concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Març de 2015

Març de 2015

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Diumenge, 1 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Sala d'actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ I DOCUMENTAL.................
Descripció: <p style='text-align: center'>

<font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 48px; line-height: 76.8px;'><b><i>Exposici&oacute; i Documental</i></b></span></font>

<span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.6px;'><b><i>Imatges d&#39;una vida</i></b></span></font></span>

<span style='font-size: 20px; font-family: 'comic sans ms', cursive;'><em><strong><span style='font-size: 18px'><span style='font-size: 22px'><span style='font-size:36px;'>en record de</span>

<span style='font-size:72px;'>Romuald Monreal</span>

1941 - 2015

<span style='color:#FF0000;'>----------------------------</span></span></span></strong></em></span></p>
Hora: Event diario
Resum: NOTA:...............
Descripció: <div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>

<div style='text-align: justify;'>&nbsp;</div>

<div><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='color:#0000FF;'><span style='background-color:#FFFFFF;'>NOTA: Romuald Monreal:&nbsp; Els socis que es van quedar sense recordatori el dia de les ex&egrave;quies del Romuald, poden passar per l&rsquo;Ateneu a recollir-lo.</span></span>

<span style='background-color:#FFFFFF;'><span style='color:#0000FF;'>La seva esposa la Teresa, ens n&lsquo;ha </span><span style='color:#0000CD;'>portat un quants.</span></span></strong></em></span></span>

&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000FF;'><strong><span style='font-family:georgia,serif;'><span style='font-size:26px;'><span style='background-color:#FFFFFF;'>----------------------------------------------------</span></span></span></strong></span></div>
Dissabte, 21 de Març
Hora: 8:00 - 21:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 323................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><span style='font-size:48px;'><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.5999984741211px;'>&quot;VISITA A LA VALL D&#39;EN BAS&quot;

AMB TRENET</span></font></span><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 28px; line-height: 44.7999992370606px;'>CAL&Ccedil;OTADA A OLOT</span></font></em></strong>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>dissabte 21 de mar&ccedil;&nbsp;de 2015

<span style='font-size:28px;'><strong>--------------------------------</strong></span></span></em></span></span></div>
Hora: 18:00 - 18:45
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: DIA MUNDIAL DE LA POESIA .....................
Descripció: <h3 style='text-align: center'>&nbsp;</h3>

<h1 style='text-align: center'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 36px; line-height: 43.2000007629395px;'><b><i><span style='font-size:48px;'>Poemes infantils

Poemes sobre la natura

Poemes er&ograve;tics, sat&iacute;rics i esbojarrats</span></i></b></span></font>

<span style='font-size:28px;'><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>a les 6&nbsp;del vespre</span></strong></em></span></span>

&nbsp;</h1>
Dimarts, 24 de Març
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: XERRADA COL·LOQUI............
Descripció: <h2 style='text-align: center;'><em><strong><font color='#ff0000'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><span style='font-size: 36px; line-height: 43.2000007629395px;'>DRET A MORIR DIGNAMENT-2</span></span></font></strong></em></h2>

<h2 style='text-align: center'><span style='font-size:72px;'><span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&quot;<span style='font-size:48px;'>LA SITUACI&Oacute; LEGAL A CASA

NOSTRA I A EUROPA&quot;</span></span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:36px;'><em><strong><span style='color: #000000'><span style='font-size:48px;'>A c&agrave;rrec de la Sra. Maria Ben&iacute;tez</span></span>

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:28px;'>presidenta de l&#39;Associaci&oacute; pel dret a morir dignament

(entitat fundada pel Sr. Salvador P&aacute;niker)</span></span></strong></em></span><span style='font-size:28px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><strong><em>Dimarts&nbsp;24&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;a 2/4 de 8 del vespre</em></strong></span></span></span></span></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:36px;'>------------------------------------------</span></div>

<h2 style='text-align: center'>&nbsp;</h2>
Dissabte, 28 de Març
Hora: 10:00 - 15:00
Resum: 'VISITA CULTURAL'.............
Descripció: <h2 style='text-align: center'><span style='font-size:26px;'><em><strong><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'>Visita cultural guiada</span></span></strong></em></span>

<span style='color: #000000'><span style='font-size: 24px'>&nbsp;&nbsp;<span style='font-size:48px;'> </span></span></span><span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000cd;'><em><strong><span style='font-family: comic sans ms,cursive'>&quot;CAVES FERR&Eacute; I CATAS&Uacute;S&quot;</span></strong></em></span></span>

<font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive' size='5'><span style='line-height: 28.7999992370605px;'><b><i>LA GRANADA</i></b></span></font>

<font color='#0000cd' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px; line-height: 28.7999992370605px;'><b><i>VISITA A LES CAVES I DINAR</i></b></span></font><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 24px; line-height: 28.7999992370605px;'><b><i>Dissabte 28 de mar&ccedil; de 2015</i></b></span></font><span style='font-size:36px;'>-------------------------------------------------------</span></h2>

Gràcies a PHP iCalendar