concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Novembre de 2018

Novembre de 2018

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dijous, 1 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Sala d'actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIO FOTOGRAFICA................(Veure més).
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Del 22&nbsp;d&#39;octubre&nbsp;al 5&nbsp;de novembre&nbsp;de 2018</strong></em></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>EXPOSICI&Oacute; FOTOGRAFICA</strong></em></span></span>

<font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive'><b><i>CLUB MUNTANYENC DE L&#39;HOSPITALET</i></b></font>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Inauguraci&oacute; dilluns&nbsp;22&nbsp;d&#39;octubre&nbsp;de 2018&nbsp;

a 2/4 de 8 del vespre</strong></em></span></span>

<span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Dissabte, 3 de Novembre
Hora: 10:00 - 13:00
Lloc: BIBLIOTECA NACIONAL DE CATLUNYA
Resum: &quot;VISITA CULTURAL NÚM.12&quot;.............(Veure més)
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural a la</span></span></strong></em>

<span style='color: #000000'>&nbsp;&nbsp; </span>

<span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;BIBLIOTECA NACIONAL DE CATALUNYA&quot;</span></strong></em></span>

<span style='color:#FF0000;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Dissabte 3&nbsp;de novembre&nbsp;de 2018&nbsp;a les 10&nbsp;del mat&iacute;</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><strong><em>*********************</em></strong></span></span></span></h2>
Dijous, 15 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Sala Exposicions - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA..........(Veure més)
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&nbsp;Del 15 de novembre&nbsp;al 7&nbsp;de desembre&nbsp;de 2018</strong></em></span></span>

<strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:20px;'><span style='color:#FF0000;'>EXPOSICI&Oacute; COMMEMORATIVA</span></span></span></em></strong>

<span style='font-size:20px;'><span style='color:#FFFF00;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i><span style='background-color:#000080;'>CENTENARI DEL NAIXEMENT DE MARIA AURELIA CAPMANY</span></i></b></font></span></span>

<span style='font-size:36px;'>*********************</span></p>
Dissabte, 17 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: L&#039;ATENEU FA TEATRE...........(Veure mé)
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:11px;'><span style='font-size:20px;'><span style='color: rgb(255, 255, 0);'><span style='font-family: &quot;comic sans ms&quot;, cursive;'><em><strong><span style='background-color: rgb(0, 0, 0);'>CENTENARI DEL NAIXEMENT DE</span>

<span style='background-color: rgb(0, 0, 0);'>MARIA AUR&Egrave;LIA CAPMANY</span></strong></em></span></span></span><br style='font-size: 14px;' />
<span style='font-size:20px;'><span style='font-family: &quot;comic sans ms&quot;, cursive;'><strong>Les Seccions Grup de Teatre&nbsp;

Margarida Xirgu i&nbsp;Amics d&#39;Alpha 63

PRESENTEN</strong></span></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><span style='font-family: &quot;comic sans ms&quot;, cursive;'><em><strong><span style='font-size:36px;'>&quot;Feli&ccedil;ment,&nbsp;</span></strong>

<span style='font-size:36px;'><span style='font-size:20px;'>jo soc</span><strong><span style='font-size:18px;'>&nbsp;</span>una Dona</strong></span></em></span></span>

<span style='font-size:20px;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dissabte 17 de novembre a les 20:30 hores

Diumenge 18 de novembre a les 19:00 hores

Dissabte 24 de novembre a les 20:30 hores

Diumenge 25 de novembre d les 19:00 hores</strong></em></span></span></span><span style='font-size:28px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>*******************************</i></b></font></span></span></div>

<p>&nbsp;</p>
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 361...............(Veure més).
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot;</strong></span></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:22px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&quot;VISITA A CAN FUIVES&quot;</strong></em></span></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Centre Mundial del Ruc Catal&aacute;</strong></em></span></span></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 18px;'><b><i><span style='color:#0000CD;'>Dissabte 17 de novembre de 2018</span>

Pagament a Secretaria

Dimarts 13 de novembre de 6 a 8 del vespre</i></b></span></font><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:18px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp;</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>********************</strong></em></span></span>

&nbsp;</div>
Dijous, 29 de Novembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONFERÈNCIA...........(Veure més)..
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:36px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='background-color:#FFFF00;'>QUICO SABAT&Eacute;</span></strong></em></span></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='background-color:#FFFF00;'>I EL MAQUIS LLIBERTARI A CATALUNYA</span></strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>

<div><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;a c&agrave;rrec de&nbsp;&nbsp;</strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 36px;'><b><i>Ricard de Vargas (Historiador)</i></b></span></font><span style='font-size:20px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:26px;'>Dijous&nbsp;dia 29&nbsp;de novembre&nbsp;de 2018&nbsp;a 2/4 de 8&nbsp; del ves</span>pre</strong></em></span></span>

<span style='font-size:24px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ATENEU</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:24px;'><font face='comic sans ms, cursive'><b><i>*******************************</i></b></font></span></div>

<p>&nbsp;</p>

Gràcies a PHP iCalendar