concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Març de 2017

Març de 2017

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dimecres, 8 de Març
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: MUSICAL i POÈTIC.....................
Descripció: <h3 style='text-align: center'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><b>&nbsp;<span style='color:#0000CD;'><span style='background-color:#FFFF00;'>DIA INTERNACIONAL DE LA DONA</span></span></b></em></span></span><span style='font-size:28px;'><span style='color:#00FF00;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>CONCERT DE LA</strong></em></span></span></span>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 48px;'><b><i>CORA<span style='font-size:72px;'>L</span></i></b></span></font>

<span style='font-size: 72px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:36px;'>cor femen&iacute; &nbsp;&nbsp;</span></strong></em></span><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>H<span style='font-size:48px;'>EURA</span></strong></em></span></span></span></h3>

<div><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong><span style='font-size: 36px;'>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Directora:Gemma Andreu</span></strong></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='color:#FF0000;'>i</span>

<span style='color:#0000CD;'>LECTURA DE POEMES ESCRITS

NOM&Eacute;S PER DONES A C&Agrave;RREC DE

TRES S&Ograve;CIES DE L&#39;ATENEU DE

CULTURA POPULAR</span></strong></em></span></span></div>

<h3 style='text-align: center'>

&nbsp;

<span style='color:#FF0000;'><strong><span style='font-size:22px;'>Dimecres, 8 de Mar&ccedil;&nbsp;de 2017&nbsp;a dos quarts de vuit del vespre</span></strong></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 33.6px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:16px;'><strong><i><span style='color: rgb(0, 0, 128);'>CAL RETIRAR L&#39;ENTRADA PER CONTROL AFORAMENT DE LA SALA</span></i></strong></span></span>

<b><i><span style='font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 128);'>------------------------------------------------------------</span></i></b></span></font></h3>
Divendres, 10 de Març
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: PARADIGMES ?
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em style='font-size: 28px;'>Una prospecci&oacute; a la intimitat per

con&egrave;ixer models de vida diferents.</em><font color='#0000cd' style='font-size: 28px;'><i>Presentada per Amics d&#39;Alpha 63</i></font><font color='#ff0000'><span style='font-size: 72px;'><i>Isabel Clara Sim&oacute;</i></span></font>

<span style='font-size:24px;'><font color='#0000cd'><i>49&egrave; Premi d&#39;Honor de les Lletres Catalanes de 2017</i></font></span></span></strong>

<i><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>exposar&aacute; la seva visi&oacute; personal de la literatura com a eina de

comunicaci&oacute; de pensament i experi&egrave;ncia vital, amb el lema.</strong></span></i></h2>

<h2 style='text-align: center'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:20px;'><i><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'>Parlar, llegir, escriure</span></span></i></span></span></strong><span style='font-size:28px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Divendres 10 de mar&ccedil; de 2017

a dos quarts de vuit del vespre</span></strong></em></span>

<span style='font-size:36px;'>------------------------------------------</span>

&nbsp;</h2>
Diumenge, 12 de Març
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONCERT..................
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:48px;'>concert a c&agrave;rrec del grup</span></span></em></strong></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:72px;'><span style='color:#ff0000;'>&quot;NEW GOSPEL&quot;</span></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:48px;'>diumenge&nbsp;12 de mar&ccedil;&nbsp;de&nbsp;2017</span></span></span></strong></em></span>

<em style='font-size: 24px;'><strong><span style='font-family: &quot;comic sans ms&quot;, cursive;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><span style='font-size: 48px;'>&nbsp;</span></span></span></strong></em><span style='font-size:24px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000ff;'>a les&nbsp;7&nbsp;del vespre</span></span><span style='font-size:36px;'><span style='color:#ff0000;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</span></span></span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'>

<span style='font-size:18px;'><em><strong>S&#39;HAN DE PASSAR A BUSCAR LES ENTRADES PER SECRETARIA

DE DILLUNS A DIJOUS DE 18h A 21h

DIVENDRES DE 18h A 20h</strong></em></span></div>

<h2 style='text-align: center'><span style='color:#000080;'><span style='font-size:36px;'>---------------------------------------</span></span></h2>
Dissabte, 18 de Març
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 344................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span>

<font><span style='line-height: 57.6px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive' style='font-weight: bold;'><span style='font-size: 48px;'><i>&quot;Visita al museu de </i></span></font><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive' style='font-weight: bold;'><span style='font-size: 48px;'><i>vestits de

paper i la Fira anual de Sant Josep de&nbsp;Mollerussa&quot;</i></span></font></span></font><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive' style='font-weight: bold; font-style: italic;'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>DINAR AL RESTAURANT &quot;COM A CASA&quot;</span></font><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><span style='color:#0000CD;'><strong>dissabte 18&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;de&nbsp;2017&nbsp;</strong></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:28px;'><strong><span style='font-size:36px;'>inscripcions a Secretaria</span></strong></span></span>

<span style='font-size:28px;'><strong>----------------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Diumenge, 19 de Març
Hora: 12:00 - 13:30
Lloc: SALA D&#039;ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONTA CONTES..............
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><font color='#ff0000'><span style='font-size: 72px;'><i>CONTA CONTES</i></span></font></span></strong><span style='font-size:28px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:36px;'>Diumenge&nbsp;19&nbsp;de mar&ccedil; de 2017

a les 12 del migdia</span></span></span></strong></em><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>obertura de taquilla

1 h. abans de l&#39;espectacle</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size:36px;'>---------------------------------------</span>

&nbsp;</h2>
Dissabte, 25 de Març
Hora: 18:30 - 20:00
Lloc: SALA D&#039;ACTES DE L&#039;ATENEU
Resum: TEATRE A L&#039;ATENEU.................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size: 36px'><strong><em><span style='font-size:24px;'><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>El grup teatral Margarida Xirgu presenta&nbsp;</font></span></span>

<span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;CAF&Egrave;

TEATRE&quot;</font></span></em></strong></span><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>dissabte&nbsp;25 de mar&ccedil;&nbsp;a 2/4 de&nbsp;7 del vespre

SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><span style='font-size: 28px'><em><strong><span style='font-size: 20px'><span style='font-size:36px;'>-----------------------</span></span></strong></em></span></span></div>

Gràcies a PHP iCalendar