concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Dijous, 5 de Març

Dijous, 5 de Març

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Dijous, 5 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Sala d'actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ I DOCUMENTAL.................
Descripció: <p style='text-align: center'>

<font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 48px; line-height: 76.8px;'><b><i>Exposici&oacute; i Documental</i></b></span></font>

<span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.6px;'><b><i>Imatges d&#39;una vida</i></b></span></font></span>

<span style='font-size: 20px; font-family: 'comic sans ms', cursive;'><em><strong><span style='font-size: 18px'><span style='font-size: 22px'><span style='font-size:36px;'>en record de</span>

<span style='font-size:72px;'>Romuald Monreal</span>

1941 - 2015

<span style='color:#FF0000;'>----------------------------</span></span></span></strong></em></span></p>
Hora: Event diario
Resum: NOTA:...............
Descripció: <div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>

<div style='text-align: justify;'>&nbsp;</div>

<div><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='color:#0000FF;'><span style='background-color:#FFFFFF;'>NOTA: Romuald Monreal:&nbsp; Els socis que es van quedar sense recordatori el dia de les ex&egrave;quies del Romuald, poden passar per l&rsquo;Ateneu a recollir-lo.</span></span>

<span style='background-color:#FFFFFF;'><span style='color:#0000FF;'>La seva esposa la Teresa, ens n&lsquo;ha </span><span style='color:#0000CD;'>portat un quants.</span></span></strong></em></span></span>

&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000FF;'><strong><span style='font-family:georgia,serif;'><span style='font-size:26px;'><span style='background-color:#FFFFFF;'>----------------------------------------------------</span></span></span></strong></span></div>

Gràcies a PHP iCalendar