concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Desembre de 2019

Desembre de 2019

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Diumenge, 1 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Sala d'actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA..............Veure més.................
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Del 28&nbsp;de novembre&nbsp;al 27&nbsp;de desembre&nbsp;de 2019</strong></em></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>EXPOSICI&Oacute;&nbsp; COMMEMORATIVA</strong></em></span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>RAFAEL GARRICH 25 ANYS</strong></em></span></span>

<span style='color: #0000ff'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Dibuixos i Pintures</strong></em></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Inauguraci&oacute; dijous&nbsp;28&nbsp;de novembre&nbsp;de 2019&nbsp;

a 2/4 de 8 del vespre</strong></em></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><em><span style='font-size:18px;'><strong>A LES SALES D&#39;EXPOSICIONS DE L&#39;ATENEU</strong></span></em></span>

<span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Hora: 12:00 - 20:00
Lloc: plaça Ajuntament - Roselles, 25 i sala actes Ateneu
Resum: DIA DEL SOCI .....................(veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><em><strong><span style='font-size:48px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000FF;'>&quot;CELEBRACI&Oacute; DEL

DIA DEL SOCI&quot;</span></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><font color='#0000cd'>-------------------------</font>

<font color='#ff0000'>BALLADA DE SARDANES</font></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='color:#0000FF;'>a c&agrave;rrec de la cobla &quot;CONTEMPOR&Agrave;NIA&quot;</span></span>

<font color='#ff0000'>a les&nbsp;12 del migdia</font>

<span style='color:#0000CD;'>a la pla&ccedil;a de l&#39;Ajuntament</span>

<font color='#ff0000'>-------------------------------------

<span style='font-size:36px;'>DINAR DE GERMANOR</span></font>

<span style='color:#0000ff;'>Restaurant El Celler del Museu</span></span></strong></em>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#ff0000;'><strong><em>a 2/4 de 3 del migdia</em></strong></span></span></span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em style='font-size: 20px;'><strong><span style='color:#0000FF;'>--------------------------------------</span></strong></em>

<em style='font-size: 20px;'><strong><span style='color:#FF0000;'>a les 6 del vespre a la sala d&#39;actes de l&#39;Ateneu</span></strong></em>

<em style=''><strong style=''><span style='font-size:22px;'>projecci&oacute; del documental</span>

<span style='font-size: 36px;'><span style='color:#FF0000;'>&quot;Ateneus: llavor de llibertat&quot;</span>

<span style='font-size:20px;'><span style='color:#0000CD;'>produ&iuml;da per la Federaci&oacute; d&#39;Ateneus de Catalunya</span></span></span>

<font color='#0000cd' style='font-size: 20px;'>-------------------------------</font></strong></em></span></h2>
Divendres, 13 de Desembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DE L&#039;ATENEU
Resum: INAUGURACIÓ PESSEBRE.....................(Veure mès).
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-family: &quot;comic sans ms&quot;, cursive;'><em style=''><strong style=''><span style='font-size: 18px;'>LECTURA DE&nbsp;</span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><span style='font-size:36px;'>EL POEME DEL

PESSEBRE</span></span>

<span style='font-size:20px;'><span style='color:#0000CD;'>de Joan Alavedra</span></span>

<span style='font-size:16px;'>A C&Agrave;RREC DE&nbsp;S&Ograve;CIES/IS&nbsp;DE L&#39;ATENEU

I COL&middot;LABORADORS

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:20px;'>A CONTINUACI&Oacute;</span></span></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><span style='font-size:36px;'>INAUGURACI&Oacute;&nbsp;DEL PESSEBRE

DE L&#39;ATENEU</span></span>

<span style='font-size: 16px;'>Divendres&nbsp;13 de desembre de&nbsp;2019

a 2/4 de 8 del vespre</span>

<span style='font-size: 22px;'>-----------------------------</span></strong></em></span></div>
Dilluns, 23 de Desembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l&#039;Ateneu de Cultura Popular
Resum: CONCERT .................Veure més.
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:12px;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:36px;'>CONCERT </span></i></b></font>

<span style='color:#000000;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:28px;'>de la Coral Infantil&nbsp;</span></i></b></font></span>

<span style='color:#ff0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:36px;'>&quot;ELS MATINERS&quot;</span></i></b></font></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:28px;'>I el Cor Jove</span></i></b></font>

<span style='color:#ff0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='font-size:36px;'>&quot;COR DE NIT&quot;</span></i></b></font></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:12px;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='font-size:20px;'>Dilluns&nbsp;23&nbsp;de desembre de 2019&nbsp;a les 7 del vespre&nbsp;</span></span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 41.6px;'><b><i><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'>PREU D&#39;ENTRADA: &nbsp;UNA&nbsp;JOGUINA</span></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></span></i></b></span></font></span></div>

Gràcies a PHP iCalendar