Titols i resum a tot arreu
Grup teatral Margarida Xirgu i col·laboradors
"RONDA DE MORT A SINERA"

de Salvador Espriu
 Dissabtes dies 15 i 29 de juny a les 6 del vespre i
diumenges dies 16 i 30 de juny a les 6 del vespre
Data: 29/06/2013
Hora: 18 : 00
Duració: 3 Hores 
Localització: SALA D'ACTES DE L'ATENEU
Contacte: Secretaria
Telèfon: 93.337.05.78
Cost: consutar secretaria
     

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva