concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - 2015

2015

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dilluns, 5 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Sala d'actes de l'Ateneu
Resum: ELS REIS MAGS DE L'ATENEU............................................
Descripció: <p style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><strong><em><font color='#ff0000'>Us esperem a l&#39;Ateneu amb els vostres </font></em></strong></span><strong style='font-size: 28px;'><em><font color='#ff0000'>fills, nets, nebots o amics.</font></em></strong>

<em style='font-family: 'comic sans ms', cursive; color: rgb(0, 0, 255); font-size: 36px;'><strong><span style='font-size:28px;'>el dia 5 de gener del 2015&nbsp;</span></strong></em><strong><em><span style='color:#0000ff;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'>despres

de la cavalcada</span></span></span></em></strong></p>
Diumenge, 18 de Gener
Hora: 8:00 - 21:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 321................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 36px; line-height: 57.599998474121094px;'>&quot;VISITA A PUIG-REIG&quot;</span></font>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size: 20px;'><span style='font-size:28px;'>i a la representaci&oacute;</span></span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size: 20px;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-size:36px;'>&quot;DELS PASTORETS&quot;</span></span></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size: 20px;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-size:36px;'><span style='font-size:28px;'>de la Ametlla de Merola</span></span></span></span></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size: 20px;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-size:36px;'>dinar &nbsp;a Puig-Reig</span></span></span></span></em></strong></div>

<div style='text-align: center;'>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>diumenge&nbsp;18&nbsp;de gener&nbsp;de 2015

<span style='font-size:28px;'><strong>--------------------------------</strong></span></span></em></span></span></div>
Dilluns, 19 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Sala d'actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ.................
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size: 20px'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size: 26px'>Del 19&nbsp;de gener&nbsp;al 6&nbsp;de febrer&nbsp;de 2015</span></strong></em></span></span></span>

<font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 48px; line-height: 76.8000030517578px;'><b><i>ICONES RELIGIOSES</i></b></span></font>

<span style='font-size: 36px; color: rgb(255, 0, 0);'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>ART SACRE, LA TRADICIO

AVUI</strong></em></span></span><span style='font-size: 20px; font-family: 'comic sans ms', cursive;'><em><strong><span style='font-size: 18px'><span style='font-size: 22px'>HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES DE

18:00 A 20:00 HORES

-----------------------------------------</span></span></strong></em></span></p>
Dijous, 22 de Gener
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: XERRADA COL·LOQUI............
Descripció: <h2 style='text-align: center;'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 48px; line-height: 57.5999984741211px;'><b><i>assemblea.cat</i></b></span></font></h2>

<h2 style='text-align: center'><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size: 28px; line-height: 33.5999984741211px;'><b><i>col&middot;loqui amb</i></b></span></span><span style='font-size:72px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='line-height: 33.5999984741211px;'><b><i>Eduard Voltas</i></b></span></span></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size: 28px; line-height: 33.5999984741211px;'><b><i>a partir del seu llibre</i></b></span></span><span style='font-size:48px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='line-height: 33.5999984741211px;'><b><i>&quot;Carta a un indec&iacute;s&quot;</i></b></span></span></span><span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><strong><em><span style='font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 255);'>Dijous&nbsp;22&nbsp;de gener&nbsp;a 2/4 de 8 del vespre</span></em></strong></span></span></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'>----------------------------------</span></span></div>

<h2 style='text-align: center'>&nbsp;</h2>
Dissabte, 24 de Gener
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONCERT..................
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:48px;'>concert a c&agrave;rrec del grup</span></span></em></strong></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:72px;'><span style='color:#ff0000;'>&quot;NEW GOSPEL&quot;</span></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:48px;'>dissabte 24 de gener del 2015</span></span>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000ff;'>a 2/4 de 8 del vespre</span></span><span style='font-size:36px;'><span style='color:#ff0000;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</span></span></span></strong></em></span></div>
&nbsp;

<h2 style='text-align: center'><span style='font-size:36px;'>---------------------------------------------------</span></h2>
Dissabte, 14 de Febrer
Hora: 8:00 - 21:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 322................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 36px; line-height: 57.599998474121094px;'>&quot;VISITA AL M&Agrave;GIC MUSEU DEL TREN&quot;</span></font><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size: 20px;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-size:36px;'><span style='font-size:28px;'>DINAR A SANTA EUG&Egrave;NIA DE BERGA</span></span></span></span></span></span></em></strong>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>dissabte&nbsp;14&nbsp;de febrer&nbsp;de 2015

<span style='font-size:28px;'><strong>--------------------------------</strong></span></span></em></span></span></div>
Dissabte, 21 de Febrer
Hora: 18:30 - 20:00
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONCERT..................
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:48px;'>concert a c&agrave;rrec de</span></span></em></strong></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:72px;'><span style='color:#ff0000;'>&quot;&agrave;ngels mateo &amp; friends&quot;</span></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:48px;'>dissabte 21&nbsp;de febrer&nbsp;del 2015</span></span>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000ff;'>a 2/4 de 7&nbsp;del vespre</span></span><span style='font-size:36px;'><span style='color:#ff0000;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</span></span></span></strong></em></span></div>
&nbsp;

<h2 style='text-align: center'><span style='font-size:36px;'>---------------------------------------------------</span></h2>
Dilluns, 23 de Febrer
Hora: Event diario
Resum: NOTA NECROLÒGICA
Descripció: <div style='text-align: center;'><u><strong><span style='font-family:georgia,serif;'><span style='font-size:26px;'>NOTA NECROL&Ograve;GICA</span></span></strong></u></div>

<div style='text-align: justify;'><strong><span style='font-family:georgia,serif;'><span style='font-size:26px;'>Aquesta nit ha mort Romuald Monreal, soci i membre de la Junta Directiva de l&#39;Ateneu i, sobretot, un amic entranyable de tots nosaltres.A partir de les 4 de la tarda, la sala de vetlla n&uacute;mero 2 del Tanatori L&#39;Hospitalet-Gran Via acollira les seves despulles. Les ex&egrave;quies tindran lloc dem&agrave; a les 12 del migdia a l&#39;esgl&eacute;sia de Santa Eul&agrave;lia de M&egrave;rida.</span></span></strong>

&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><strong><span style='font-family:georgia,serif;'><span style='font-size:26px;'>----------------------------------------------------</span></span></strong></div>
Dijous, 26 de Febrer
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: XERRADA COL·LOQUI............
Descripció: <h2 style='text-align: center;'><em><strong><font color='#ff0000'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><span style='font-size: 36px; line-height: 43.2000007629395px;'>DRET A MORIR DIGNAMENT</span></span></font></strong></em></h2>

<h2 style='text-align: center'><span style='font-size:72px;'><span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&quot;El testament Vital&quot;</span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:36px;'><em><strong><span style='color: #000000'><span style='font-size:48px;'>A c&agrave;rrec de la Sra. Teresa Gol</span></span>

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:28px;'>de l&#39;Associaci&oacute; pel dret a morir dignament

(entitat fundada pel Sr. Salvador P&aacute;niker)</span></span></strong></em></span><span style='font-size:28px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><strong><em>Dijous 26&nbsp;de febrer&nbsp;a 2/4 de 8 del vespre</em></strong></span></span></span></span></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:36px;'>------------------------------------------</span></div>

<h2 style='text-align: center'>&nbsp;</h2>
Divendres, 27 de Febrer
Hora: Event diario
Resum: NOTA:...............
Descripció: <div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>

<div style='text-align: justify;'>&nbsp;</div>

<div><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='color:#0000FF;'><span style='background-color:#FFFFFF;'>NOTA: Romuald Monreal:&nbsp; Els socis que es van quedar sense recordatori el dia de les ex&egrave;quies del Romuald, poden passar per l&rsquo;Ateneu a recollir-lo.</span></span>

<span style='background-color:#FFFFFF;'><span style='color:#0000FF;'>La seva esposa la Teresa, ens n&lsquo;ha </span><span style='color:#0000CD;'>portat un quants.</span></span></strong></em></span></span>

&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000FF;'><strong><span style='font-family:georgia,serif;'><span style='font-size:26px;'><span style='background-color:#FFFFFF;'>----------------------------------------------------</span></span></span></strong></span></div>
Dissabte, 28 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Sala d'actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ I DOCUMENTAL.................
Descripció: <p style='text-align: center'>

<font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 48px; line-height: 76.8px;'><b><i>Exposici&oacute; i Documental</i></b></span></font>

<span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.6px;'><b><i>Imatges d&#39;una vida</i></b></span></font></span>

<span style='font-size: 20px; font-family: 'comic sans ms', cursive;'><em><strong><span style='font-size: 18px'><span style='font-size: 22px'><span style='font-size:36px;'>en record de</span>

<span style='font-size:72px;'>Romuald Monreal</span>

1941 - 2015

<span style='color:#FF0000;'>----------------------------</span></span></span></strong></em></span></p>
Dissabte, 21 de Març
Hora: 8:00 - 21:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 323................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:48px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A LA VALL D&#39;EN BAS&quot;

AMB TRENET</span></font></span><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>CAL&Ccedil;OTADA A OLOT</span></font></em></strong>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>dissabte 21 de mar&ccedil;&nbsp;de 2015

<span style='font-size:28px;'><strong>--------------------------------</strong></span></span></em></span></span></div>
Hora: 18:00 - 18:45
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: DIA MUNDIAL DE LA POESIA .....................
Descripció: <h3 style='text-align: center'>&nbsp;</h3>

<h1 style='text-align: center'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 36px; line-height: 43.2000007629395px;'><b><i><span style='font-size:48px;'>Poemes infantils

Poemes sobre la natura

Poemes er&ograve;tics, sat&iacute;rics i esbojarrats</span></i></b></span></font>

<span style='font-size:28px;'><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>a les 6&nbsp;del vespre</span></strong></em></span></span>

&nbsp;</h1>
Dimarts, 24 de Març
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: XERRADA COL·LOQUI............
Descripció: <h2 style='text-align: center;'><em><strong><font color='#ff0000'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><span style='font-size: 36px; line-height: 43.2000007629395px;'>DRET A MORIR DIGNAMENT-2</span></span></font></strong></em></h2>

<h2 style='text-align: center'><span style='font-size:72px;'><span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&quot;<span style='font-size:48px;'>LA SITUACI&Oacute; LEGAL A CASA

NOSTRA I A EUROPA&quot;</span></span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:36px;'><em><strong><span style='color: #000000'><span style='font-size:48px;'>A c&agrave;rrec de la Sra. Maria Ben&iacute;tez</span></span>

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:28px;'>presidenta de l&#39;Associaci&oacute; pel dret a morir dignament

(entitat fundada pel Sr. Salvador P&aacute;niker)</span></span></strong></em></span><span style='font-size:28px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><strong><em>Dimarts&nbsp;24&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;a 2/4 de 8 del vespre</em></strong></span></span></span></span></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:36px;'>------------------------------------------</span></div>

<h2 style='text-align: center'>&nbsp;</h2>
Dissabte, 28 de Març
Hora: 10:00 - 15:00
Resum: 'VISITA CULTURAL'.............
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:26px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural guiada</span></span></strong></em></span>

<span style='color: #000000'><span style='font-size: 24px'>&nbsp;&nbsp;<span style='font-size:48px;'> </span></span></span><span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;CAVES FERR&Eacute; I CATAS&Uacute;S&quot;</span></strong></em></span></span>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive' size='5'><span style='line-height: 28.7999992370605px;'><b><i>LA GRANADA</i></b></span></font>

<font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px; line-height: 28.7999992370605px;'><b><i>VISITA A LES CAVES I DINAR</i></b></span></font><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px; line-height: 28.7999992370605px;'><b><i>Dissabte 28 de mar&ccedil; de 2015</i></b></span></font><span style='font-size:36px;'>-------------------------------------------------------</span></h2>
Dissabte, 11 de Abril
Hora: 8:00 - 21:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 324................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:48px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A MONTSERRAT&quot;</span></font></span>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>DINAR A MONISTROL</span></font></em></strong>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>dissabte 11 d&#39;abril&nbsp;de 2015 a les 8 del mat&iacute;</span>

<strong><span style='color:#FF0000;'>inscripcions el dia 1 d&#39;abril</span></strong>

<span style='font-size:28px;'><strong>--------------------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Dimarts, 14 de Abril
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: XERRADA COL·LOQUI............
Descripció: <h2 style='text-align: center;'><span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'><b><i>&quot;L&#39;Hospitalet, de poble a ciutat&quot;</i></b></span></font></span></h2>

<h2 style='text-align: center'><font color='#0000cd'><span style='font-size: 28px; line-height: 33.5999984741211px;'><b><i>Xerrada a c&agrave;rrec de:</i></b></span></font><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:48px;'>Matilde Marc&eacute;

<span style='color:#FF8C00;'><span style='font-size:26px;'>Presidenta de l&#39;Ateneu de Cultura Popular de l&#39;Hospitalet</span></span></span></strong></em></span><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:48px;'><span style='line-height: 33.5999984741211px;'><b><i>Neus Espunyes</i></b></span></span></span><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF8C00;'><span style='font-size:26px;'><span style='line-height: 33.5999984741211px;'><b><i>Coordinadora de l&#39;ANC de l&#39;Hospitalet</i></b></span></span></span></span></h2>

<h2 style='text-align: center;'><span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><strong><em><span style='font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 255);'>Dimarts 14 d&#39;abril&nbsp;a 2/4 de 8 del vespre</span></em></strong></span></span></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='color:#FF0000;'>lloc: sala&nbsp;d&#39;actes de l&#39;Ateneu</span></strong></em></span></span></div>

<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:24px;'><span style='font-size:36px;'>---------------------------</span></span></span></strong></em></span></span></div>
Dissabte, 18 de Abril
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONCERT..................
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:28px;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>concert musical de POP/ROCK a c&agrave;rrec de</span></em></strong></span></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:72px;'><span style='color:#ff0000;'>&quot;THE CHARTRES&quot;</span></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:48px;'>dissabte 18 d&#39;abril&nbsp;de&nbsp;2015</span></span>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000ff;'>a les&nbsp;7&nbsp;del vespre</span></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='color:#ff0000;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</span></span></span></strong></em></span></div>
&nbsp;

<h2 style='text-align: center'><span style='font-size:48px;'>-------------------------------------</span></h2>
Dimecres, 22 de Abril
Hora: 19:30 - 20:15
Lloc: Sala d'actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE.............
Descripció: <h1 style='text-align: center;'><span style='font-size: 36px;'><span style='color: rgb(255, 0, 0);'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font>&nbsp;<em>&quot;CR&Ograve;NIQUES&nbsp;DE LA GRAN GUERRA </em></font></font></font></font></font></font></font></font>

<em><font><font><font><font><font><font><font><font>ESCRITES FA 100 ANYS &quot; </font></font></font></font></font></font></font></font></em></font></font></span></strong></span>

<em><strong><span style='color: rgb(0, 0, 255);'><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><span style='font-size: 26px;'><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font>llibre&nbsp;n&uacute;m. 28 de la Col&middot;lecci&oacute; la Medusa&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></span></span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 43.2px; font-size: 36px;'><i><u><font><font><font><font><font><font><font><font>de Pere Ferr&eacute;s-Costa&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font></font></u></i></span></font></h1>

<h1 style='text-align: center;'><span style='font-size: 20px;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size: 24px;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><font><font><font><font><font>i a continuaci&oacute; </font></font></font></font></font></span></span><span style='color: rgb(255, 0, 0);'><font><span style='font-size: 36px;'><font><font><font><font><font><font><font><font>&quot;LA NOSTRA LLEGENDA&nbsp;DE SANT JORDI&quot; </font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></span></strong><font><font><span style='font-size: 36px;'><u><font><font><font><font><font><font><font><font>d&#39;Irene Puig i Camprecios </font></font></font></font></font></font></font></font></u></span></font></font><strong><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><font><font><span style='font-size: 24px;'><font><font><font><font><font><font><font><font>l&#39;acte tindr&agrave; lloc el dimecres 22 d&#39;abril a 2/4&nbsp;de 8 del vespre </font></font></font></font></font></font></font></font>

<font><font><font><font><font><font><font><font>a la sala d&#39;actes de l&#39;Ateneu</font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></span></strong></em></span></span></h1>

<h1 style='text-align: center;'><span style='font-size: 28px;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive;'><span style='font-size: 36px;'><span style='color: rgb(255, 0, 0);'><font><font><font><font><font><font>a c&agrave;rrec de&nbsp;</font></font></font></font></font></font></span></span></span></strong></em></span><span style='font-size: 36px;'><span style='color: rgb(255, 0, 0);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive;'><font><font><font><font><font><font> Matilde Marc&eacute; presidenta de l&#39;Ateneu</font></font></font></font></font></font></span></strong></em></span></span></h1>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size: 36px;'>--------------------------------------</span></div>
Diumenge, 26 de Abril
Hora: 11:00 - 13:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: XX TROBADA DE PUNTAIRES.................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size: 28px;'><strong><em><font color='#ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>Rambla de Just Oliveras</font></font></span>

<font><font>(entre els carrers de Barcelona i Tarragona) </font></font></font></em></strong>

<span style='color: rgb(0, 0, 255);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>DIUMENGE 26&nbsp;d&#39;abril de 11 a 2/4 de 2</font></font></span></strong></em></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>Dins el marc de les Festes de Primavera

---------------------</font></font></span></strong></em></span></span></div>
Dijous, 7 de Maig
Hora: 19:30 - 20:15
Lloc: Sala d'actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE.............
Descripció: <h1 style='text-align: center'><span style='font-size: 36px;'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><span style='color:#FF0000;'>L&#39;Ateneu de Cultura Popular de L&#39;Hospitalet, L&#39;ANC,

&Ograve;mnium Cultural i Editorial Base&nbsp;</span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:28px;'>es complauen a convidar-vos a la

presentaci&oacute; del llibre</span></span></span></strong></span><span style='font-size: 36px; color: rgb(255, 0, 0);'><strong><span style='font-size:48px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&ldquo;JOSEP MARIA AINAUD

DE LASARTE&quot;</span></em></span></strong></span>

<span style='font-size:36px;'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em style='font-family: 'comic sans ms', cursive; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 255); line-height: 1.2;'>UN HUMANISTA AL SERVEI&nbsp;DE CATALUNYA</em></span></strong></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='color:#FF0000;'><em><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'><b>Per Josep Llu&iacute;s Mart&iacute;n i Berbois</b></span></font></em></span></span></h1>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong>dijous 7 de maig&nbsp;a 2/4 de 8 del vespre a la

sala actes de l&#39;Ateneu de Cultura Popular de L&#39;Hospitalet</strong></span></span></span>

<span style='color:#ff0000;'><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>-----------------------------</span></span></span></span></div>
Diumenge, 10 de Maig
Hora: 11:30 - 13:00
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: ASSEMBLEA.........
Descripció: <h2 style='text-align: center;'><span style='font-size:48px;'><strong><em><font color='#ff0000'>Assemblea General Ordin&agrave;ria</font></em></strong></span><span style='font-size:26px;'><span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><strong><em><span style='color: #0000ff'><span style='font-size:28px;'>Diumenge 10&nbsp;de maig a 2/4 de 12 del mat&iacute;</span></span></em></strong></span></span></span><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong>Lloc: Sala d&#39;actes de l&#39;entitat

<span style='color:#0000CD;'>-------------------------</span></strong></em></span></span>

&nbsp;</h2>
Dimarts, 19 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 325.................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span><span style='font-size:22px;'><strong><em><font color='#0000ff'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Dels dies 19&nbsp;al 25&nbsp;de Maig del 2015</span>

<span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>5 dies a ?????</span></font></em></strong>

<span style='font-size:36px;'><span style='color:#ff0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:48px;'><strong>SORPRESA !!!!!</strong></span></span></span>

<span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:22px;'><strong><span style='font-size:16px;'>Nota. Les dates previstes eren del 21 al 25 de maig per&ograve; s&#39;han canviat per les eleccions municipals.</span></strong></span></span></span></span>

<span style='font-family:arial,helvetica,sans-serif;'><span style='font-size:26px;'><strong>Oberta la inscripci&oacute; (places limitades)

<span style='color:#0000CD;'>------------------------------------------------------</span></strong></span></span></span>&nbsp;</div>
Dijous, 28 de Maig
Hora: 19:30 - 20:15
Lloc: Sala d'actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE.............
Descripció: <h1 style='text-align: center'><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size: 36px;'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><i>Presentaci&oacute; del recull de poemes</i></span></strong></span></span>

<span style='font-size: 36px; color: rgb(255, 0, 0);'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>&nbsp;

<em><span style='font-size:72px;'>&quot;ENCARA&quot;</span></em></span></strong></span>

<font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 36px; line-height: 57.5999984741211px;'><b><i>del Sr. Antoni Prats</i></b></span></font></h1>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#FF0000;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>i el CD de Paco Mu&ntilde;oz AMICS POETES</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:24px;'><em><strong><span style='color:#0000CD;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Dijous, 28 de maig&nbsp;a 2/4 de 8 del vespre</span></span></strong></em></span>

<span style='color:#ff0000;'><span style='font-size:22px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>---------------------------------------</span></span></span></span></div>
Diumenge, 7 de Juny
Hora: 18:30 - 20:00
Lloc: SALA D'ACTES DE L'ATENEU
Resum: TEATRE A L'ATENEU.................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size: 36px'><strong><em><span style='font-size:24px;'><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>El grup teatral&nbsp;Margarida Xirgu presenta l&#39;obra</font></span></span>

<span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;BOEING - BOEING&quot;</font></span></em></strong></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='color: #0000cd'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>d&#39;Ignasi d&#39;Artes</strong></em></span></span></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><span style='font-size: 28px'><em><strong><span style='font-size: 20px'>diumenge&nbsp;7&nbsp;de juny&nbsp;a 2/4 de&nbsp;7 del vespre</span></strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><span style='font-size: 28px'><em><strong><span style='font-size: 20px'><span style='font-size:36px;'>-----------------------</span></span></strong></em></span></span></div>
Dissabte, 13 de Juny
Hora: 8:00 - 21:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 326................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:48px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A LES ILLES MEDES&quot;</span></font></span>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>DINAR A L&#39;ESCALA</span></font></em></strong>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>dissabte 13 de juny&nbsp;de 2015 a les 8 del mat&iacute;</span>

<strong><span style='color:#FF0000;'>inscripcions el dia 2 de juny</span></strong>

<span style='font-size:28px;'><strong>------------------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: SALA D'ACTES DE L'ATENEU
Resum: TEATRE A L'ATENEU.................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size: 36px'><strong><em><span style='font-size:24px;'><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>El grup teatral juvenil Margarida Xirgu presenta l&#39;obra</font></span></span>

<span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;NO &Eacute;S TAN F&Agrave;CIL&quot;</font></span></em></strong></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='color: #0000cd'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>de Paco Mir</strong></em></span></span></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><span style='font-size: 28px'><em><strong><span style='font-size: 20px'>dissabte&nbsp;13&nbsp;de juny&nbsp;a les&nbsp;7 del vespre</span></strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><span style='font-size: 28px'><em><strong><span style='font-size: 20px'><span style='font-size:36px;'>-----------------------</span></span></strong></em></span></span></div>
Dijous, 18 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Sala d'actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: ACTES FESTA MAJOR (65a EXPOSICIÓ.................
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Del 18&nbsp;de juny&nbsp;al 30&nbsp;de juny&nbsp;de 2015</strong></em></span></span></span>

<span style='font-size: 20px'><span style='font-size:48px;'><span style='color: #0000ff'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Dibuixos i&nbsp;pintures</strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size: 18px'><span style='font-size: 22px'>Inauguraci&oacute; dijous&nbsp;18&nbsp;de juny&nbsp;a 2/4 de 8 del vespre</span></span></strong></em></span></span><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'>------------------------------------</span></span></p>
Dissabte, 20 de Juny
Hora: 10:00 - 14:00
Lloc: PLAÇA DE MOSSÈN HOMAR - ORGANITZAT PER L'ATENEU
Resum: ACTES FESTA MAJOR -(MOSTRA D'ART........................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:20px;'><em><strong><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><span style='color: rgb(255, 0, 0);'>DISSABTE 20&nbsp;DE JUNY DE 2015&nbsp;DE 10 A 2 DEL MIGDIA</span></span></strong></em></span>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><strong style='font-size: 20px;'><span style='font-size:48px;'><span style='color: rgb(0, 0, 255);'><u>MOSTRA D&#39;ART I DELS TREBALLS M&Eacute;S DESTACATS</u></span></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='color: rgb(255, 0, 0);'>Lloc: Pla&ccedil;a de Moss&egrave;n Homar</span></span></strong></span></em></span><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:48px;'>--------------------</span></span></div>
Diumenge, 21 de Juny
Hora: 12:00 - 14:00
Lloc: PLAÇA DE L'AJUNTAMENT - ORGANITZAT PER L'ATENEU
Resum: ACTES FESTA MAJOR -( L'ATENEU FA SARDANES)
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:28px;'><strong><em><span style='color: #0000ff'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive'>DIUMENGE 21&nbsp;DE JUNY DE 2015&nbsp;A LES 12 DEL MIGDIA</span></span></em></strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><strong style='font-size: 20px'>&nbsp;<span style='font-size:48px;'>BALLADA DE SARDANES

&quot;XXII Memorial Jaume Revent&oacute;s&quot;</span></strong></span></em></span><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>a c&agrave;rrec de la cobla Llu&iuml;sos de Taradell

<span style='color:#FF0000;'>Lloc: Pla&ccedil;a de l&#39;Ajuntament

---------------------</span></span></span></em></strong>

&nbsp;</div>
Dissabte, 27 de Juny
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: SALA D'ACTES DE L'ATENEU
Resum: TEATRE A L'ATENEU.................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size: 36px'><strong><em><span style='font-size:24px;'><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>El grup teatral infantil&nbsp;Margarida Xirgu presenta l&#39;obra</font></span></span>

<span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;LES RIALLES PERDUDES

DEL PRINCEP&quot;</font></span></em></strong></span><span style='font-size:24px;'><span style='color:#0000CD;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>dissabte 27&nbsp;de juny&nbsp;a les&nbsp;7 del vespre</strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><span style='font-size: 28px'><em><strong><span style='font-size: 20px'><span style='font-size:36px;'>-----------------------</span></span></strong></em></span></span></div>
Dilluns, 29 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: a la nostra seu
Resum: TALLER DE CUINA PER INFANTS.................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:28px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><span style='color:#FF0000;'>DEL 29 DE JUNY FINS AL 24 DE JULIOL, CASAL &ndash; TALLER DE CUINA PER A INFANTS </span></span>

Per a aquest mes de juliol s&rsquo;ha organitzar un casal-taller per a nens de 6&nbsp;a 12 anys que t&eacute; com a base un taller de cuina. El taller ser&agrave; per setmanes independents, que es podran repetir. Horari: de les 9 del mat&iacute; fins a les 2 del migdia. M&agrave;xim 15 places. Inscripcions a secretaria. <span style='font-size:36px;'>Organitza: EDUCACHEF&nbsp;

<span style='color:#0000FF;'>---------------------</span></span></span></strong></em></span>

&nbsp;</div>
Dissabte, 18 de Juliol
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 327................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:48px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA AL CAU FERRAT I

PALAU MARICEL DE SITGES&quot;</span></font></span>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>DINAR A LA GRANADA</span></font></em></strong>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>dissabte 18 de juliol&nbsp;de 2015 a les 8 del mat&iacute;</span>

<strong><span style='color:#FF0000;'>inscripcions el dia 7 de juliol</span></strong>

<span style='font-size:28px;'><strong>------------------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Dijous, 3 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Sala d'actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ.OBRES D´ART..........................
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Del 3 al 18 de setembre&nbsp;de 2015</strong></em></span></span></span>

<font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 48px; line-height: 76.8000030517578px;'><b><i>Col&middot;lecci&oacute; Sr. Antoni Royo</i></b></span></font>

<span style='font-size: 20px; font-family: 'comic sans ms', cursive;'><em><strong><span style='font-size: 18px'><span style='font-size: 22px'>Inauguraci&oacute; dijous&nbsp;3 de setembre&nbsp;a 2/4 de 8 del vespre</span></span></strong></em></span><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'>------------------------------------</span></span></p>
Dimecres, 9 de Setembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: Conferencia i lectura de poemes patriòtics.....
Descripció: <h2 style='text-align: center;'>

<span style='font-size:48px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><font color='#0000ff'><span style='line-height: 33.5999984741211px;'><b><i>&quot;L&#39;11 DE SETEMBRE&quot;</i></b></span></font></span></span><span style='font-size:36px;'><em><strong><span style='color:#ff0000;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>a c&agrave;rrec Matilde Marc&eacute; i lectura de poesies

adiens a c&agrave;rrec d&#39;alguns socis</span></span><span style='color:#0000FF;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'>Dimecres 9&nbsp;de setembre a</span></span></span></strong></em></span>

<span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'>2/4 de 8</span></span></strong></em><em style='line-height: 1.2; font-size: 13px;'><strong><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><span style='font-size: 28px;'>&nbsp;</span></span></strong></em><em style='line-height: 1.2; font-size: 13px;'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:28px;'>del vespre a la sala d&#39;actes de l&#39;entitat</span></span></strong></em></span></h2>

<h2 style='text-align: center;'><span style='font-size:48px;'>--------------------------------------</span></h2>
Divendres, 11 de Setembre
Hora: 11:30 - 14:00
Lloc: Rambla de la Marina
Resum: OFRENA FLORAL.............
Descripció: <div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><span style='color:#0000FF;'>DIVENDRES 11 DE SETEMBRE

A 2/4 DE 12&nbsp;DEL MIGDIA</span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:48px;'><span style='font-size:72px;'>&quot;Participaci&oacute; a l&#39;Ofrena Floral i actes

del 11 de setembre&quot;</span></span></span>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000FF;'>LLOC: Pla&ccedil;a Lluis Companys</span>

-----------------------------------</span></span></span></div>
Dimarts, 15 de Setembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: Sala d'actes Ateneu de Cultura Popular
Resum: CURSOS I TALLERS.................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:14px;'><em><strong><span style='font-family: arial,helvetica,sans-serif;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'>&nbsp;<span style='font-size:22px;'>A 2/4 DE&nbsp;8 DEL VESPRE</span></span></span></span></strong></em></span></div>

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:36px;'><span style='color:#ff0000;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>PRESENTACI&Oacute; CURSOS I TALLERS 2015-2016</span></strong></em></span></span></div>

<div style='text-align: center'><span style='font-size:48px;'>-----------------------------</span></div>
Dijous, 17 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 328.......
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'><font color='#ff0000'><span style='line-height: 35.2000007629395px;'><b><i>ORIHUELA DEL TREMEDAL (TEROL)</i></b></span></font></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:26px;'><font color='#0000ff'><span style='line-height: 32px;'><i>RESID&Egrave;NCIA DE TEMPS LIURE PADRE POLANCO</i></span></font></span></span></strong>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:22px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>DEL 17 AL 23 DE SETEMBRE DE 2015</span></strong></em></span></span>

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:22px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>Oberta la inscripci&oacute; fins el 15 de juliol</span></span></strong></em></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:22px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>(places limitades)</span></span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:22px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:36px;'>-----------------------</span></span></strong></em></span></div>
Dissabte, 26 de Setembre
Hora: 18:30 - 20:00
Lloc: SALA D'ACTES DE L'ATENEU
Resum: TEATRE A L'ATENEU.................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size: 36px'><strong><em><span style='font-size:24px;'><span style='color: #0000ff'><font face='Comic Sans MS'>El grup teatral&nbsp;Margarida Xirgu presenta l&#39;obra</font></span></span>

<span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='Comic Sans MS'>&quot;BOEING - BOEING&quot;</font></span></em></strong></span>

<span style='font-size:28px;'><span style='color: #0000cd'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><em><strong>d&#39;Ignasi d&#39;Artes</strong></em></span></span></span>

<span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms,cursive'><span style='font-size: 28px'><em><strong><span style='font-size: 20px'>dissabte&nbsp;26&nbsp;de setembre&nbsp;a 2/4 de&nbsp;7 del vespre</span></strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms,cursive'><span style='font-size: 28px'><em><strong><span style='font-size: 20px'><span style='font-size:36px;'>-----------------------</span></span></strong></em></span></span></div>
Dimarts, 29 de Setembre
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONFERÈNCIA - COL·LOQUI............
Descripció: <h2 style='text-align: center;'><span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'><b><i>&quot;EL MUSEU SOCIAL&quot;</i></b></span></font></span></h2>

<h2 style='text-align: center'><font color='#0000cd'><span style='font-size: 28px; line-height: 33.5999984741211px;'><b><i>&nbsp;a c&agrave;rrec del Sr.:</i></b></span></font><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:48px;'>Josep Forn&eacute;s i Garcia</span></strong></em></span><font color='#ff8c00'><span style='font-size: 26px; line-height: 31.2px;'><strong>DIRECTOR DEL MUSEU ETNOL&Ograve;GIC DE BARCELONA</strong></span></font>

&nbsp;</h2>

<h2 style='text-align: center;'><span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><strong><em><span style='font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 255);'>Dimarts 29 de setembre&nbsp;a&nbsp;2/4 de 8 del vespre</span></em></strong></span></span></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='color:#FF0000;'>lloc: sala&nbsp;d&#39;actes de l&#39;Ateneu</span></strong></em></span></span></div>

<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:24px;'><span style='font-size:36px;'>---------------------------</span></span></span></strong></em></span></span></div>
Dilluns, 5 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Sala d'actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ.DE PINTURA..........................
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Del 5 al 9 d&#39;octubre&nbsp;de 2015</strong></em></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size:36px;'>Exposici&oacute; de pintura de</span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:72px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 76.8px;'><b><i>Sr. Xavier Garcia</i></b></span></font></span>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><em><strong>Inauguraci&oacute; dilluns&nbsp;5&nbsp;d&#39;octubre&nbsp;a 2/4 de 8 del vespre</strong></em></span></span><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'>------------------------------------</span></span></p>
Dissabte, 10 de Octubre
Hora: 11:30 - 13:30
Resum: 'VISITA CULTURAL'.............
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:26px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural guiada</span></span></strong></em></span>

<span style='color: #000000'><span style='font-size: 24px'>&nbsp;&nbsp;<span style='font-size:48px;'> </span></span></span><span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;CASTELL DE SANTA FLORENTINA&quot;</span></strong></em></span></span><span style='font-size:28px;'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 28.8px;'><b><i>Modernisme a CANET DE MAR</i></b></span></font></span><span style='color:#0000CD;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px; line-height: 28.7999992370605px;'><b><i>Dissabte 10&nbsp;d&#39;octubre a 2/4 de 12 del migdia</i></b></span></font></span><span style='font-size:48px;'>--------------------------</span></h2>
Dissabte, 17 de Octubre
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 329................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:48px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA AL MONESTIR DE SANTA MARIA DE VALLBONA DE LES MONGES&quot;</span></font></span>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>DINAR A VIMBODI</span></font></em></strong>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>dissabte 17 d&#39;octubre de&nbsp;2015 a les 8 del mat&iacute;</span><span style='font-size:28px;'><strong>------------------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Dissabte, 31 de Octubre
Hora: 18:00 - 20:00
Resum: 'L'ATENEU VA AL TEATRE'.............
Descripció: <h2 style='text-align: center'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 26px; line-height: 31.2px;'><b><i>Teatre Poliorama</i></b></span></font>

<span style='color: #000000'><span style='font-size: 24px'>&nbsp;&nbsp;<span style='font-size:48px;'> </span></span></span><span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;Amor&amp;Shakespeare&quot;</span></strong></em></span></span><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px; line-height: 28.8px;'><b><i>Places limitades - Inscripcions i pagament&nbsp;

a secretaria fins el 23 d&#39;octubre</i></b></span></font><span style='color:#0000CD;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px; line-height: 28.7999992370605px;'><b><i>Dissabte 31 d&#39;ocubre a les 6 de la tarda</i></b></span></font></span><span style='font-size:48px;'>--------------------------</span></h2>
Dijous, 5 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Sala d'actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ.DE PINTURA..........................
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>Del 5 al 19&nbsp;de novembre&nbsp;de 2015</strong></em></span></span></span>

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:72px;'><font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.6px;'><b><i>EXPOSICI&Oacute;</i></b></span></font></span></span>

<font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 72px; line-height: 76.8px;'><b><i>PL&Agrave;CID</i></b></span></font>

<span style='font-size:26px;'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><em><strong>Inauguraci&oacute; dijous 5 de novembre&nbsp;a 2/4 de 8 del vespre</strong></em></span></span><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:36px;'>------------------------------------</span></span></p>
Dissabte, 21 de Novembre
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 330................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:48px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA AL SANTUARI DEL MIRACLE&quot;

(SOLSON&Egrave;S)</span></font></span>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>DINAR A SU</span></font></em></strong>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'><strong>dissabte 21 de novembre&nbsp;de&nbsp;2015 a les 8 del mat&iacute;</strong></span>

<strong><span style='color:#FF0000;'>(inscripcions el dia 10 de novembre)</span></strong><span style='font-size:28px;'><strong>------------------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Diumenge, 29 de Novembre
Hora: 11:30 - 13:30
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: DIA DEL SOCI ........
Descripció: <h2 style='text-align: center'><em><strong><font color='#ff0000'><span style='font-size: 36px;'>BALLADA DE SARDANES</span></font>

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-size: 36px;'><span style='font-size:28px;'>a c&agrave;rrec de la cobla</span> &quot;CIUTAT DE TERRASSA&quot;</span></span>

<font color='#ff0000'><span style='font-size: 36px;'><span style='font-size:28px;'>a la mitja part recital de poesias sobre</span></span></font>

<font color='#0000ff'><span style='font-size: 36px; line-height: 43.2px;'>LA TARDOR I L&#39;HIVERN</span></font>

<font color='#ff0000'><span style='font-size: 36px;'><span style='font-size:28px;'>a 2/4 de 12 del migdia</span></span></font>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size: 36px;'><span style='font-size:28px;'>a la pla&ccedil;a de l&#39;Ajuntament</span></span></span>

<font color='#ff0000'><span style='font-size: 36px;'>-------------------------------------------

DINAR DE GERMANOR</span></font>

<span style='font-size: 28px'><span style='color:#0000ff;'>Restaurant Roselles 25</span></span></strong></em>

<span style='color:#ff0000;'><span style='font-size: 24px'><span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><strong><em>a 2/4 de 3 del migdia</em></strong></span></span></span></span></h2>

<div style='text-align: center;'><em><strong><span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:36px;'>--------------------------------------</span></span></strong></em></div>

<div style='text-align: center;'><em><strong><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:28px;'>actuaci&oacute; de</span></span>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:36px;'>TRIBUT A SERRAT</span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:28px;'>a les 6 del vespre a la sala d&#39;actes de l&#39;Ateneu</span></span></span></strong></em>

<em><strong><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:36px;'>------------------------------------</span></span></strong></em></div>
Dimecres, 9 de Desembre
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: INAUGURACIÓ PESSEBRES......................
Descripció: <div style='text-align: center'><span style='font-size:26px;'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 44.7999992370606px;'><b><i>INAUGURACI&Oacute;&nbsp;DELS PESSEBRES DE</i></b></span></font></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:48px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>Josep Orqu&iacute;n i Joan Pol</span></strong></em></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size: 24px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>A 2/4 de 8&nbsp;del vespre</strong></em></span></span></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size: 24px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size: 28px'>i despr&eacute;s lectura de poemes de Nadal

a c&agrave;rrec d&#39;alguns socis</span></strong></em></span></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size: 24px;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size: 28px'>--------------------------------</span></strong></em></span></span></span></div>
Dissabte, 12 de Desembre
Hora: 8:00 - 18:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 331................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:48px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A LA CASA CANALS&quot;

(TARRAGONA)</span></font></span>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>DINAR A PRADES</span></font></em></strong>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'><strong>dissabte 12 de desembre&nbsp;de&nbsp;2015 a les 8 del mat&iacute;</strong></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-size:28px;'><strong>----------------------</strong></span></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONCERT..................
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:48px;'>concert a c&agrave;rrec del grup</span></span></em></strong></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:72px;'><span style='color:#ff0000;'>&quot;NEW GOSPEL&quot;</span></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:48px;'>dissabte 12 de desembre&nbsp;de&nbsp;2015</span></span>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000ff;'>a les&nbsp;7&nbsp;del vespre</span></span><span style='font-size:36px;'><span style='color:#ff0000;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</span></span></span></strong></em></span></div>
&nbsp;

<h2 style='text-align: center'><span style='color:#000080;'><span style='font-size:36px;'>-------------------------------------</span></span></h2>
Dijous, 17 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Sala d'actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: 66a EXPOSICIÓ.................
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size: 20px'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size: 26px'>Del 17&nbsp;de desembre al 8&nbsp;de gener de 2016</span></strong></em></span></span></span>

<span style='font-size: 20px'><span style='font-size: 36px'><span style='color: #0000ff'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size:48px;'>Dibuixos i pintures</span></strong></em></span></span>

<span style='color:#FF0000;'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>AULA RAFEL GARRICH</strong></em></span></span></span>

<span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size: 18px'><span style='font-size: 22px'>(INFANTIL I ADULTS)

Inauguraci&oacute; dijous 17&nbsp;de desembre a 2/4 de&nbsp;8 del vespre

<span style='color:#FF0000;'>----------------------------</span></span></span></strong></em></span></span></p>
Dissabte, 19 de Desembre
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l'Ateneu de Cultura Popular
Resum: CONCERT ..................
Descripció: <div style='text-align: center;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive' size='7'><b><i><span style='font-size:28px;'>CORAL INFANTIL </span></i></b></font>

<span style='color:#ff0000;'><font face='comic sans ms, cursive' size='7'><b><i>&quot;ELS MATINERS&quot;</i></b></font></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 205);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>dissabte 19 de desembre de 2015

a les 11 del mati</span></strong></em></span><span style='font-size:26px;'><span style='color:#FF0000;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>A la sala d&#39;actes de l&#39;entitat</span></strong></em></span></span><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 26px; line-height: 41.5999984741211px;'><b><i><span style='font-size:36px;'><span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></i></b></span></font></div>
Dimecres, 30 de Desembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Lloc: Sala d’actes de l'Ateneu de Cultura Popular
Resum: CONCERT ..................
Descripció: <div style='text-align: center;'><font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive' size='7'><b><i><span style='font-size:28px;'>CORAL INFANTIL </span></i></b></font>

<span style='color:#ff0000;'><font face='comic sans ms, cursive' size='7'><b><i>&quot;ELS MATINERS&quot;</i></b></font></span></div>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 205);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>dimecres&nbsp;30 de desembre de 2015 a les 7 del vespre&nbsp;</span></strong></em></span><font face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 26px; line-height: 41.5999984741211px;'><b><i><span style='color:#FF0000;'>PREU D&#39;ENTRADA: &nbsp;<span style='font-size:36px;'>UNA</span>&nbsp;</span><span style='font-size:36px;'><span style='color:#FF0000;'>JOGUINA</span>

<span style='color:#0000CD;'>-----------------------</span></span></i></b></span></font></div>

Gràcies a PHP iCalendar