concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Abril de 2017

Abril de 2017

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dissabte, 8 de Abril
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 345................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:48px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A MONTSERRAT&quot;</span></font></span><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>DINAR A COLLBAT&Oacute;</span></font></em></strong>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'><strong>dissabte 8&nbsp;d&#39;abril&nbsp;de&nbsp;2017&nbsp;a les 8 del mat&iacute;</strong></span><span style='font-size:28px;'><strong>----------------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Dijous, 20 de Abril
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Sala d&#039;actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE.............
Descripció: <h1 style='text-align: center;'><span style='font-size: 36px;'><span style='color:#0000FF;'><strong><em>Presentaci&oacute; del llibre</em></strong></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font>&nbsp;

<span style='font-size:72px;'><em>&quot;ESCRITS I

POEMES&quot;</em></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></strong></span>

<span style='color:#0000CD;'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><span style='font-size:72px;'><em><span style='font-size:48px;'>de Matilde Marc&eacute;</span></em></span></span></strong></span></span><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size: 36px;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><span style='font-size: 26px;'>llibre&nbsp;n&uacute;m. 30&nbsp;de la Col&middot;lecci&oacute; la Medusa&nbsp;</span></span></strong></em></span></span></h1>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size: 36px; line-height: 57.6px;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Dijous&nbsp;dia 20 d&#39;abril de 2017

a 2/4 de 8 del vespre</strong></em></span></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:48px;'>------------------</span></strong></em></span></span></span>&nbsp;</div>
Dissabte, 22 de Abril
Hora: 18:00 - 19:30
Lloc: SALA D&#039;ACTES DE L&#039;ATENEU
Resum: TEATRE A L&#039;ATENEU.................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size: 36px'><strong><em><span style='font-size:24px;'><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>El GRUP &quot;LES ESCOLES DE GELIDA TEATRE&quot;

presenta&nbsp;</font></span></span>

<span style='font-size:48px;'><font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;LA NOSTRA LLEGENDA

DE SANT JORDI&quot;</font></span></em></strong></span>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>de Irene Puig i Camprecios</span></span></strong></em></span></span><span style='font-size:24px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong><span style='font-size:28px;'>dissabte 22 d&#39;abril a les 6 de la tarda

i a les 8 del vespre</span></strong></em></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>CAL RESERVAR LES INVITACIONS&nbsp;A SECRET&Agrave;RIA</strong></em></span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><span style='font-size: 28px'><em><strong><span style='font-size: 20px'><span style='font-size:36px;'>-----------------------</span></span></strong></em></span></span></div>
Diumenge, 23 de Abril
Hora: 11:00 - 13:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: XXII TROBADA DE PUNTAIRES.................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size: 28px;'><strong><em><font color='#ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font><span style='font-size:48px;'>&quot;XXII TROBADA COMARCAL

DE PUNTAIRES&quot;</span></font></font></span></font>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>Rambla de Just Oliveras</font></font></span>

<font><font>(entre els carrers de Barcelona i Tarragona) </font></font></em></strong>

<span style='color: rgb(0, 0, 255);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>DIUMENGE 23&nbsp;d&#39;abril de 11 a 2/4 de 2</font></font></span></strong></em></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>Dins el marc de les Festes de Primavera

---------------------</font></font></span></strong></em></span></span></div>

Gràcies a PHP iCalendar