concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Dimecres, 1 de Juliol

Dimecres, 1 de Juliol

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dimecres, 1 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: a la nostra seu
Resum: TALLER DE CUINA PER INFANTS.................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:28px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><span style='color:#FF0000;'>DEL 29 DE JUNY FINS AL 24 DE JULIOL, CASAL &ndash; TALLER DE CUINA PER A INFANTS </span></span>

Per a aquest mes de juliol s&rsquo;ha organitzar un casal-taller per a nens de 6&nbsp;a 12 anys que t&eacute; com a base un taller de cuina. El taller ser&agrave; per setmanes independents, que es podran repetir. Horari: de les 9 del mat&iacute; fins a les 2 del migdia. M&agrave;xim 15 places. Inscripcions a secretaria. <span style='font-size:36px;'>Organitza: EDUCACHEF&nbsp;

<span style='color:#0000FF;'>---------------------</span></span></span></strong></em></span>

&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar