concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Abril de 2015

Abril de 2015

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dissabte, 11 de Abril
Hora: 8:00 - 21:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 324................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:48px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A MONTSERRAT&quot;</span></font></span>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>DINAR A MONISTROL</span></font></em></strong>

<span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#0000CD;'>dissabte 11 d&#39;abril&nbsp;de 2015 a les 8 del mat&iacute;</span>

<strong><span style='color:#FF0000;'>inscripcions el dia 1 d&#39;abril</span></strong>

<span style='font-size:28px;'><strong>--------------------------------</strong></span></span></em></span>

&nbsp;</div>
Dimarts, 14 de Abril
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: XERRADA COL·LOQUI............
Descripció: <h2 style='text-align: center;'><span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'><b><i>&quot;L&#39;Hospitalet, de poble a ciutat&quot;</i></b></span></font></span></h2>

<h2 style='text-align: center'><font color='#0000cd'><span style='font-size: 28px; line-height: 33.5999984741211px;'><b><i>Xerrada a c&agrave;rrec de:</i></b></span></font><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size:48px;'>Matilde Marc&eacute;

<span style='color:#FF8C00;'><span style='font-size:26px;'>Presidenta de l&#39;Ateneu de Cultura Popular de l&#39;Hospitalet</span></span></span></strong></em></span><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:48px;'><span style='line-height: 33.5999984741211px;'><b><i>Neus Espunyes</i></b></span></span></span><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF8C00;'><span style='font-size:26px;'><span style='line-height: 33.5999984741211px;'><b><i>Coordinadora de l&#39;ANC de l&#39;Hospitalet</i></b></span></span></span></span></h2>

<h2 style='text-align: center;'><span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><strong><em><span style='font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 255);'>Dimarts 14 d&#39;abril&nbsp;a 2/4 de 8 del vespre</span></em></strong></span></span></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='color:#FF0000;'>lloc: sala&nbsp;d&#39;actes de l&#39;Ateneu</span></strong></em></span></span></div>

<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:18px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:24px;'><span style='font-size:36px;'>---------------------------</span></span></span></strong></em></span></span></div>
Dissabte, 18 de Abril
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONCERT..................
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:28px;'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>concert musical de POP/ROCK a c&agrave;rrec de</span></em></strong></span></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:72px;'><span style='color:#ff0000;'>&quot;THE CHARTRES&quot;</span></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:48px;'>dissabte 18 d&#39;abril&nbsp;de&nbsp;2015</span></span>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000ff;'>a les&nbsp;7&nbsp;del vespre</span></span>

<span style='font-size:36px;'><span style='color:#ff0000;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</span></span></span></strong></em></span></div>
&nbsp;

<h2 style='text-align: center'><span style='font-size:48px;'>-------------------------------------</span></h2>
Dimecres, 22 de Abril
Hora: 19:30 - 20:15
Lloc: Sala d'actes del Ateneu de Cultura Popular
Resum: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE.............
Descripció: <h1 style='text-align: center;'><span style='font-size: 36px;'><span style='color: rgb(255, 0, 0);'><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font>&nbsp;<em>&quot;CR&Ograve;NIQUES&nbsp;DE LA GRAN GUERRA </em></font></font></font></font></font></font></font></font>

<em><font><font><font><font><font><font><font><font>ESCRITES FA 100 ANYS &quot; </font></font></font></font></font></font></font></font></em></font></font></span></strong></span>

<em><strong><span style='color: rgb(0, 0, 255);'><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><span style='font-size: 26px;'><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font>llibre&nbsp;n&uacute;m. 28 de la Col&middot;lecci&oacute; la Medusa&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></span></span></strong></em></span>

<font face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 43.2px; font-size: 36px;'><i><u><font><font><font><font><font><font><font><font>de Pere Ferr&eacute;s-Costa&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font></font></u></i></span></font></h1>

<h1 style='text-align: center;'><span style='font-size: 20px;'><span style='font-family: comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='font-size: 24px;'><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><font><font><font><font><font>i a continuaci&oacute; </font></font></font></font></font></span></span><span style='color: rgb(255, 0, 0);'><font><span style='font-size: 36px;'><font><font><font><font><font><font><font><font>&quot;LA NOSTRA LLEGENDA&nbsp;DE SANT JORDI&quot; </font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></span></strong><font><font><span style='font-size: 36px;'><u><font><font><font><font><font><font><font><font>d&#39;Irene Puig i Camprecios </font></font></font></font></font></font></font></font></u></span></font></font><strong><span style='color: rgb(0, 0, 205);'><font><font><span style='font-size: 24px;'><font><font><font><font><font><font><font><font>l&#39;acte tindr&agrave; lloc el dimecres 22 d&#39;abril a 2/4&nbsp;de 8 del vespre </font></font></font></font></font></font></font></font>

<font><font><font><font><font><font><font><font>a la sala d&#39;actes de l&#39;Ateneu</font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></span></strong></em></span></span></h1>

<h1 style='text-align: center;'><span style='font-size: 28px;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive;'><span style='font-size: 36px;'><span style='color: rgb(255, 0, 0);'><font><font><font><font><font><font>a c&agrave;rrec de&nbsp;</font></font></font></font></font></font></span></span></span></strong></em></span><span style='font-size: 36px;'><span style='color: rgb(255, 0, 0);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive;'><font><font><font><font><font><font> Matilde Marc&eacute; presidenta de l&#39;Ateneu</font></font></font></font></font></font></span></strong></em></span></span></h1>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size: 36px;'>--------------------------------------</span></div>
Diumenge, 26 de Abril
Hora: 11:00 - 13:30
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: XX TROBADA DE PUNTAIRES.................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size: 28px;'><strong><em><font color='#ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>Rambla de Just Oliveras</font></font></span>

<font><font>(entre els carrers de Barcelona i Tarragona) </font></font></font></em></strong>

<span style='color: rgb(0, 0, 255);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>DIUMENGE 26&nbsp;d&#39;abril de 11 a 2/4 de 2</font></font></span></strong></em></span>

<span style='color: rgb(255, 0, 0);'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms, cursive;'><font><font>Dins el marc de les Festes de Primavera

---------------------</font></font></span></strong></em></span></span></div>

Gràcies a PHP iCalendar