strong></em>

<em><strong><span style='font-size: 36px;'>concert coral a c&agrave;rrec del grup</span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'><span style='font-size:72px;'>&quot;COR DE NIT&quot;</span></span></span>

<font color='#0000cd'><span style='font-size: 36px;'>-------------------------------</span></font></strong></em></div>
Dimecres, 13 de Desembre
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: INAUGURACIÓ PESSEBRES......................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:48px;'><span style='color:#FF0000;'>INAUGURACI&Oacute;&nbsp;DEL PESSEBRE

DE L&#39;ATENEU</span></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:28px;'>AMB LECTURA

DRAMATITZADA DE

POEMES NADALENCS

A C&Agrave;RREC DE LES S&Ograve;CIES DE L&#39;ATENEU</span></span>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#FF0000;'>MATILDE MARC&Eacute;

DOLORS NAT i

DOLORS SALA</span></span><span style='font-size:26px;'>Dimecres 13 de desembre a 2/4 de 8 del vespre

-----------------------------</span></strong></em></span></span></div>
Dimecres, 20 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: 70a EXPOSICIÓ.................
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size: 20px'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size: 26px'>Del 20&nbsp;de desembre al 30&nbsp;de gener de 2018</span></strong></em></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size: 26px'><u><span style='font-size:36px;'><span style='background-color:#FFFF00;'>PRORROGADA FINS EL DIA 31 DE GENER</span></span></u></span></strong></em></span></span>

<span style='font-size: 20px'><span style='font-size: 36px'><span style='color: #0000ff'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size:48px;'>Dibuixos i pintures</span></strong></em></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>AULA RAFEL GARRICH</strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size: 18px'><span style='font-size: 22px'>(INFANTIL I ADULTS)

Inauguraci&oacute; dimecres&nbsp;20&nbsp;de desembre a 2/4 de&nbsp;8 del vespre

<span style='color:#FF0000;'>----------------------------</span></span></span></strong></em></span></span></p>
Dimecres, 27 de Desembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l&#039;Ateneu de Cultura Popular
Resum: CONCERT ..................
Descripció: <div style='text-align: center;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive' size='7'><b><i><span style='font-size:28px;'>CONCERT DE LA CORAL INFANTIL </span></i></b></font>

<span style='color:#ff0000;'><font face='comic sans ms, cursive' size='7'><b><i>&quot;ELS MATINERS&quot;</i></b></font></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 205);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Dimecres&nbsp;27&nbsp;de desembre de 2017&nbsp;a les 7 del vespre&nbsp;</span></strong></em></span><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 26px; line-height: 41.5999984741211px;'><b><i><span style='color:#FF0000;'>PREU D&#39;ENTRADA: &nbsp;<span style='font-size:36px;'>UNA</span>&nbsp;</span><span style='font-size:36px;'><span style='color:#FF0000;'>JOGUINA</span>

<span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></i></b></span></font></div>
Dijous, 28 de Desembre
Hora: 21:30 - 22:45
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: El Poema de Nadal............................
Descripció: <div style='text-align: center'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 20px;'><b><i>La Secci&oacute; Amics d&#39;Alpha 63 de l&#39;Ateneu

us convida al recital nadalenc de</i></b></span></font>

&nbsp;</div>

<div style='text-align: center'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 20px;'><b><i>el <span style='font-size:72px;'>POEMA</span>

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;de <span style='font-size:72px;'>NADAL&nbsp;</span></i></b></span></font><span style='font-size:72px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em><span style='font-size:20px;'>de Josep Maria de Segarra</span></em></strong></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:48px;'>............Veus i cor&nbsp;</span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:72px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em><span style='font-size:20px;'><span style='font-size:48px;'>&nbsp; &nbsp;<span style='font-size:20px;'>Fons musical amb nadales cantades per la Coral Xalesta (enregistrament de l&#39;any 2012)&nbsp;</span></span></span></em></strong></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:72px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><em><span style='font-size:20px;'><span style='font-size:48px;'><span style='font-size:20px;'><span style='color:#0000CD;'>Dijous 28 de desembre de 2017 a dos quarts de deu de la nit

---------------------------------------</span></span></span></span></em></strong></span></span></div>

<div style='text-align: center;'>

&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar