concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - 28 de Gener - 3 de Febrer

28 de Gener - 3 de Febrer

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dijous, 31 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Sala d'actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ...FONS PATRIMONIAL.............Veure mès.
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Del 15&nbsp;al 31 de gener de 2019</strong></em></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>EXPOSICI&Oacute; DIBUIXOS, PINTURES I GRAVATS</strong></em></span></span>

<span style='font-size:16px;'><span style='color:#0000FF;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>OBRES PROCEDENTS DEL NOSTRE FONS PATRIMONIAL</strong></span></em></span></span></span>

<span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: RECITAL....................Veure mès
Descripció: <h3 style='text-align: center'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>&nbsp;HOMENATGE AL POETA

<span style='font-size:16px;'><span style='color:#0000CD;'>VICENT ANDR&Eacute;S ESTELL&Eacute;S</span></span>

<span style='font-size:12px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:14px;'>Recital d&#39;una selecci&oacute; dels seus poemes

a c&agrave;rrec d&#39;un grup de socis de l&#39;Ateneu&nbsp;</span></span></span></i></b></font>

<span style='font-size: 12px;'><span style='font-size: 14px;'><em><strong><span comic='' sans=''><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'>Acte presentat i condu&iuml;t per

<span style='font-size:16px;'>ANTONI PRATS</span>

poeta i cr&iacute;tic literari</font></span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:12px;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dijous, 31&nbsp;de gener&nbsp;de 2019 a 2/4 de&nbsp;8&nbsp;del vespre

a la sala d&#39;actes de l&#39;Ateneu</strong></em></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 33.6px;'><b><i><span style='color: rgb(0, 0, 128);'>------------------------------------------------------------</span></i></b></span></font></span></h3>

Gràcies a PHP iCalendar