concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre - Febrer de 2015

Febrer de 2015

concerts, conferencies, excursions, exposicions, general, teatre Calendari
Diumenge, 1 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Sala d'actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ.................
Descripció: <p style='text-align: center'><span style='font-size: 20px'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong><span style='font-size: 26px'>Del 19&nbsp;de gener&nbsp;al 6&nbsp;de febrer&nbsp;de 2015</span></strong></em></span></span></span>

<font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 48px; line-height: 76.8000030517578px;'><b><i>ICONES RELIGIOSES</i></b></span></font>

<span style='font-size: 36px; color: rgb(255, 0, 0);'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>ART SACRE, LA TRADICIO

AVUI</strong></em></span></span><span style='font-size: 20px; font-family: 'comic sans ms', cursive;'><em><strong><span style='font-size: 18px'><span style='font-size: 22px'>HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES DE

18:00 A 20:00 HORES

-----------------------------------------</span></span></strong></em></span></p>
Dissabte, 14 de Febrer
Hora: 8:00 - 21:00
Lloc: Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXCURSIÓ NÚM. 322................
Descripció: <div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><span style='color: #ff0000'><span style='font-family: comic sans ms, cursive'><em><strong>&quot;Coneguem Catalunya&quot; </strong></em></span></span></span></div>

<div style='text-align: center;'><strong><em><font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 36px; line-height: 57.599998474121094px;'>&quot;VISITA AL M&Agrave;GIC MUSEU DEL TREN&quot;</span></font><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-size: 20px;'><span style='font-size:28px;'><span style='font-size:36px;'><span style='font-size:28px;'>DINAR A SANTA EUG&Egrave;NIA DE BERGA</span></span></span></span></span></span></em></strong>

<span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:26px;'><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>dissabte&nbsp;14&nbsp;de febrer&nbsp;de 2015

<span style='font-size:28px;'><strong>--------------------------------</strong></span></span></em></span></span></div>
Dissabte, 21 de Febrer
Hora: 18:30 - 20:00
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: CONCERT..................
Descripció: <h2 style='text-align: center'><strong><em><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:48px;'>concert a c&agrave;rrec de</span></span></em></strong></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:24px;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><span style='font-size:72px;'><span style='color:#ff0000;'>&quot;&agrave;ngels mateo &amp; friends&quot;</span></span><span style='color:#0000CD;'><span style='font-size:48px;'>dissabte 21&nbsp;de febrer&nbsp;del 2015</span></span>

<span style='font-size:48px;'><span style='color:#0000ff;'>a 2/4 de 7&nbsp;del vespre</span></span><span style='font-size:36px;'><span style='color:#ff0000;'>A LA SALA D&#39;ACTES DE L&#39;ENTITAT</span></span></span></strong></em></span></div>
&nbsp;

<h2 style='text-align: center'><span style='font-size:36px;'>---------------------------------------------------</span></h2>
Dilluns, 23 de Febrer
Hora: Event diario
Resum: NOTA NECROLÒGICA
Descripció: <div style='text-align: center;'><u><strong><span style='font-family:georgia,serif;'><span style='font-size:26px;'>NOTA NECROL&Ograve;GICA</span></span></strong></u></div>

<div style='text-align: justify;'><strong><span style='font-family:georgia,serif;'><span style='font-size:26px;'>Aquesta nit ha mort Romuald Monreal, soci i membre de la Junta Directiva de l&#39;Ateneu i, sobretot, un amic entranyable de tots nosaltres.A partir de les 4 de la tarda, la sala de vetlla n&uacute;mero 2 del Tanatori L&#39;Hospitalet-Gran Via acollira les seves despulles. Les ex&egrave;quies tindran lloc dem&agrave; a les 12 del migdia a l&#39;esgl&eacute;sia de Santa Eul&agrave;lia de M&egrave;rida.</span></span></strong>

&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><strong><span style='font-family:georgia,serif;'><span style='font-size:26px;'>----------------------------------------------------</span></span></strong></div>
Dijous, 26 de Febrer
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: SALA D'ACTES DEL ATENEU DE CULTURA POPULAR
Resum: XERRADA COL·LOQUI............
Descripció: <h2 style='text-align: center;'><em><strong><font color='#ff0000'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><span style='font-size: 36px; line-height: 43.2000007629395px;'>DRET A MORIR DIGNAMENT</span></span></font></strong></em></h2>

<h2 style='text-align: center'><span style='font-size:72px;'><span style='color:#0000FF;'><em><strong><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'>&quot;El testament Vital&quot;</span></strong></em></span></span>

<span style='font-size:36px;'><em><strong><span style='color: #000000'><span style='font-size:48px;'>A c&agrave;rrec de la Sra. Teresa Gol</span></span>

<span style='color:#0000FF;'><span style='font-size:28px;'>de l&#39;Associaci&oacute; pel dret a morir dignament

(entitat fundada pel Sr. Salvador P&aacute;niker)</span></span></strong></em></span><span style='font-size:28px;'><span style='color:#FF0000;'><span style='font-family: arial, helvetica, sans-serif;'><span style='font-family: 'comic sans ms', cursive;'><strong><em>Dijous 26&nbsp;de febrer&nbsp;a 2/4 de 8 del vespre</em></strong></span></span></span></span></h2>

<div style='text-align: center;'><span style='font-size:36px;'>------------------------------------------</span></div>

<h2 style='text-align: center'>&nbsp;</h2>
Divendres, 27 de Febrer
Hora: Event diario
Resum: NOTA:...............
Descripció: <div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>

<div style='text-align: justify;'>&nbsp;</div>

<div><span style='font-size:36px;'><span style='font-family:comic sans ms,cursive;'><em><strong><span style='color:#0000FF;'><span style='background-color:#FFFFFF;'>NOTA: Romuald Monreal:&nbsp; Els socis que es van quedar sense recordatori el dia de les ex&egrave;quies del Romuald, poden passar per l&rsquo;Ateneu a recollir-lo.</span></span>

<span style='background-color:#FFFFFF;'><span style='color:#0000FF;'>La seva esposa la Teresa, ens n&lsquo;ha </span><span style='color:#0000CD;'>portat un quants.</span></span></strong></em></span></span>

&nbsp;</div>

<div style='text-align: center;'><span style='color:#0000FF;'><strong><span style='font-family:georgia,serif;'><span style='font-size:26px;'><span style='background-color:#FFFFFF;'>----------------------------------------------------</span></span></span></strong></span></div>
Dissabte, 28 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Sala d'actes - Ateneu de Cultura Popular
Resum: EXPOSICIÓ I DOCUMENTAL.................
Descripció: <p style='text-align: center'>

<font color='#0000ff' face='comic sans ms, cursive'><span style='font-size: 48px; line-height: 76.8px;'><b><i>Exposici&oacute; i Documental</i></b></span></font>

<span style='font-size:72px;'><font color='#ff0000' face='comic sans ms, cursive'><span style='line-height: 57.6px;'><b><i>Imatges d&#39;una vida</i></b></span></font></span>

<span style='font-size: 20px; font-family: 'comic sans ms', cursive;'><em><strong><span style='font-size: 18px'><span style='font-size: 22px'><span style='font-size:36px;'>en record de</span>

<span style='font-size:72px;'>Romuald Monreal</span>

1941 - 2015

<span style='color:#FF0000;'>----------------------------</span></span></span></strong></em></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar